Jak požádat o předčasný důchod bez výplaty?

Jak požádat o předčasný důchod bez výplaty?

Jak se krátí předčasný důchod bez výplaty

Krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty lze odmazávat, a získávat další dobu pojištění, je možné pouze výdělečnou činností (např. zaměstnání, samostatná výdělečná činnost s účastí na pojištění). K tomuto postupu nelze využít žádnou náhradní dobu pojištění, např.
Archiv

Jak dlouho dopředu žádat o předčasný důchod

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti. Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den.

Jak požádat o výpočet předčasného důchodu

Žádost je nutné podat osobně na pobočce OSSZ podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Určitě doporučujeme si schůzku objednat předem, ať nemusíte dlouho čekat. Můžete to udělat na této stránce. Nejprve vyberete kraj a obec, poté výběr služby → žádost o důchod → pokračovat.

Jak podat elektronický žádost o předčasný důchod

Tiskopis je k dispozici na ePortálu ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/unddp. Tiskopis je možné jednoduše odeslat na zvolenou OSSZ elektronicky, a to po přihlášení klienta na ePortál ČSSZ například pomocí bankovní identity (Jak se přihlásit na ePortál ČSSZ).
Archiv

Jak si doplatit roky na důchod

Doplacení po nároku na starobní důchod Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Jaký je rozdíl mezi před důchodem a předčasným důchodem

Předdůchod je výrazně méně využívaná varianta dřívějšího odchodu do penze než obecně známý předčasný důchod. A přitom je finančně mnohem výhodnější a poskytuje výrazně větší možnosti, jak s ním pracovat a zachovat si prakticky původní výši klasického starobního důchodu.

Jak požádat o předčasný důchod 2023

Jak si o něj požádat Žádost je nutné podat osobně na pobočce OSSZ podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Určitě doporučujeme objednat se na schůzku předem, ať nemusíte dlouho čekat. Můžete to udělat na webstránce objednani.cssz.cz.

Kde podat žádost o předčasný důchod

Nyní se budoucí důchodce musí vždy obrátit na OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušnou podle místa trvalého pobytu, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání.

Co je potreba k vyrizeni predcasneho důchodu

Předčasný starobní důchod zároveň není možné přiznat zpětně, nejdříve vždy ode dne podání žádosti. K žádosti o důchod budete potřebovat stejné doklady jako pro podání žádosti o řádný důchod, a sice: Doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu.

Jaký důchod dostane člověk který nikdy nepracoval

„Lidé, kteří nikdy nepracovali, nemohou získat nárok na starobní důchod. Podmínkou nároku na starobní důchod je kromě dosažení důchodového věku vždy i získání potřebné doby pojištění,“ zdůraznila Buraňová.

Kdy dostanu důchod kdyz nemám Odpracovane roky

Ne všichni ale vědí, že když ke dni dosažení důchodového věku nebudete mít splněnou potřebnou dobu pojištění, nemůže vám být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K vyměření důchodu může případně dojít až následně od pozdějšího data, ke kterému už potřebnou dobu pojištění získáte.

Proč jít do předčasného důchodu

Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok. Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty. Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly.

Kdy požádat o předčasný důchod v roce 2023

Jestliže máte v plánu přiznání důchodu v roce 2023 a jste pojištěný ze zaměstnání nebo podnikání (samostatné výdělečné činnosti), je možné požádat o tzv. výpočtovou zamítačku, kdy je předčasný důchod přiznán v roce 2022 (za letošních podmínek a s nárokem na valorizace) s výplatou od pozdějšího data (příp.

Co když člověk nemá nárok na důchod

Pokud vám do celkového počtu 35 odpracovaných let chybí byť jen několik dní, nemáte na důchod nárok. Z pohledu zákona se má za to, že jste odpracovali pouze 34 let. V takovém případě je nejlepším řešením pracovat o něco déle, abyste počet odpracovaných let zaokrouhlili a dosáhli zákonem požadované doby.

Jak si doplatit roky do důchodu

Doplacení po nároku na starobní důchod Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Kdy se vyplatí odejít do předčasného důchodu

Vyplatí se, když si letos zažádáte o předčasný důchod, a přitom můžete dále pracovat. Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty. Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly.

Jak se krátí předčasný důchod

Výpočet pracuje se základem vašeho starobního důchodu a obdobími o délce 90 dnů před dovršením důchodového věku. Krácení probíhá následovně: 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 0 do 360 kalendářních dnů, 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dnů od 361.

Proč je výhodné jít do předčasného důchodu

Výhodou předčasného důchodu je, že jej pobíráte od státu delší dobu. Nevýhodou, že ho budete mít trvale krácený. Obecně platí, že za každých započatých 90 kalendářních dnů předčasného odchodu se trvale krátí procentní výměra důchodu o 0,9 – 1,5 % výpočtového základu.