Jak dopadly volby 2023 na prezidenta?

Jak dopadly volby 2023 na prezidenta?

Kdy se dozvíme výsledky prezidentské volby 2023

Pro hlasování ve druhém kole volby byl stanoven termín na pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023, opět ve stejný čas jako v kole prvním, tedy od 14 do 22 hodin první den a od 8 do 14 hodin den druhý.

Jak to probíhá u voleb

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na základě poměrného systému s kandidátkami politických stran či jejich koalic. Kandidátní listiny jsou vázané s možností preferenčních hlasů. V letech 1990–1998 bylo možné dát 4 preferenční hlasy, v letech 2002–2006 pak pouze 2 preferenční hlasy.

Jak dopadly volby v Praze

Do zastupitelstva se dostalo i hnutí ANO. To obdrželo 15,36 % hlasů a 12 mandátů. V Praze vznikla po volbách koalice tvořená Českou pirátskou stranou, Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu. Koalice získala celkem 39 z 65 hlasů.

Jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Volební účast 65,43 %
Počet kandidátů 22
Výsledky
strana % SPOLU 27,79 ANO 27,12 Piráti+STAN 15,62 SPD 9,56 Přísaha 4,68 ČSSD 4,65 KSČM 3,60 TSS 2,76 strany, které dosáhly na státní příspěvek (alespoň 1,5 %).

Jak probíhají volby na prezidenta

Proces volby. Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva všech českých občanů nad 18 let.

Jak se počítají volby

V prvním kole je kolový součet strany roven počtu hlasů a první mandát získává strana s nejvyšším počtem hlasů. V dalších kolech se kolový počet hlasů každé strany určí jako podíl získaných hlasů strany ku počtu mandátů, které získala v předchozích kolech, zvýšenému o jedničku.

Kdo vyhrál volby na Praze 10

247/1995 Sb. zahrnuje území městské části Praha 10 s výjimkou příslušné části katastrálního území Vinohrady, a celých městských částí Praha-Štěrboholy a Praha-Dubeč. Současným senátorem je od roku 2022 Jan Pirk, který byl zvolen jako nestraník za TOP 09 v rámci koalice SPOLU.

Co se volí v Praze

To obdrželo 15,36 % hlasů a 12 mandátů. V Praze vznikla po volbách koalice tvořená Českou pirátskou stranou, Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu. Koalice získala celkem 39 z 65 hlasů. Vítězná ODS skončila spolu s hnutím ANO v opozici.

Jaké budou volby v roce 2024

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Jak často se konají volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení.

Co je potřeba pro kandidaturu na prezidenta

Kandidátní listinu je oprávněno podat alespoň 20 poslanců či 10 senátorů nebo státní občan České republiky, jenž dosáhl věku 18 let. Návrh občana vyžaduje podporu minimálně 50 000 oprávněných voličů formou petice a musí být podán alespoň 66 dnů před samotnou volbou.

Kdo bude kandidovat na prezidenta

Osoby, jejichž kandidátní listina byla odmítnuta

Osoba Informace o osobě
Libor Hrančík Obchodní zprostředkovatel. Dříve kandidoval za ND.
Karel Janeček Matematik, filantrop a podnikatel, autor volebního systému D21. Záměr kandidovat oznámil v lednu 2022.
Anna Kašná Invalidní důchodkyně.
Roman Lalik Kandidát z Mostu.

Jak dopadly volby na Praze 11

Výsledky

Strana Počet hlasů Mandáty
Praha sobě 3 472 648 11
Starostové a nezávislí 1 831 696 5
SPD, Trikolora, Hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu 1 218 622 3
Motoristé sobě 540 209 0

Co je to komunální volby

Komunální volby jsou volby zástupců do menších a malých celků územní samosprávy, tedy do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů v případě měst velkých. Představují uplatnění principu zastupitelské demokracie na nejnižší územně samosprávní úrovni.

Kdy budou nová zastupitelstva

Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2022
Stát Česko
Volební termín 23.–24. září 2022
Předchozí volby 2018
Následující volby 2026

Kdy budou parlamentní volby na Slovensku

Po několika dnech jednání se strany bývalé koalice OĽaNO, Sme rodina, SaS a ZA ĽUDÍ shodli na termínu předčasných voleb na sobotu 30. září 2023.

Kdo je volen na 4 roky

Stručný přehled volebního práva v České republice

Volená instituce Právo aktivní Délka volebního období
Zastupitelstvo kraje 18 4 roky
Zastupitelstvo obce 18 4 roky
Prezident 18 5 let
Evropský parlament 18 5 let

Kdo chce kandidovat na prezidenta

Zaregistrovaní kandidáti

Č. Kandidát Stranická příslušnost
1 Pavel Fischer nestraník
2 Jaroslav Bašta SPD, dříve ČSSD a BOS
4 Petr Pavel nestraník, dříve KSČ
5 Tomáš Zima nestraník, dříve KSČ

Co musí umet prezident

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora), má právo udělovat amnestii.

Jak se volí zastupitelstvo Prahy

Jeho zastupitelstvo má pravomoci obdobné krajským i obecním zastupitelstvům. Je složeno z 55 až 70 členů, kteří jsou voleni v rámci voleb do zastupitelstev obcí na 4 roky. Zastupitelstvo zasedá v budově magistrátu na Mariánském náměstí, schází se většinou jednou měsíčně (s výjimkou měsíců července a srpna).

Kdo může volit v komunálních volbách

Se vstupem České republiky do Evropské unie mohou být voleni i občané členských států EU a od roku 2018 mohou v komunálních volbách občané členských zemí EU s přechodným bydlištěm v České republice také volit. Voleb se mohou zúčastnit registrované politické strany a jejich koalice.

Kdo nemůže volit

Aktivní volební právo je stejné jako u všech ostatních voleb – věková hranice je 18 let, vyloučeny jsou osoby, které byly soudně omezeny ve svéprávnosti nebo kterým bylo volební právo omezeno z důvodu omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

Co obnáší práce zastupitele

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Jak dopadnou volby na Slovensku

Kandidovalo v nich celkem 24 politických stran a hnutí s volební účastí 65,80 %. Dle výsledků voleb zvítězilo hnutí OĽaNO 25,02 % hlasů, následovala strana SMER – SD s 18,29 % a hnutí Sme rodina s 8,24 % hlasů. Hranici 5 % překročily ještě strany ĽSNS (7,97 %), SaS (6,22 %) a ZA ĽUDÍ (5,77 %).

Jak často jsou volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení.