Co se nejvíc potí v chladu?

Co se nejvíc potí v chladu?

Kdo nosí brýle a přece nic nevidí

Kdo nosí brýle a přece nic nevidí Správná odpověď: Nos.

Kdo umí být a přece nemá ruce

Kdo umí bít a přece nemá ruce Správná odpověď: Srdce.

Kdo má v hlavě tisíc hlaviček

S míčem na hlavě několikrát balancoval čtyřiadvacet i třicet hodin, balancoval se zavázanýma očima i při běhu. „Za zmínku si myslím taky stojí, když jsem v osmadevadesátém roce v tělocvičně meziříčské Základní školy Žerotínova necelých šest hodin v kuse hlavičkoval.

Co má dvě očí a nevidí

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí.

Co má dvě oči a nevidí

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí.

Co chodí po hlavách

Má to šest nohou a stejně to chodí nejraději po hlavě. Správná odpověď: Veš.

Jak vidí člověk s jedním okem

Barvy na postiženém oku nejsou tak syté jako na druhém oku, lámou se, mají jinou intenzitu a odstín. Někdy se předměty při pohledu jedním okem jeví zdvojené až ztrojené. U některých lidí se může zlepšit vidění do blízka a člověk je překvapen, že nemusí nosit brýle.

Co jde nahoru a dolů a nehýbe se to

Hádanka: Co prochází městy, kopci nahoru a dolů, ale nepohybuje se Odpověď: Cesta!

Kdo nosí největší klobouk

Kdo na světě má největší klobouk Správná odpověď: Ten, který má největší hlavu.

Jak dlouho se nosí Okluzor

Po sérii těchto cvičení, kdy cvičíme spolupráci očí a prostorové vidění, je potřeba minimálně do 12 let věku dítěte dodržet udržovací okluzi. Znamená to alespoň půl až jednu hodinu denně číst nebo jakkoli namáhat původně tupozraké oko při zakrytí oka druhého.

Jak vidí člověk bez brýlí

Krátkozraký člověk vidí bez brýlí rozmazaně na dálku a oko nemá žádnou možnost tuto vadu kompenzovat. Na rozdíl od dalekozrakosti, kde je oko schopno do jisté míry a věku si pomoci akomodací. Krátkozrací lidé jsou tedy nejčastěji od mládí závislí na brýlích či kontaktních čočkách.

Čím víc tím míň

Pokud platí, že „čím více … tím méně“, jedná se o nepřímou úměru. Příklad: Čím více stránek knihy přečteme, tím méně nám jich zbývá do konce.

Na jakou otázku nikdy neodpovíte ano

Hádanka: Na jakou otázku nikdy neodpovíte ano Odpověď: Už spíš

Proč se nosí klobouky

Klobouk je pokrývka hlavy, která se po dlouhá staletí nosila nejen jako ochrana před nepříznivým počasím či sluncem, ale také jako odznak společenského postavení, náboženské víry či vojenské nebo jiné funkce a hodnosti, a různé klobouky se nosily k různým příležitostem a oděvům.

Kdo nosí cylindr

Klobouk má svůj původ v pokrývce hlavy, kterou nosili puritáni a kvakeři, členové protestantských sekt.

Jak vidí člověk s Tupozraký

Tupozrakost není sama o sobě zřetelná. Obraz z postiženého oka totiž mozek ignoruje a tupozraký člověk tím pádem vnímá pouze obraz ze zdravého oka. Již v dětství si člověk postižený tupozrakostí zvykne na obraz pouze z jednoho oka, a tedy si vůbec neuvědomuje, že jedno oko prakticky nepoužívá.

Co znamená tik v levém oku

Proč vzniká tik v oku Na začátek je dobré si uvědomit, že to není přímý problém oka. Nejčastěji tuto nadměrnou stimulaci očních svalů způsobuje únava, stres, vyčerpání a nedostatek spánku. Dalším spouštěčem je například alkohol, nikotin nebo příliš mnoho kofeinu.

Na jakou vzdálenost vidí člověk

Průměrný zdravý člověk by měl ze vzdálenosti 6 metrů přečíst řádek 8,8 mm. Dále se u oka rozeznává ještě vzdálený bod – "punctum remotum", tj. vzdálenost, na kterou vidí oko bez akomodace ostře. U zdravého oka je to nekonečno.

Jak vidí lidé se zeleným zákalem

Akutní zelený zákal se projevuje rozmazaným a zamlženým viděním, člověk má problémy dobře vidět, obzvláště při přirozeném světle. K dalším příznakům řadíme zvýšený tlak a bolest v oku, pocit na zvracení či přímo zvracení nebo trvale rozmazané vidění.

Jak poznat přímou úměrnost

Přímá úměrnost je závislost veličiny y na druhé veličině x, kdy se při zvýšení veličiny x zvýší poměrně i hodnota veličiny y. Přímou úměrnost tedy můžeme popsat vztahem y = k ⋅ x y=k\cdot x y=k⋅x, kde k je konstanta úměrnosti.

Kdy se bere Trojčlenka

Trojčlenka se používá při jednoduchých výpočtech přímé a nepřímé úměry. Většinou známe tři na sobě závislé údaje a máme vypočítat čtvrtý. V trojčlence musíme přímou a nepřímou úměru pečlivě rozlišit, má totiž rozdílné výpočty.

Co padá víc než malé děti

Co padá víc než malé dítě Správná odpověď: Windows.

Kdy muž smeká klobouk

Pokrývka hlavy má svá pravidla i v etiketě. Muži vždy smekají klobouk při vstupu nebo při seznamování či zdravení, jiná pokrývka se smeká jen při vstupu do budovy. Ženy si klobouk mohou sundat až tam, kde si budou moci vlasy upravit.

Kdo nosi klobouky

Ženy většinou užívají klobouky při významných společenských událostech, například bílý klobouk se závojem jako svatební, nebo černý klobouk se závojem jako smuteční. Je slušností pro muže i ženy brát si klobouky na určité události, např. na dostizích se stále nosí pánský klobouk "trilby".

Proč se přestal nosit klobouk

Jedním z důvodů, proč se přestaly nosit, byla motorizace. Jakmile začali lidé více používat osobní automobily a méně chodit pěšky, tak nejen že zlenivěli, ale pro přesun od domu do auta a z auta do kanceláře přestalo mít nošení klobouku smysl. Další ránu kloboukům zasadila druhá světová válka.