Jak se projevuje zelený zákal?

Jak se projevuje zelený zákal?

Jak začíná zelený zákal

Glaukom probíhá zpravidla bez příznaků a bez bolesti. Obtíže většina postižených zaregistruje až v pozdějších fázích nemoci, kdy se objeví menší výpadky zorného pole, porucha periferního vidění, rozmazané okraje zorného pole, snížená zraková ostrost a potíže s viděním při práci na blízko a v tmavých prostorách.
Archiv

Co zhorsuje zelený zákal

Příčiny zeleného zákalu

Příčin vzniku glaukomu může být mnoho, od infekce přes úraz až po zvýšení nitroočního tlaku či ucpání odtokových kanálků pro nitrooční tekutinu. Se zeleným zákalem se někteří jedinci dokonce už rodí. Nejčastěji bývá s glaukomem skloňován právě nitrooční tlak.
Archiv

Jak se zbavit zeleného zákalu

V současnosti lze zelený zákal léčit medikamentózně formou speciálních kapek, nebo chirurgicky. Hlavním principem léčby v obou případech je snížení nitroočního tlaku tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození očního nervu.
Archiv

Jak se projevuje zvýšený nitrooční tlak

Malé zvýšení očního tlaku nezaregistrujete, výrazné zvýšení může být provázeno zhoršeným viděním, bolestmi očí a hlavy, celkovou nevolností. Často se ale zvýšený nitrooční tlak nijak neprojeví, a proto jsou důležité pravidelné prohlídky u lékaře.

Čím je způsoben zelený zákal

Zelený zákal, odborně nazývaný glaukom, je onemocnění, které je způsobeno postupným odumíráním vláken očního nervu. Ta přenáší zrakové informace ze sítnice do mozku. Hlavní příčinou rozvoje zeleného zákalu bývá zvýšený nitrooční tlak. Zelený zákal je ve většině případů zpočátku nenápadný a bez viditelných příznaků.

Co je horší šedý nebo zelený zákal

Šedý zákal je zkalení oční čočky, zelený zákal (glaukom) je zvýšený oční tlak, který poškozuje oční nerv. Zatímco šedý zákal lze léčit jen operací, zelený zákal se většinou léčí očními kapkami, antiglaukomatiky, či jejich kombinacemi.

Co je příčinou zeleného zákalu

Hlavní příčinou zeleného zákalu je zvýšený nitooční tlak, který způsobuje degeneraci zrakového nervu. Uvnitř oka se vytváří tekutina, která protéká okem a udžuje normální tlak oka. Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, která nemůže odtékat, začne tato tekutina utiskovat zrakový nerv.

Jaký je normální nitrooční tlak

Normální nitrooční tlak se většinou pohybuje v rozmezí 10–21 mmHg. Hodnota nitroočního tlaku se mění, a to jak v průběhu dne, tak vlivem postupného stárnutí organismu. Nitrooční tlak výrazně nižší nebo vyšší než normální, případně jeho velké výkyvy, mohou být známkou onemocnění oka.

Co pomáhá na vysoký oční tlak

Chcete-li udělat něco navíc pro své zdraví, vyzkoušejte spaní na speciálním polštáři. Má tvar klínu a umožňuje odpočívat s hlavou nakloněnou o 20 stupňů výše nad podložku. To podle odborníků snižuje noční vzestupy tlaku uvnitř oka. Problematikou se zabývalo hned několik klinických studií.

Jak předejít zelenému zákalu

Jak předejít zelenému zákalu Poškození očního nervu je nevratné, proto je velmi důležité chodit ke svému spádovému očnímu lékaři na preventivní prohlídky, a odhalit tak případný zelený zákal co nejdříve. Od 45 let věku by měl každý navštěvovat svého očního lékaře každé dva roky.

Který zákal se dá operovat

Šedý zákal je zkalení oční čočky, zelený zákal (glaukom) je zvýšený oční tlak, který poškozuje oční nerv. Zatímco šedý zákal lze léčit jen operací, zelený zákal se většinou léčí očními kapkami, antiglaukomatiky, či jejich kombinacemi.

Který zákal nejde operovat

Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby. „Šedý zákal skutečně nelze vyléčit vitamíny, žádnými léky ani nepomohou silnější brýle. Léčbu kapkami často pacienti zaměňují s jiným očním onemocněním – zeleným zákalem, kde se k léčbě používají kapky na snížení nitroočního tlaku.

Jak poznat tlak v oku

Nitrooční tlak se může orientačně měřit pohmatem. Lékař jemným střídavým tlakem dvou prstů přes horní víčko posoudí konzistenci oka. Nitrooční tlak se dá hodnotit i objektivně, a to měřením speciálními přístroji tzv. tonometry.

Jak poznat vysoký tlak v oku

Oční hypertenze ve skutečnosti nemá žádné výrazné příznaky, takže si většina lidí poměrně dlouho ani neuvědomuje, že tento problém má. Pokud se však rozvine v glaukom, lze zaznamenat příznaky jako je rozmazané vidění, ztráta zraku kolem okrajů zorného pole nebo bolest očí.

Jak se vyšetřuje zelený zákal

Oční lékař pomocí oftalmoskopu vyšetří oční pozadí a případné změny papily (místo, kudy do oční bulvy vstupuje zrakový nerv; viz článek Oko: struktura a funkce). Měření nitroočního tlaku (tonometrie, popř. aplanační tonometrie). Při tomto vyšetření používá lékař znecitlivující oční kapky.

Proč a jak vzniká šedý zákal

Pravá příčina vzniku katarakty není známa. Je však jisté, že vznik šedého zákalu uspíší vyšší refrakční (dioptrické) vady, některá onemocnění (například cukrovka), záněty a úrazy oka.

Jak se operuje zelený zákal

Jak operace probíhá:

Pacient je na sále uložen na lůžko a přikryt sterilní rouškou s otvorem pro oko. Operatér provede preparaci spojivky a vytvoří sklerální lamelu. Trabekulektomie – po preparaci sklerální lamely provede operatér odstranění části tkáně mezi sklérou a rohovkou a vytvoří komunikaci do přední komory.

Jak vzniká zelený zákal

Hlavní příčinou zeleného zákalu je zvýšený nitooční tlak, který způsobuje degeneraci zrakového nervu. Uvnitř oka se vytváří tekutina, která protéká okem a udžuje normální tlak oka. Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, která nemůže odtékat, začne tato tekutina utiskovat zrakový nerv.

Co zvyšuje tlak v oku

Hodnoty nitroočního tlaku zvyšuje stres, konzumace alkoholu a kouření. Hodnoty nitroočního tlaku také ovlivňuje stav očních víček a užívání kortikosteroidů. Normální nitrooční tlak (od 10 do 20 mm Hg) je důležitý pro správnou funkci oka a pro zachování dobrého vidění.

Jak se pozná šedý zákal

Jak poznat šedý zákal

Šedý zákal se projevuje neostrým viděním, které připomíná pohled přes mléčné sklo. Objevuje se změna vnímání barev (barvy nejsou syté) nebo větší citlivost očí na světlo. Dalším příznakem může být narůstání krátkozrakosti či zkreslení sledovaného obrazu (různé stíny).

Co zhoršuje šedý zákal

Nejvíce ohroženi jsou pacienti s diabetem a pacienti užívající vyšší dávky kortikosteroidů. Nukleární katarakta – vzniká v centrální zóně oční čočky. Bývá spojena se stárnutím a může značně ovlivnit počet dioptrií.