Co je perimetr vyšetření?

Co je perimetr vyšetření?

Jak funguje perimetr

Princip tohoto vyšetření je jednoduchý – pacient se posadí a pohledem fixuje předem daný bod před sebou, v prostoru před ním poté lékař či přístroj vytváří zrakové podněty a pacient lékaři sděluje, když tyto podněty zaznamená.
Archiv

Jak vypada perimetr

Perimetr může být charakterizován jako přístroj, který prezentuje stimulus dané velikosti, jasu, barvy a trvání na určeném místě v zorném poli a na definovaném pozadí. Standardní perimetrie zjišťuje individuální rozdělení prahové citlivosti sítnice na osvit na různých testovaných místech v zorném poli.

Jak probíhá vyšetření u očního

Oční lékař změří ostrost zraku ke stanovení, zda potřebujete brýle či kontaktní čočky ke korekci zrakové vady. Do očí Vám budou nakapány oční kapky pro znecitlivění a následně Vám bude změřen oční tlak. Vyšetřující zkontroluje zdraví Vašich očí, případně použije různá světla ke kontrole přední části a vnitřku oka.

Jak se vysetruje zorné pole

Jak probíhá vyšetření zorného pole Při vyšetření se používá speciální přístroj, tzv. perimetr, přičemž vyšetření může být kinetické či statické. Kinetická perimetrie není tak přesná, provádí se pomocí přístroje s otáčivou konstrukcí, na které jsou v různých směrech umísťovány a přesouvány barevné prvky (značky).
Archiv

Jak dlouho trva vyšetření perimetru

„Pomocí perimetru zjišťujeme, která část oka nebo zrakového nervu je poškozena. Při vyšetření diagnostikujeme různá onemocnění jako například neurologická postižení, glaukomy či postižení pro řidiče,“ vysvětluje primářka oddělení Zuzana Chovancová. Vyšetření trvá několik minut a pacienta nikterak nezatěžuje.

Co odhalí perimetr

Perimetrie hraje klíčovou roli při diagnostice a sledování vývoje řady očních onemocnění – sítnice, glaukomu (zeleného zákalu), onemocnění zrakového nervu, ale i neurologických onemocnění či neurochirurgických diagnóz.

Jak dlouho trvá oční vyšetření

Vyšetření zraku

Vyšetření provádí lékař pomocí přístroje zvaného oftalmoskop. V tomto případě je vyšetření rychlé (cca 5 minut) a nejsou poté žádná omezení. Oční pozadí je také možné vyšetřovat prostřednictvím štěrbinové lampy, kdy je cca 20 minut před samotným vyšetřením nutné obě oči tzv. rozkapat.

Která pojišťovna hradí OCT

ČPZP přispívá na vyšetření stavu oka na přístrojích OCT, HRT, a GDx, které zachytí případné problémy se zrakem hned v počátku.

Co měří perimetr

Vyšetření pomocí perimetru patří mezi základní diagnostické metody, které používají lékaři či optometristé ke zjištění vad zorného pole pacienta, tzn. ke zjištění změn samotného rozsahu pole nebo jeho výpadků.

Co se měří Perimetrem

Perimetrie je vyšetření měřící rozsah zrakového pole (perimetru), tedy toho, co skutečně vidíte. Při některých typech onemocnění zrakového aparátu se v zorném poli mohou objevit výpadky, tzv. skotomy.

Jak dlouho trvá Rozkapání oči

Co očekávat během vyšetření

Lékař Vám do očí nakape kapky, pak bude asi 20 minut trvat, než se zornice úplně rozšíří. Kapky mohou způsobit mírné bodání v očích a/nebo chuť jako po lécích v ústech. Ve chvíli, kdy budete mít zornice rozšířené, lékař Vám do očí posvítí jasným světlem, aby uviděl sítnici.

Proč se vyšetřuje oční pozadí

Vyšetření očního pozadí, oftalmoskopie, se používá ke kontrole stavu sítnice, jejích cév a zrakového nervu. Patří mezi základní oftalmologická vyšetření. Oční pozadí vám lékař nejspíš vyšetří při opakovaných bolestech hlavy a poruchách vidění. Provádí se i při podezření na zvýšení nitrolebního tlaku.

Co způsobuje šedý zákal

Pravá příčina vzniku katarakty není známa. Je však jisté, že vznik šedého zákalu uspíší vyšší refrakční (dioptrické) vady, některá onemocnění (například cukrovka), záněty a úrazy oka.

