Co to je Guta romsky?

Co to je Guta romsky?

Co je romský Guta

Hodně štěstí, zdraví.
Archiv

Jak se řekne romsky Ahoj

T´aves bachtalo! = Měj se dobře! Servus! = Ahoj!

Jak se řekne romsky láska

kamiben, kamipen jsou nejlepší překlady "láska“ do Romština.

Jak se řekne romsky Miluji tě

Miluji tě.

je překlad "Kamav tut.

Jak se řekne romsky pozor

Ara! – Pozor! / Bacha! / Uhni!

Co znamená Kameš tě Chudel

Kames te dikhel amaro kher Príď sa pozrieť na náš byt/dom. Av te dikhel pro amaro kher.

Co to je So keres

vydělat , vydělávat ( peníze ap .)

Co znamená Hej More

Slovo MORE, podle Romsko-českého slovníku znamená člověče! (případně fam. označení vrstevníka nebo mladšího muže).

Co to znamená miro jilo

Překlad z romštiny: Bůh mi pomáhá.

Co znamená Mamo miri

Název příručky parafrázuje romské zvolání Mamo miri!, což znamená v češtině Mámo moje!

Co znamená More Gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.

Co to znamená Kames

„Poslední volné téma v romštině překládáme takto: Pisin pal oda, so kames, což je doslova: Piš to, co chceš.

Co to cikánský znamená Sokeres

Význam slovaEditovat

Toto slovo se dnes používá i v jiných jazycích dokonce i významech, a proto je původní význam slova skoro pryč. Může označovat pozdrav, člověka apod.

Co je to gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.

Co to znamená Chas Kar

praskat ( dřevo v kamnech ap .)

Jak mluví cikáni

Romové na našem území do 2. světové války mluvili českým dialektem. Ten však zanikl poté, co nacisté většinu jeho mluvčích zavraždili v koncentračních táborech. Nyní zhruba tři čtvrtiny Romů v Česku, kteří ovládají svůj jazyk, hovoří slovenským, zbytek maďarským nebo olašským dialektem.

Co znamená cikánský moře

Slovo MORE, podle Romsko-českého slovníku znamená člověče! (případně fam. označení vrstevníka nebo mladšího muže).

Co je to Chrapoun

Uplatňuje se hojně expresivita, pro nositele argotu však tato slova mohou mít i zcela neutrální význam, např. křapíček, kmotříček (muž, chlapec), chrapoun (lakomec), jamborka (žena, dívka), klabajzna (hezká žena, dívka; ústa), elpíčko (loupežné přepadení), bahno (pivo).

Jak mluvit jako cikán

Romové na našem území do 2. světové války mluvili českým dialektem. Ten však zanikl poté, co nacisté většinu jeho mluvčích zavraždili v koncentračních táborech. Nyní zhruba tři čtvrtiny Romů v Česku, kteří ovládají svůj jazyk, hovoří slovenským, zbytek maďarským nebo olašským dialektem.

Odkud se vzali cikáni

Dle názoru lingvistů a historiků Romové postupovali z Indie v závislosti na geografických podmínkách přes Mezopotámii na Blízký východ, do asijské části Turecka, kde se velká část Romů zastavila a setrvala asi tři století (12. -15. století).

Co znamená More gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.

Co je to slang a argot

Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Věda, která se argotem zabývá, se jmenuje argotologie.

Co je to křupan

buran – obhroublý, surový nebo společensky neohrabaný člověk, synonymem jsou slova křupan či balík.

Jak se řekne romsky dobrý den

Lačho ďives, dobrý den.

Co znamená Gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.