Kdy byl v Jihoafrické republice odstraněn apartheid?

Kdy byl v Jihoafrické republice odstraněn apartheid?

Kdy skončil apartheid

Nástupem Nelsona Mandely do prezidentského úřadu v roce 1994 byl jihoafrický apartheid definitivně zrušen, jeho důsledky v podobě sociální a ekonomické nerovnosti nicméně trvají dodnes a jsou předmětem politických a společenských sporů.

Co je to apartheid

Apartheid byl oficiální státní politikou v Jihoafrické republice v letech 1948 až 1994. Projevoval se oddělováním černošské populace od bílé v dopravě, v restauracích, v kinech, ve školách, na úřadech a na dalších veřejných místech. Mnohé skupiny musely opustit svá bydliště kvůli výstavbě bytů pro bělošskou komunitu.

Kdo byl Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela (18. července 1918 – 5. prosince 2013) byl jihoafrický bojovník proti apartheidu, politik a prezident Jihoafrické republiky v letech 1994 až 1999. Byl prvním černošským prezidentem zvoleným v prvních svobodných volbách v historii Jihoafrické republiky.

Co je to segregace

Prostorová (residenční) segregace (vyloučení) je jedním ze základních a nejviditelnějších projevů sociální exkluze. Jednoduše řečeno, jedná se o stav či proces vylučování některých sociálních skupin do různých oblastí, sídel a lokalit na základě sociokulturních charakteristik a ekonomického statusu.

Kde se mluví afrikánsky

Afrikánština je západogermánský jazyk, který se používá v Jižní Africe, Namibii a v menší míře v Botswaně, Zambii a Zimbabwe. Vyvinul se z nářečí nizozemštiny, konkrétně z oblasti Holandska.

Jak se jmenuje hlavní město Jihoafrické republiky

Kapské MěstoPretoriaBloemfontein
Jihoafrická republika/Hlavní města

Za co dostal Nelson Mandela Nobelovu cenu

Nelson Mandela, jihoafrický bojovník proti apartheidu, politik a bývalý prezident Jihoafrické republiky, obdržel během svého života více než 260 ocenění. Jedním z nejvýznamnějších ocenění byla Nobelova cena za mír, kterou obdržel v roce 1993.

Kdy se narodil Nelson Mandela

18. července 1918, Mvezo, JARNelson Mandela / Datum narození

Kdo jsou Afrikánci

Afrikánci je novější označení pro potomky nizozemských, francouzských a německých přistěhovalců v Jižní Africe, ve větší míře používané až po Búrských válkách na přelomu 19. a 20. století.

Jak se mluví v Namibii

Zatímco oficiálním jazykem je angličtina, většina bílých obyvatel mluví buď německy, nebo afrikánsky. Dokonce i dnes, 100 let po skončení německé koloniální éry, je němčina hlavním obchodním jazykem. Afrikánsky hovoří 60 % bílé komunity, německy 32 %, anglicky mluví 7 % a portugalsky 1 %.

Co se pestuje v JAR

Pěstuje se pšenice, kukuřice, tabák,bavlník, cukrová třtina a teplomilné ovoce – vinná réva, citrusy, jablka … Živočišnou výrobu zastupuje důležité pastevectví – chov ovcí, chov skotu a drůbeže spolu s rybolovem.

Co se tezi v Jihoafrické republice

JAR patří mezi světové producenty platiny (první místo na světě), rud chromu (první místo na světě), manganu, vanadia (první místo na světě), antimonu, uranu (těžený často v bývalých zlatých dolech) a azbestu. Velmi významná je těžba černého uhlí i železné rudy, dále mědi, stříbra, lithia, aj.

Kde se narodil Nelson Mandela

18. července 1918, Mvezo, JARNelson Mandela / Datum narození

Kdy zemřel Mandela

5. prosince 2013, Houghton Estate, Johannesburg, JARNelson Mandela / Úmrtí

Který jazyk je nejvíce v Africe rozšířen

Nejvíce obyvatel Afriky, celých 150 milionů, hovoří arabsky. Místní verze arabštiny jsou však často tak odlišné, že Arabové žijící v různých zemích si navzájem nerozumějí. Z původních afrických jazyků má nejvíce mluvčích hauština.

Co se pěstuje v Namibii

Velmi chudá země, GDP 264 USD per capita (2008), zavisející hlavně na zemědelství a rybaření. zemědělství zaměstnává skoro 80% obyvatel,pěstují se zde buráky,cukrová třtina,kokosy,palmový olej, rýže,kukuřice,proso a maňoca.

Jak se jmenuje hlavní město JAR

Kapské MěstoPretoriaBloemfontein
Jihoafrická republika/Hlavní města

Kde je JAR

Jihoafrická republika (také známá jako JAR nebo Jižní Afrika) se nachází na nejjižnějším cípu afrického kontinentu. Sousedí s Namibií, Botswanou, Zimbabwe, Mozambikem, Svazijskem a uprostřed leží ještě malé horské království Lesotho. Ze západu je omývána Atlantikem a z jihu a východu pak Indickým oceánem.

Jaký je nejrozšířenější jazyk

Odhady CIA World Factbook

# Jazyk Počet mluvčích v milionech
1 čínština (mandarínština) 936,7
2 španělština 429,5
3 angličtina 340,6
4 arabština 266,6

Kdo první objevil Afriku

V 15. století Vasco da Gamma poprvé obeplul Afriku. Objevování a mapování afrického kontinentu probíhalo pozvolna a s obtížemi. Evropané při svých průzkumných cestách do vnitrozemí kontinentu narazili na neprůchodnou Saharu, oblasti tropického deštného pralesa nebo vysoká pohoří.

Co se nejvice pestuje v Africe

Dvě třetiny obyvatel se zabývají zemědělstvím, ale naprostá většina produkce je určena pro vlastní spotřebu. Nejdůležitější plodinou je kukuřice, pěstuje se také proso, kasava, čirok a nejrůznější druhy zeleniny.

Kdy jet do Namibie

Sezóna suchá, která panuje od května do října, je nejvíce vhodnou a příjemnou dobou pro navštívení Namibie. V tomto období můžete očekávat teplé, slunečné dny a zárověň poměrně studené noci. Od května do září je zde nejchladněji s teplotami do 25º C a neprší.

Kdo kolonizoval Jižní Afriku

Severní, západní a rovníkovou Afriku kolonizovali především Francouzi a Španělé, východní a jižní zejména Angličané a Holanďané. Koloniální impéria se v průběhu 20. století rozpadla. Nejvíce zemí získalo samostatnost v roce 1960, proto se tento rok označuje jako rok Afriky.

Proč navštívit Jihoafrickou republiku

Cestovat po Jihoafrické republice je hračka: má vynikající silniční síť i množství cenově přijatelných ubytovacích a stravovacích zařízení. Navíc máte možnost navštívit drsnou krajinu Lesotha, ráje turistů a jezdců na ponících, anebo pohodové Svazijsko, kde vás na každém kroku bude provázet živá lidová kultura.

Jaký je nejtěžší jazyk na světě

Britský časopis The Economist si položil otázku, který jazyk světa je ten nejsložitější. Vítězem se stala vzácná řeč amazonských indiánů známá pod označením tuyuca. Je tvořena fonetickým systémem jednoduchých souhlásek a několika málo nosových samohlásek.