Jak stojí a leží judikatura?

Jak stojí a leží judikatura?

Co znamená jak stojí a leží

Jak stojí a leží nebo také úhrnkem je jedna z možností, jak přenechat věc jinému, např. ji prodat, a znamená, že zcizitel nenese jakoukoli odpovědnost za její vady, včetně vad skrytých. Výjimkou je pouze jeho ručení za ty vlastnosti, o kterých prohlásil, že je věc má, nebo které si nabyvatel výslovně vymínil.

Jak se zbavit odpovědnosti za skryté vady

Odpovědnost za skryté vady nelze vyloučit

Jedinou možností, jak se skutečně odpovědnosti zbavit, je písemný souhlas kupujícího. V praxi se uděluje typicky v případě, kdy je prodávána „ruina“ prakticky vhodná pouze k demolici, případně rozsáhlé rekonstrukci.

Jak stojí a leží auto

Kupní smlouva “Jak stojí a leží” je typ smlouvy, ve které se prodávající zříká veškeré odpovědnosti za možné projevené vady na prodaném vozidle. Kupujícímu je tak tedy zároveň znemožněno případné projevené vady na vozidle reklamovat nebo kvůli nim odstoupit od smlouvy.

Jak to leží a běží

Co to znamená Jedná se o převod určité množiny věcí v celém souhrnu bez přesné specifikace jakosti nebo kvantity, tedy slovy zákona – „jak stojí a leží“. Následkem takového převodu je vyloučení práv z vadného plnění, co do kvality i kvantity, což se může jevit z pohledu prodávajícího jako velmi výhodné.
Archiv

Co je vadné plnění

Vadné plnění jako podstatné porušení

právo na výměnu věci, tj. právo na odstranění vady dodáním nové bezvadné věci nebo dodáním chybějící věci (při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou – vadnou); právo na opravu věci (je však na prodávajícím, jak opravu provede);

Co se považuje za skrytá vada nemovitosti

Za skrytou vadu je považována taková vada, která existovala v momentě převzetí nemovitosti, ale nebyla zjevná nebo vyšla najevo až později.

Jak postupovat při skryte vadě

Po šesti měsících už má prokazovací povinnost kupující. U koupě od fyzické osoby je možné skrytou vadu reklamovat do šesti měsíců od koupě. Objeví-li se skrytá vada, má se za to, že byl vůz vadný už při převzetí. Po tuto dobu má povinnost prokázat skryté vady kupující.

Na co si dát pozor při koupi auta smlouva

Identifikace vozidlavýrobce,značka,přesný název modelu,barva – zmínit případně změny, polepy a podobně,datum první registrace,identifikační číslo vozidla neboli VIN kód,poznávací značka (SPZ, registrační značka).

Co dělat po koupi auta z bazaru

Čerstvě zakoupený ojetý vůz většinou potřebuje odbornou péči, a proto jej nechte překontrolovat v odborném servisu. Ojeté vozidlo vyžaduje alespoň výměnu základních kapalin a případně i výměnu rozvodů. Doporučeno je také zkontrolovat stav pneumatik a zda odpovídají ročnímu období (zimní vs. letní pneumatiky).

Jak dlouho trvá odpovědnost za vady

Lhůta k uplatnění vad – zákonná povinnost prodávajícího

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci . Toto odpovídá zákonné povinnosti prodávajícího z vadného plnění u zboží při jeho prodeji v obchodě.

Jak dlouho trvá záruční doba

Právní záruka na zboží platí v EU dva roky. I zde však existují určité podmínky. Právní záruka se vztahuje na jakékoli závady, které už pravděpodobně existovaly v době prodeje a které se projevily do dvou let.

Co je skrytá vada na vozidle

skryté vady. To je na vady, které nebyl schopen kupující při koupi auta odhalit nebo na ně nebyl prodejcem dopředu upozorněn.

Jak se zbavit odpovědnosti za skryté vady vozidla

Záruka na vozidlo zakoupené od soukromé osoby

Pokud reklamaci neuzná, je třeba se obrátit na právníka a případně na soud. Nepodepisujte kupní smlouvu s těmito položkami: Jak stojí a leží – pokud najdete ve smlouvě formulaci „jak stojí a leží“, prodávající se tím zbavuje odpovědnosti za možné skryté nedostatky vozidla.

Kdy se vyplatí koupit ojeté auto

Březen a září jsou nejrušnějšími obdobími pro prodej nových aut a stejně tomu je i u těch ojetých, i když s mírným zpožděním. Mezidobí před začátkem léta je obvykle tím nejlepším obdobím roku na koupi ojetého auta, pokud tedy nechcete čekat až do zimy.

Na co se ptát v bazaru

Na co se zeptat, když kupujete ojetý vůz 5 nejdůležitějších otázekJaký je skutečný rok výrobyNebylo číslo VIN nějak upravenoJe vozidlo bez právní vadyBylo vozidlo bouranéJe vůz v dobrém technickém stavu

Na co si dát pozor při koupi auta

Nejprve se udělejte statickou prohlídku, při které je třeba auto pořádně prolézt zvenku i zevnitř.Prověřte všechna čísla a papíry.Pořádně obejděte karoserii.Zkontrolujte provozní kapaliny.Důkladně prohlédněte interiér.Zkontrolujte elektroinstalaci.Poslechněte motor.

Na co si dát pozor při převzetí auta

Při vyzvedávání auta věnujte pozornost údaji ujetých kilometrů ujetých kilometrů: obvykle 20 až 80 kilometrů, zkontrolujte, zda nejsou na žebrech chladiče vodní nádrže nečistoty, zda je neporušený ochranný obal sedadla a přední plastový papír a zda je špína v autosedačce a metrech.

Jaké jsou nejčastější vady u bytu

Co se považuje za skryté vady nemovitosti

Mezi nejčastější skryté vady nemovitosti patří zatékání vody do nemovitosti, nadměrná vlhkost a plíseň, zápach z netěsněné kanalizace, popraskané stěny, netěsnící okna, praskání překrytých podlah, nedostatečná zvuková izolace nebo nefunkční topení.

Jaká jsou pravá že záruky

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Na co se vztahuje záruka

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

Kdy má zákazník nárok na vrácení peněz

Prodejce odpovídá za vady, které byly na věci při převzetí a má se za to, že vada, která se vyskytne do 6 měsíců, byla na věci už v době převzetí. Nárok na výměnu věci (nebo její součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze snadno odstranit ihned), jinak oprava (odstranění vady).

Jaká je záruka na ojetý vůz

Pokud koupíte auto z autobazaru, tedy od obchodníka s ojetými auty, pak se na auto vztahuje záruka 24 měsíců na skryté vady. Zajímavé je pak stanovení prokazovací povinnosti – ta je do 6 měsíců od koupě na straně obchodníka.

Jak přepsat auto při koupi

Jaké dokumenty jsou potřeba k převodu vozidla:osobní doklady obou smluvních stran (popř.velký technický průkaz,malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),platná zelená karta,protokol o evidenční kontrole – na základě novelizace zákona č.uhrazený správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč.

Co se považuje za skrytou vadu u auta

Za skrytou vadu se u automobilu považuje taková, o které prodávající neinformoval kupujícího a ten ji nemohl běžnými způsoby odhalit, nebo ji nebylo možné zjistit zkušební jízdou.

Jak dlouho trvá prodat auto

Vůz vystavený v autobazaru čeká na nového majitele v průměru 1 až 3 měsíce. Průměrná doba inzerce auta činí 56,6 dne. Informovala o tom společnost AAA AUTO. Do statistik jsou ale započítány i specifické vozy, které si majitele hledají hůře.