Jak probíhá vyšetření OCT

Celé vyšetření je zcela bezbolestné bez kontaktu s okem a trvá několik málo minut vsedě s podpěrou brady a čela. Samotný přístroj vysílá na oko pouze slabé a zdravotně nezávadné světelné paprsky. Samotné vyšetřeni od Vás vyžaduje jistou míru spolupráce spočívající ve sledování fixačního bodu a omezeni pohybů oka.

Na co přispívá VZP v roce 2023

V roce 2023 tak může u VZP žádat o příspěvek na dentální hygienu či na rehabilitační aktivity jako je sauna, masáž apod. ten, kdo navštívil v posledních letech svého praktického lékaře v rámci preventivní prohlídky, resp. navštívil jeden ze čtyř screeningových programů (podrobněji podmínky viz níže).

Jak dlouho trvá Rozkapání očí

Co očekávat během vyšetření

Lékař Vám do očí nakape kapky, pak bude asi 20 minut trvat, než se zornice úplně rozšíří. Kapky mohou způsobit mírné bodání v očích a/nebo chuť jako po lécích v ústech. Ve chvíli, kdy budete mít zornice rozšířené, lékař Vám do očí posvítí jasným světlem, aby uviděl sítnici.

Jak clovek vidí po Rozkapani očí

Po podání speciálních očních kapek dojde k přechodnému rozšíření zornic, díky čemuž má lékař možnost lépe prohlédnout všechny důležité struktury oka. Normální zornice mají totiž tendenci se při jasném světle stáhnout do drobného otvoru, který by nedovoloval vyšetření vnitřku oka včetně celého očního pozadí.

Jak vidím po Rozkapani očí

Kapky mohou způsobit mírné bodání v očích a/nebo chuť jako po lécích v ústech. Ve chvíli, kdy budete mít zornice rozšířené, lékař Vám do očí posvítí jasným světlem, aby uviděl sítnici. Počítejte s tím, že budete mít rozostřený zrak ještě několik hodin po vyšetření.

Jak dlouho trvá vyšetření očního pozadí

Vyšetření se nemusíte obávat, je nebolestivé. Při vyšetření přenosným oftalmoskopem se lékař podívá do vašich očí během několika minut a vás to vůbec nebolí. Vyšetření očního pozadí pomocí štěrbinové lampy je přesnější, ale k jeho provedení je nutno provést rozkapání Vašich očí.

Jak se pozná šedý zákal

Jak poznat šedý zákal

Šedý zákal se projevuje neostrým viděním, které připomíná pohled přes mléčné sklo. Objevuje se změna vnímání barev (barvy nejsou syté) nebo větší citlivost očí na světlo. Dalším příznakem může být narůstání krátkozrakosti či zkreslení sledovaného obrazu (různé stíny).

Jak dlouho se léčí šedý zákal

Obnova vidění po operaci šedého zákalu je velmi rychlá. Většina pacientů již druhý den pozoruje výrazné zlepšení vidění a zrak se obvykle během 2 – 4 dnů ustálí a během 4 – 6 týdnů zcela zahojí. 5.

Co odhalí OCT

Jedná se o laserové neinvazivní vyšetření oka zaměřené na diagnostiku a sledování chorob zrakového nervu, sítnice a sklivce (např. zelený zákal, věkem podmíněná makulární degenerace sítnice, sklivcové trakce či otok sítnice u pacientů s cukrovkou).

Jak se projevuje zelený zákal

Glaukom probíhá zpravidla bez příznaků a bez bolesti. Obtíže většina postižených zaregistruje až v pozdějších fázích nemoci, kdy se objeví menší výpadky zorného pole, porucha periferního vidění, rozmazané okraje zorného pole, snížená zraková ostrost a potíže s viděním při práci na blízko a v tmavých prostorách.

Na co mám nárok u VZP

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištěníléčebnou péči ambulantní a ústavní, včetně diagnostické péče, rehabilitace a péče o chronicky nemocné (léčivé přípravky a zdravotní prostředky indikované v případě ústavní léčby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění)pohotovostní a záchrannou službu.preventivní péči.

Jak žádat o příspěvek na dentální hygienu

K podání žádosti je zapotřebí mít doklad s datem vystavení mezi 1.1.2023 až 15.12.2023, žádost se podává prostřednictvím on-line formuláře a aplikace Moje VZP. Příspěvek až 1 000 Kč na rok 2023 na dentální hygienu u Oborové zdravotní pojišťovny (207) získají děti i dospělí díky VITAKARTĚ a výhodám VITAKONTO.