Co řekl praotec Čech když vystoupil na horu Říp?

Co řekl praotec Čech když vystoupil na horu Říp?

Co říkal praotec Čech

Ráno na tuto horu vystoupil a řekl ty nesmrtelná slova:,,Zde je země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající." a tak se rozhodl, že tato země se stane jejich vlastí. Později zemřel a kmen si za vůdce zvolil Kroka, ale to už je jiný příběh. Čech je první postavou vyskytující se ve Starých pověstech Českých.
Archiv

Na kterou horu vystoupil praotec Čech

Legenda o praotci Čechovi, který přivedl svůj lid na horu Říp.
Archiv

V jakém pohoří se nachází Hora Říp

Říp
Poznámka památné místo
Poloha
Stát Česko
Pohoří Česká tabule / Středočeská tabule / Dolnooharská tabule / Řipská tabule / Krabčická plošina / Hornobeřkovická plošina

Kdo vylezl na horu Říp

Pověst – praotec Čech

Krvavé boje navedly Čecha k přemýšlení opuštění rodné země a nalezení úplně nové pro svůj lid. Bratři dlouho putovali a hledali dosud neosídlené území. Nakonec došli na místo, kde se jim líbilo. Čech vylezl na horu Říp a užasl na krajinou.

Co zvolal praotec Čech

Vypráví se, že praotec Čech, když se vyšplhal na Říp, rozhlédl se kolem dokola a zvolal: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající! “ Od té doby tu žijem.

Kdy zemřel praotec Čech

Příchod Čecha do nové vlasti je Hájkem datován do roku 644 a v charvátské zemi je mu přisouzen hrad Psáry, zatímco jeho bratru Lechovi Krapina. Taktéž je jmenován Čechův syn Kleň, zakladatel Klenče. V Hájkově kronice je Čechovi přisouzen hrob v obci Ctiněves na úpatí Řípu kde měl roku 661 skonat a být pochován.

Kdy přišel praotec Čech do Čech

Příchod Čecha do nové vlasti je Hájkem datován do roku 644 a v charvátské zemi je mu přisouzen hrad Psáry, zatímco jeho bratru Lechovi Krapina. Taktéž je jmenován Čechův syn Kleň, zakladatel Klenče. V Hájkově kronice je Čechovi přisouzen hrob v obci Ctiněves na úpatí Řípu kde měl roku 661 skonat a být pochován.

Kdo vládl po Čechovi

Krok (vojvoda)

Krok
Předchůdce Praotec Čech
Nástupce Přemysl Oráč a Libuše
Potomci Libuše, Teta a Kazi
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jak náročný je výstup na horu Říp

Rozhodně doporučujeme tento výstup s dětmi absolvovat, i když dosažení vrcholu této 461 m n.m. vysoké hory s dětmi dá kapku zabrat. Cesta až na vrchol je sjízdná i s kočárky, je dlouhá tam i zpátky asi 4 km a trvá asi 1,5-2 h. Odrážedla ani kola dětem nedoporučujeme, stoupání je místy dost strmé.

Co stojí na hoře Říp

Výstup na Říp podle praotce Čecha

Na samém vrcholu, v nadmořské výšce 456 m. n. m., stojí románská rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Stavba byla v roce 1126 obnovena českým knížetem Soběslavem I.

Jak dlouho trvá cesta na Říp

Rozhodně doporučujeme tento výstup s dětmi absolvovat, i když dosažení vrcholu této 461 m n.m. vysoké hory s dětmi dá kapku zabrat. Cesta až na vrchol je sjízdná i s kočárky, je dlouhá tam i zpátky asi 4 km a trvá asi 1,5-2 h.

Jak se jmenuje bratr praotce Čecha

Kníže Lech je legendární postava českých a především polských dějin. Podle pověsti přivedl Poláky do Polska a založil Hnězdno. Zatímco v českých pověstech vystupuje jako bratr slavnějšího Čecha, v Polsku je tomu naopak – je zde přirozeně pokládán za staršího z obou bratrů.

