Kdo je povinen platit koncesionářské poplatky?

Kdo je povinen platit koncesionářské poplatky?

Kdo nemusí platit koncesionářské poplatky

Kdo nemusí podle zákona platit televizní poplatek Z povinnosti platit televizní poplatek jsou vyňati: zdravotně znevýhodnění občané – nevidomí a lidé oboustranně neslyšící, kteří žijí v domácnosti sami.
Archiv

Kdo musí platit ČT

Kdo má povinnost platit TV poplatek Povinnost platit TV poplatek mají všechny domácnosti i firmy vlastnící televizní přijímač. I díky Vašim poplatkům může Česká televize zůstat nezávislým veřejnoprávním médiem, natáčet oblíbené pořady a vysílat téměř bez reklam. Plné znění zákona ZDE.

Kdo je povinen platit rozhlasový poplatek

Definice ze zákona:

Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač a zároveň není jeho vlastníkem, přesto se stává poplatníkem.
Archiv

Co se stane když nebudu platit koncesionářské poplatky

Přirážka za nesplnění povinnosti ohlásit České televizi změny (evidenční povinnost) je 1.000 Kč. za 1 televizní přijímač. Tato sankce je podle zákona uplatněna, pokud poplatník do 15 dnů neoznámí skutečnost, že přestal být poplatníkem a současně přestane platit TV poplatek.
Archiv

Jak zjistí jestli mám TV nebo ne

Pokud neplatíte, ale odebíráte elektrickou energii, pak má Česká televize důvodné podezření, že televizi máte. Proto, pokud ji skutečně nemáte, dejte to vědět čestným prohlášením či evidenčním listem.

Jak zrušit poplatky za televizi

Připravte si spojovací číslo z potvrzení o platbě SIPO.Připravte si spojovací číslo z potvrzení o platbě SIPO. Spojovací číslo najdete na vašem dokladu SIPO.Na kterékoli pobočce České pošty obdržíte příslušný formulář. Stačí ho jen vyplnit a odevzdat.Z České pošty odcházíte s potvrzením o odhlášení.

Jak zrušení platby za rozhlas a televizi

Formuláře lidé získají na kterékoliv poště a kterýkoliv zaměstnanec s nimi odhlášku projedná," uvedla mluvčí České pošty Marta Selicharová. V případě, že poplatník neplatí koncesionářské poplatky prostřednictvím České pošty, musí se odhlásit z evidence České televize a Českého rozhlasu.

Jak neplatit Ceskou televizi

Kdo má nárok na osvobození od TV poplatku Poplatek nemusí platit: lidé s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí (musí současně splňovat všichni členové domácnosti) lidé s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou (musí současně splňovat všichni členové domácnosti)

Jak zjistit dluh na koncesionářských poplatcích

Na adrese www.bsp-dluhyct.cz si poplatník může ověřit období, za které je jeho dluh evidován. Získá také informace o úroku z dlužné částky. Podle Krafla koncesionář musí zadat údaje z dopisu, který od České televize dostal – jméno, variabilní symbol a výši dluhu.

Jak se vyhnout poplatku za televizi

Odhlášku můžete realizovat, pokud přijímač nemáte alespoň jeden měsíc. Zákon myslí i na osvobození od poplatku, fyzické osoby mohou být osvobozeny ze zdravotních nebo ze sociálních důvodů, viz web ČT.

Jak se odhlásit z koncesionářských poplatku

Pro tyto případy použijte tzv. evidenční list (pokud jste přímý poplatník ČT) nebo pokud jste poplatník platící přes SIPO, zajděte na pobočku České pošty a ukončete evidenci. Odhlášku můžete realizovat, pokud přijímač nemáte alespoň jeden měsíc.

Jak zrušit poplatek za televizi

Pro tyto případy použijte tzv. evidenční list (pokud jste přímý poplatník ČT) nebo pokud jste poplatník platící přes SIPO, zajděte na pobočku České pošty a ukončete evidenci. Odhlášku můžete realizovat, pokud přijímač nemáte alespoň jeden měsíc.

Jak zrušit poplatky za ČT

Hradíte-li poplatek přímo na účet České televize, změnu můžete provést buď online zde na webu nebo prostřednictvím evidenčního formuláře. Změny u SIPO platby nahlaste na kterékoliv pobočce České pošty.

Jak zrušit poplatek za Českou televizi

Hradíte-li poplatek přímo na účet České televize, změnu můžete provést buď online zde na webu nebo prostřednictvím evidenčního formuláře. Změny u SIPO platby nahlaste na kterékoliv pobočce České pošty.