Co je OCT vyšetření?

Co je OCT vyšetření?

Co odhali OCT

Optická koherenční tomografie (OCT) je moderní zobrazovací metoda, která podrobně v řezech znázorňuje stav sítnice a zrakového nervu, který se vlivem onemocnění oka může měnit. Vyšetření OCT se v současnosti stalo nenahraditelnou a pokročilou metodou v oftalmologii.
Archiv

Jak funguje OCT

Vyšetření OCT přináší lékaři mnohem podrobnější informace o stavu sítnice a jejích jednotlivých vrstvách než umožňovaly dosavadní vyšetřovací metody. Přístroj pomocí laserového paprsku proměří a zmapuje sítnici a následně vytvoří řezy strukturou sítnice na jakémkoli místě, které lékař potřebuje zobrazit.
Archiv

Co je zkratka OCT

OCT je zkratka pro optickou koherentní tomografii, moderní metodu pro vyšetření očních tkání. Využívá se hlavně při vyšetření sítnice a zrakových nervů. Pomocí laserového paprsku poskytuje lékaři detailní obraz očních tkáních a umožňuje včas diagnostikovat některé nemoci např. glaukom.
Archiv

Jak dlouho trvá Rozkapání očí

Co očekávat během vyšetření

Lékař Vám do očí nakape kapky, pak bude asi 20 minut trvat, než se zornice úplně rozšíří. Kapky mohou způsobit mírné bodání v očích a/nebo chuť jako po lécích v ústech. Ve chvíli, kdy budete mít zornice rozšířené, lékař Vám do očí posvítí jasným světlem, aby uviděl sítnici.

Jak se projevuje zelený zákal

Glaukom probíhá zpravidla bez příznaků a bez bolesti. Obtíže většina postižených zaregistruje až v pozdějších fázích nemoci, kdy se objeví menší výpadky zorného pole, porucha periferního vidění, rozmazané okraje zorného pole, snížená zraková ostrost a potíže s viděním při práci na blízko a v tmavých prostorách.

Jak se vyšetřuje zelený zákal

Oční lékař pomocí oftalmoskopu vyšetří oční pozadí a případné změny papily (místo, kudy do oční bulvy vstupuje zrakový nerv; viz článek Oko: struktura a funkce). Měření nitroočního tlaku (tonometrie, popř. aplanační tonometrie). Při tomto vyšetření používá lékař znecitlivující oční kapky.

Jaký má být nitrooční tlak

Normální nitrooční tlak se většinou pohybuje v rozmezí 10–21 mmHg. Hodnota nitroočního tlaku se mění, a to jak v průběhu dne, tak vlivem postupného stárnutí organismu. Nitrooční tlak výrazně nižší nebo vyšší než normální, případně jeho velké výkyvy, mohou být známkou onemocnění oka.

Jak probíhá vyšetření u očního

Oční lékař změří ostrost zraku ke stanovení, zda potřebujete brýle či kontaktní čočky ke korekci zrakové vady. Do očí Vám budou nakapány oční kapky pro znecitlivění a následně Vám bude změřen oční tlak. Vyšetřující zkontroluje zdraví Vašich očí, případně použije různá světla ke kontrole přední části a vnitřku oka.

Jak se provádí vyšetření očního pozadí

K vyšetření se používají speciální přístroje – oftalmoskop (pro přímou či nepřímou oftalmoskopii) a štěrbinová lampa. Při vyšetření pomocí oftalmoskopu lékař přes zornici osvětluje zadní část oka, a sítnici, vyústění zrakového nervu a cévy sleduje přes čočky, které zvětšují sledovanou oblast až 15 krát.

Jak clovek vidí po Rozkapani očí

Po podání speciálních očních kapek dojde k přechodnému rozšíření zornic, díky čemuž má lékař možnost lépe prohlédnout všechny důležité struktury oka. Normální zornice mají totiž tendenci se při jasném světle stáhnout do drobného otvoru, který by nedovoloval vyšetření vnitřku oka včetně celého očního pozadí.

Co způsobuje šedý zákal

Pravá příčina vzniku katarakty není známa. Je však jisté, že vznik šedého zákalu uspíší vyšší refrakční (dioptrické) vady, některá onemocnění (například cukrovka), záněty a úrazy oka.

Jak začíná zelený zákal

Glaukom probíhá zpravidla bez příznaků a bez bolesti. Obtíže většina postižených zaregistruje až v pozdějších fázích nemoci, kdy se objeví menší výpadky zorného pole, porucha periferního vidění, rozmazané okraje zorného pole, snížená zraková ostrost a potíže s viděním při práci na blízko a v tmavých prostorách.

