Kdy se žádá o první občanský průkaz?

Kdy se žádá o první občanský průkaz?

Kdy podat žádost o první občanský průkaz

Občan je povinen požádat o vydání svého prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. O občanský průkaz lze však žádat i pro dítě mladší 15 let, de facto od jeho narození (takový doklad může sloužit namísto pasu dítěte pro pohyb v rámci EU apod.).
Archiv

Kdy musí mít dítě občanský průkaz

Zatímco dříve stačilo, když si potomka nechal do svého cestovního pasu zapsat některý z rodičů, od roku 2012 musí mít dítě vlastní doklad, a to bez ohledu na jeho věk. Může se přitom jednat buď o cestovní pas, nebo o speciální občanský průkaz pro dítě mladší 15 let.

Co potřebuji k vydání prvního občanského průkazu

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo.cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
Archiv

Kdy žádat o občanský průkaz v 15 letech

Vlastnit občanský průkaz patří k povinnosti každého občana staršího 15 let. Občanský průkaz může být vydán i jedinci, který je mladší 15 let. Pokud ale tento tzv. dětskou občanku nemá, tak je povinnen do 30 dnů od svých patnáctých narozenin požádat o vlastní občanský průkaz.
Archiv

Jak dlouho platí dětský občanský průkaz

Platnost průkazu pro dítě je jeden rok od vystavení průkazu, nejvýše ale pouze do dne předcházejícímu dni 3. narozenin. Po vypršení platnosti musí zákonný zástupce požádat o vydání nové průkazky opět s aktuální fotografií dítěte a opět předložit příslušné doklady.

Jak podat žádost o občanský průkaz

Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin), žádost lze podat i na Ministerstvu vnitra.

Co je lepší pro dítě pas nebo občanský průkaz

S dětským občanským průkazem můžete vycestovat pouze do zemí Evropské unie, Norska, Albánské republiky, Lichtenštenska, Švýcarska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Srbska, Gruzie a na Island. Cestovní pas je univerzálním dokladem pro cestování do všech zemí světa.

Jakou platnost má dětský pas

Dětské cestovní pasy mají jednoroční platnost a vystavují se pouze pro děti mladší 12 let.

Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu pro dítě

Od doby podání žádosti o vydání občanského průkazu má úřad ze zákona 30 dní na vyhotovení, ačkoliv běžná praxe ukazuje, že obvykle je nově vystavený průkaz k vyzvednutí výrazně dříve. Platnost tohoto dokladu je u hodně malých dětí (jejichž podoba se rychle mění) 1 rok. Pak je potřeba nechat vystavit doklad nový.

Jak dlouho dopředu požádat o občanský průkaz

Kdy to musíte řešit. V případě změny příjmení a změny rodinného stavu, který můžete nebo nemusíte mít v občanském průkazu uvedený, skoční platnost vašeho občanského průkazu po 45 dnech od uzavření manželství. Požádat o výměnu občanského průkazu musíte nejpozději do 15 dnů od skončení platnosti občanského průkazu.

Co je potřeba k žádosti o občanský průkaz

Co potřebujete, pokud službu řešíte

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá: rodný list, doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji nebo. cestovní pas.

Jak vyřídit občanský průkaz pro dítě

Občanský průkaz je možné nechat vystavit i pro malé miminko. Cena občanského průkazu pro dítě do 15 let vyjde na 50 Kč a není potřeba mít s sebou vlastní fotografii. Tu vyhotoví pracovník úřadu přímo na přepážce.

Jak dlouho trvá vydání občanského průkazu

Kolik stojí vydání občanského průkazu

Občan starší 15 let Občan mladší 15 let
Do 30 dnů 200 Kč 50 Kč
Do 5 dnů 500 Kč 300 Kč
Do 24 hodin 1 000 Kč 500 Kč

Co potřebuji k vyřízení občanského průkazu pro dítě

Vyřízení občanského průkazu pro dítě se od vyřízení cestovního pasu vesměs neliší. Opět je třeba zajít na úřad s rozšířenou působností s rodným listem dítěte, vaším platným občanským průkazem a dítětem.

Jak dlouho trvá vyřízení občanky pro dítě

Za pas pro dítě do 15 let s běžnou lhůtou vyhotovení (30 dní) zaplatíte 100 Kč. Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (6 pracovních dní) je také možné, ale v tom případě stojí 2000 Kč. Fotografii vyhotoví pracovník úřadu na přepážce. Platnost dokladu u hodně malých dětí, jejichž podoba se rychle mění, je 1 rok.

Jak dlouho trva Obcanka pro děti

Obvykle úřad občanku vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti. Nově je ale možnost zažádat o doklad ve zrychlené lhůtě – pět pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní den, za tuto možnosti si ale žadatel připlatí.

Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu

Občanský průkaz se vydává ve lhůtě 30 dnů. Pokud potřebujete urychleně vydat občanský průkz, můžete požádat o jeho vydání i ve lhůtě do 24 hodin (v pracovních dnech) nebo do 5 pracovních dnů.