Co nechal Krok vybudovat

Měl tři dcery – Kazi, Tetu a nejmladší Libuši. Kazi dovedla léčit lidi, Teta se vyznala ve všelijakých kouzlech a Libuše uměla předpovídat budoucnost – věštit. Kníže Krok nechal vybudovat nové hradiště, kam se pak přestěhoval – Vyšehrad.

Kdo si vzal Kazi

Kazi
Nábož. vyznání slovanské náboženství
Choť Bivoj
Rodiče Krok
Příbuzní Libuše a Teta (sourozenci)

Jak dlouho se jde na horu Říp

Rozhodně doporučujeme tento výstup s dětmi absolvovat, i když dosažení vrcholu této 461 m n.m. vysoké hory s dětmi dá kapku zabrat. Cesta až na vrchol je sjízdná i s kočárky, je dlouhá tam i zpátky asi 4 km a trvá asi 1,5-2 h.

Jak nejlepe na Říp

Na horu Říp vede několik značených turistických cest. Pokud si zvolíte cestu z Roudnice nad Labem , tak vás se držte modré turistické značky. Ta vás povede tzv. Čechovou alejí,která nabízí zastavení v příjemné hospůdce Štípárna ve Vescích, a dále až do Rovného pod Řípem.

Odkud jít na Říp

Na horu Říp vede několik značených turistických cest. Pokud si zvolíte cestu z Roudnice nad Labem , tak vás se držte modré turistické značky. Ta vás povede tzv. Čechovou alejí,která nabízí zastavení v příjemné hospůdce Štípárna ve Vescích, a dále až do Rovného pod Řípem.

Co to je pověst

Pověst známe buď poetickou nebo prozaickou. Obecně se však jedná o literární epický útvar, který pracuje s lidovou tvořivostí a slovesností. Pověst se většinou váže k danému místu a času. Od pohádky se liší tím, že se pověst zakládá na pravdivé události.

Jak se jmenoval Čechův bratr

Kníže Lech je legendární postava českých a především polských dějin. Podle pověsti přivedl Poláky do Polska a založil Hnězdno. Zatímco v českých pověstech vystupuje jako bratr slavnějšího Čecha, v Polsku je tomu naopak – je zde přirozeně pokládán za staršího z obou bratrů.

Co dělala teta

Teta byla pohanskou kněžkou a prý mluvila s duchy. Některá data mohou pocházet z datové položky. Kosmas ve své kronice líčí tři Krokovy dcery, přičemž o té prostřední, Tetě (Tethka), píše, že „zavedla pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům“.

Co umělá teta

Kazi dovedla léčit lidi, Teta se vyznala ve všelijakých kouzlech a Libuše uměla předpovídat budoucnost neboli věštit.

Jak se dostat na horu Říp

Můžete přijít po červené z Roudnice nad Labem nebo z opačného směru po červené – od Ctiněvsi. Případně z Roudnice po modré a z opačného směru modré pak od obce Mneteš. Po žluté se na vrchol dostanete od Vražkova. Pokud zvolíte dopravu autem, doporučuje se zaparkovat na parkovišti Pod Řípem v obci Rovné.

Kam patří pověst

Pověst je epický útvar lidové slovesnosti, obvykle definovaný jako krátké, fantasticky zabarvené vyprávění s reálnou motivací, které se odehrává v historickém čase a o jehož pravdivosti jsou vypravěč i posluchači přesvědčeni.

Jak poznat legendu

Legenda (pochází z latinského legenda, což znamená „věci určené ke čtení“) je epický literární žánr, pojednávající o životě, smrti, mučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu (legenda o sv. Kříži). V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie.

Jak se jmenovali bratři praotce Čecha

Praotec Čech
Povolání náčelník
Nábož. vyznání slovanské náboženství
Příbuzní kníže Lech a kníže Rus (sourozenci)
multimediální obsah na Commons