Kdo vymyslel demokracii?

Kdo vymyslel demokracii?

Kdo je otec demokracie

Periklés (řecky Περικλῆς) (500 př. n. l. – 429 př. n. l.) byl starověký řecký athénský demokratický státník a politik.

Jak vznikla v Řecku demokracie

První demokracie byla tedy ve starověkém Řecku. Údajně ji zavedl Kleisthenés roku 509 před naším letopočtem. Jednalo se tehdy o tzv. přímou demokracii, protože byla založena na stejných právech všech svobodných občanů státu, a proto se mohl každý občan starověkého Řecka účastnit na sněmu.
Archiv

Kdo vládne v demokracii

Demokracie (řecky ,Δημοκρατία doslovně „vláda lidu“) je forma vlády, v níž o výkonu státní (obecní, krajské atd.) moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji volbou. Způsob, jak občané své mínění v demokratickém státě uplatňují, určuje ústava.

Jaké státy jsou demokratické

Hodnocení 2022

Pořadí Stát Bodové hodnocení
1 Norsko 9.81
2 Nový Zéland 9.61
3 Island 9.52
4 Švédsko 9.39

Jaká je v ČR demokracie

Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonná moc je delegována na prezidenta a vládu, v jejímž čele stojí premiér. Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament a soudní moc realizuje čtyřčlánková soudní soustava a Ústavní soud.

Jaké jsou 4 pilíře demokracie

Čtyři pilíře zelené politiky (také čtyři pilíře strany zelených) je základní prohlášení zelené politiky. Definuje tento politický směr jako kombinaci čtyř společenských vlivů – mírového hnutí, hnutí za občanská práva, hnutí za ochranu přírody, a dělnického hnutí.

Kdo vyhrál v peloponéské válce

Peloponéská válka probíhala v letech 431 př. n. l. až 404 př. n. l. mezi athénským námořním spolkem, vedeným Athénami, a peloponéským spolkem, jehož vedoucím státem byla Sparta. Válka byla přerušena několika příměřími a skončila vítězstvím Sparty.

Kdo stál v čele Athén

Politické zřízení v Athénách prošlo složitým vývojem. Původně vládla aristokracie (v čele stál král, vládli archonti (úředníci) a areopag (rada starších)). Ti sídlili na Akropoli (viz foto).

Jak vznika vláda

Ke vzniku nové vlády dochází po všeobecných parlamentních volbách, kdy dosavadní vláda podá demisi a prezident republiky jmenuje na základě výsledků voleb nového předsedu vlády. Na jeho návrh pak jmenuje ostatní ministry.

Jak dělíme moc ve státě

Moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní jsou na sobě nezávislé, demokraticky kontrolovatelné a vzájemně vyvažované do rovnováhy. Naproti tomu vláda v totalitních režimech uplatňuje jednoty moci – neexistuje dělba na moc výkonnou, zákonodárnou a soudní.

Kde je přímá demokracie

Přímá demokracie v praxi. V Evropě, vyjma Švýcarska, proběhlo v letech 1945 až 1995 tři sta celostátních referend. Častými jsou referenda v Itálii, Irsku a samozřejmě především ve Švýcarsku, kde probíhají lidová hlasování pravidelně každý třetí měsíc, dnes převážně tzv. „korespondenční formou“.

Kdo chodil v Athénách do školy

Vzdělávání Škola byla jen pro svobodné chlapce. Hlavní předměty vyučování byly čtení, psaní a hudba. Každý občan se to potřeboval naučit, stejně jako hru na hudební nástroj, protože hudba byla součástí každé slavnosti a oslavy.

Jakou reformu udelal Solon

Solónovy reformy přinášejí do Athén mnoho revolučních změn – rolníci získávají politická práva, zástupci všech čtyř občanských tříd mají právo účasti na soudech a moc starého sněmu je omezena na úkor občanského sněmu, úředníci jsou pak vybíráni losem.

Jak si říkali Řekové

Řekové mají původ v starověkých řeckých kmenech Achájů, Dórů a Iónů, kteří se usadili v Řecku a Malé Asii. Ve starověku se Řekové tak také nazývali Achájové nebo Danaové, jak je doloženo již u Homéra.

Kdy vznikla polis

Archaické období (800 – 500 před Kristem)

V archaickém období byl dokončen rozpad rodové společnosti, v 8. století před Kristem zaniká království a vládne aristokracie. Počátkem tohoto období vznikl typ státu zvaný polis.

Kdo vládne v ČR

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval vládu Petra Fialy vzešlou z říjnových voleb 17. prosince 2021. Podílí se na ní volební koalice SPOLU složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a koalice Piráti a Starostové, sestávající z Pirátů a STANu. Kabinet tvoří 18 členů, z toho 6 za ODS, 4 STAN, 3 KDU-ČSL, 3 Piráti a 2 za TOP 09.

Kdo vládl v ČR

Přehled vlád samostatné České republiky

Pořadí Název vlády Počet členů
1. první vláda Václava Klause 19
2. druhá vláda Václava Klause 15/16
3. vláda Josefa Tošovského 17/19
4. vláda Miloše Zemana 17/19

Kdo v ČR moc vykonava

V České republice výkonnou moc obstarává především vláda a prezident. Činnosti výkonné moci jsou podřízeny moci zákonodárné. Vláda nemůže vydávat zákony, pouze podzákonné předpisy – například vládní nařízení.

Jaká je dělba moci v ČR

V České republice je systém oddělenosti státních mocí specifický v tom, že nejenže jsou odděleny moci zákonodárná, výkonná a soudní (čl. 2 odst. 1 Ústavy), ale rozděleny jsou i „zevnitř“ (Poslanecká sněmovna – Senát, prezident republiky – vláda, Ústavní soud – obecné soudy).

Kdo vládne ve Švýcarsku

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Státní zřízení konfederace
Hlava státu Alain Berset
Hlava vlády předsedu vlády Švýcarsko nezná, rozhoduje vláda jako kolektivní orgán
Název měny švýcarský frank (CHF)

Jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou demokracii

Zastupitelská demokracie nebo též reprezentativní či nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie či přímé demokracie.

Kdy zanikla Sparta

Sparta

Lakedaimón Λακεδαίμων (starořecky) ← cca 900–192 př. n. l. → znak
geografie Území starověké Sparty v 5. století př. n. l.
vznik: cca 900 př. n. l.
zánik: 192 př. n. l.
státní útvary a území

Kdy vznikly Athény

Athény

Athény Atény Αθήνα
Vznik 7. tisíciletí př. n. l.
Oficiální web www.cityofathens.gr
Telefonní předvolba 210
PSČ 10x xx, 11x xx, 120 xx

Co zavedl Solón

Solónovy reformy přinášejí do Athén mnoho revolučních změn – rolníci získávají politická práva, zástupci všech čtyř občanských tříd mají právo účasti na soudech a moc starého sněmu je omezena na úkor občanského sněmu, úředníci jsou pak vybíráni losem.

Kdo to byl Solón a co udělal

Záhy začal Solón konat velké množství reforem. Především zrušil dlužní otroctví – bylo běžnou praxí, že člověk neschopný splácet své dluhy byl prodán do otroctví. Kromě toho prohlásil za neplatné všechny dlužní úpisy a všechny athénské občany, kteří se dostali do otroctví kvůli dluhům, dal za státní peníze vykoupit.