Co je horší šedý nebo zelený zákal

Šedý zákal je zkalení oční čočky, zelený zákal (glaukom) je zvýšený oční tlak, který poškozuje oční nerv. Zatímco šedý zákal lze léčit jen operací, zelený zákal se většinou léčí očními kapkami, antiglaukomatiky, či jejich kombinacemi.

Jaké jsou příznaky zeleného zákalu

Zelený zákal se může objevit náhle a to v podobě glaukomového záchvatu. Příznaky tohoto záchvatu určitě nepřehlédnete. Záchvat se projevuje silnou bolestí oka, která může vystřelovat do částí nebo celého těla. Mezi další projevy patří nevolnost, zvraceni, zarudlé oči a oční víčka, mlhavé vidění až úplná ztráta zraku.

Jak se projevuje vysoký oční tlak

Malé zvýšení očního tlaku nezaregistrujete, výrazné zvýšení může být provázeno zhoršeným viděním, bolestmi očí a hlavy, celkovou nevolností. Často se ale zvýšený nitrooční tlak nijak neprojeví, a proto jsou důležité pravidelné prohlídky u lékaře.

Co pomáhá na vysoký oční tlak

Chcete-li udělat něco navíc pro své zdraví, vyzkoušejte spaní na speciálním polštáři. Má tvar klínu a umožňuje odpočívat s hlavou nakloněnou o 20 stupňů výše nad podložku. To podle odborníků snižuje noční vzestupy tlaku uvnitř oka. Problematikou se zabývalo hned několik klinických studií.

Která pojišťovna hradí OCT

ČPZP přispívá na vyšetření stavu oka na přístrojích OCT, HRT, a GDx, které zachytí případné problémy se zrakem hned v počátku.

Proč se Rozkapávají očí

Než se zahájí vyšetření, provede se tzv. rozkapávání, kdy se aplikují speciální oční kapky, které roztáhnou zornice oka. Poté pacient počká několik minut v čekárně, aby kapky začaly účinkovat. Asi na 20 minut se silně rozostří vidění a pacient bude mít sníženou orientaci v prostoru, tento stav se ale postupně upraví.

Jak se pozná šedý zákal

Jak poznat šedý zákal

Šedý zákal se projevuje neostrým viděním, které připomíná pohled přes mléčné sklo. Objevuje se změna vnímání barev (barvy nejsou syté) nebo větší citlivost očí na světlo. Dalším příznakem může být narůstání krátkozrakosti či zkreslení sledovaného obrazu (různé stíny).

Jak zastavit šedý zákal

Operace šedého zákalu

Jedinou možností léčby je tedy operace, při níž se zkalená oční čočka odstraní a nahradí umělou. Umělá nitrooční čočka zůstává v oku natrvalo. Dokonale kompenzuje dioptrickou sílu původní čočky, takže volbou vhodného typu umělé čočky lze odstranit krátkozrakost i dalekozrakost.

Co zhorsuje zelený zákal

Primární možností léčby zeleného zákalu jsou oční kapky. Ty snižují oční tlak zejména tím, že pomáhají zabránit tvorbě vodnaté tekutiny a dalších látek, které mohou zhoršovat příznaky zeleného zákalu. Jak často se oční kapky používají, určuje vždy lékař na základě vyšetření a konkrétního zdravotního stavu.

Jak se zjistí zelený zákal

Oční lékař pomocí oftalmoskopu vyšetří oční pozadí a případné změny papily (místo, kudy do oční bulvy vstupuje zrakový nerv; viz článek Oko: struktura a funkce). Měření nitroočního tlaku (tonometrie, popř. aplanační tonometrie). Při tomto vyšetření používá lékař znecitlivující oční kapky.

Který zákal se dá operovat

Šedý zákal je zkalení oční čočky, zelený zákal (glaukom) je zvýšený oční tlak, který poškozuje oční nerv. Zatímco šedý zákal lze léčit jen operací, zelený zákal se většinou léčí očními kapkami, antiglaukomatiky, či jejich kombinacemi.

Jak vidí lidé se zeleným zákalem

Akutní zelený zákal se projevuje rozmazaným a zamlženým viděním, člověk má problémy dobře vidět, obzvláště při přirozeném světle. K dalším příznakům řadíme zvýšený tlak a bolest v oku, pocit na zvracení či přímo zvracení nebo trvale rozmazané vidění.

Co zvyšuje tlak v oku

Hodnoty nitroočního tlaku zvyšuje stres, konzumace alkoholu a kouření. Hodnoty nitroočního tlaku také ovlivňuje stav očních víček a užívání kortikosteroidů. Normální nitrooční tlak (od 10 do 20 mm Hg) je důležitý pro správnou funkci oka a pro zachování dobrého vidění.