Kdo provádí odečet plynu?

Kdo provádí odečet plynu?

Jak se provádí Samoodečet plynu

Každý dodavatel má svůj způsob, jak samoodečty od zákazníků přijímá. Můžete se obrátit na zákaznické centrum osobně či stav spotřeby nahlásit telefonicky nebo e-mailem. Využít můžete i online formuláře, které najdete na stránkách svého dodavatele.

Kdy se provádí odečet plynu

Provést ho můžete ve dvou situacích: kontrolní odečet při změně ceny zemního plynu, při přepisu odběratele na odběrném místě nebo při změně dodavatele zemního plynu. fakturační (pravidelný) odečet při ročním vyúčtování spotřeby zemního plynu.
Archiv

Kam nahlásit odečet plynu

Pro snadné a rychlé nahlášení stavu měřícího zařízení využijte on-line formuláře. Odečet měřícího zařízení nám můžete nahlásit také telefonicky na naší Zákaznické lince – tel.: 800 550 055 (Po – Pá 8-18 hod.).

Kde najdu stav plynu

Kde najdu výrobní číslo a stav svého plynoměru

Na plynoměru najdete jeho unikátní výrobní číslo a také aktuální naměřený stav. Výrobní číslo má 9 až 12 znaků, které následují po zkratce N., No. či Nr., podle anglického slovíčka Number.

Jak odečíst stav plynoměru

Odečet plynoměru:

Zaznamenejte hodnotu odečtu uvedenou na mechanickém číselníku plynoměru. Zapisujete vždy pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou nejsou pro potřeby nahlášení odečtu podstatné.

Kdy provést Samoodečet

Samoodečet vám pomůže, když potřebujete vystavit konečné vyúčtování, třeba při přepisu či ukončení smlouvy nebo při změně produktu. Samoodečet je ideální ve chvílích, kdy chcete mít svou spotřebu pod kontrolou.

Kdy přijde vyúčtování za plyn

Konkrétní datum odečtů určují distributoři, kteří nejsou vzájemně propojeni a mají individuální odečtové trasy. Z tohoto důvodu obdržíte vyúčtování za elektřinu například v březnu a za plyn až v listopadu.

Jak zjistit aktuální spotřebu plynu

Nejdříve se podívejte na váš plynoměr. Ten najdete ve sklepě, v uzamykatelné skříňce na zdi budovy nebo na plotě. Od aktuálního stavu plynoměru odečtěte spotřebu udanou při posledním odečtu. Výsledek je ovšem v krychlových metrech (m³).

Jak často dělat Samoodečet

Samoodečet, na základě kterého vám dodavatel energií vystaví roční vyúčtování, smíte udělat jen třikrát za sebou. Čtvrtý odečet v pořadí už vám musí udělat zaměstnanec distributora, i kdyby třeba padaly trakaře.

Jaká je cena plynu za m3

Přibližný koeficient je 1 m3 = 10,55 kWh. Průměrná cena plynu je v současné době 10 až 20 korun za m3 a závisí na výši a účelu spotřeby a také na distribučním území. Cena plynu se skládá ze dvou složek.

Jak ukazuje plynoměr

Na počítadle plynoměru bude údaj o vaší spotřebě. Číslo bude oddělené desetinnou čárkou, přičemž cifry za ní při odečtu neuvádíte. Spotřeba může být počítána v několika různých jednotkách – nejčastěji v m³, kWh nebo MWh, ale narazíte rovněž i na GJ. Na fakturách při vyúčtování bude vaše spotřeba v MWh.

Jak dlouho trva vyuctovani plynu

Váš distributor energií provádí jednou ročně odečty elektroměrů a plynoměrů. Tyto odečty nám následně do 30 dnů předá a my do 15 dnů od jejich obdržení vystavíme vyúčtování, které Vám zašleme.

Kdy chodí roční vyúčtování za plyn ČEZ

Vyúčtování vám zasíláme každý měsíc. Elektronické zasílání vyúčtování na e-mail je zdarma. Korespondenční zasílání vyúčtování je zpoplatněno dle ceníku. K vystavenému vyúčtování zároveň obdržíte SMS s potřebnými údaji k zaplacení fakturované částky.

Jaká je aktuální cena plynu

Průměrná cena plynu pro domácnosti v ČR se pohybuje mezi 6,28-31 Kč za 1 m3. Cena se liší podle jednotlivých regionů a dodavatelů. Výrazně průměrnou cenu ovlivňuje situace odběratele, zdali má smlouvu s fixací ceny nebo ne.

Jaká je průměrná spotřeba plynu v rodinném domě

Rodinný dům, kde se plynem vaří a topí, spotřebuje za rok něco mezi 21 až 25 MWh. Na konečném vyúčtování se hodně podepíše hlavně tuhá, anebo naopak mírná zima. Leden a únor 2020 přinesl spíše teplotně nadprůměrné dny, proto jsme pro modelový výpočet zvolili nižší hodnotu, tedy 22 MWh neboli 22 000 kWh za rok.

Kdo je nejlevnější dodavatel plynu

LEVNÝ PLYN je značka společnosti LAMA energy, ryze českého dodavatele zemního plynu a elektřiny, který již od roku 2007 zaručuje domácnostem a firmám vždy levnější cenu plynu a elektřiny než u energetických gigantů pod značkou Levný plyn. Cenový odstup oproti dominantům je každý rok vyšší.

Jaká je průměrná spotřeba plynu v domácnosti

Ať už plynem topíte, vaříte na něm, nebo ho používáte k ohřevu vody, do roční spotřeby se promítne také počet členů vaší domácnosti. Obecně platí že 1 člen domácnosti spotřebuje na ohřev vody asi 1 430 kWh plynu ročně. U vaření pak jedna osoba spotřebuje zhruba 200 kWh zemního plynu za rok.

Kdy se vraci penize za plyn

Například Centropol Energy uvádí, že: „pokud dodavatel nepřevede platbu zákazníka do následujícího zúčtovacího období, vrátí přeplatek zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od vyúčtování.

Kdy se dělá vyúčtování za plyn

Konkrétní datum odečtů určují distributoři, kteří nejsou vzájemně propojeni a mají individuální odečtové trasy. Z tohoto důvodu obdržíte vyúčtování za elektřinu například v březnu a za plyn až v listopadu.

Kdy mi přijde vyúčtování za plyn

Standardní lhůta pro zaslání vyúčtování dodavatelem je 15 dnů od zjištění spotřeby (podklady dává distributor). Vyúčtování za elektřinu nebo plyn (energie) vám přijde podle zvolené možnosti ve smlouvě – vytištěné na papíře do poštovní schránky, nebo elektronicky do vaší e-mailové schránky či do aplikace dodavatele.

Kdy bude vyuctovani za plyn

Konkrétní datum odečtů určují distributoři, kteří nejsou vzájemně propojeni a mají individuální odečtové trasy. Z tohoto důvodu obdržíte vyúčtování za elektřinu například v březnu a za plyn až v listopadu.

Jak vypočítat cenu plynu za m3

Spotřeba plynu se uvádí v jednotkách m3 na plynoměru a v kWh (příp. MWh) na faktuře. Pro převod Vám poslouží jednoduchý vzorec 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh. Výsledné číslo vynásobíte sazbou a vyjde Vám cena plynu.

Jak snížit spotřebu plynu

10 tipů, jak snížit spotřebu plynu v domácnostiZvažte výměnu starého kotle za novýNezapomínejte na pravidelné revize.Pořiďte si termohlavice.Zvažte dodatečné zatepleníNepřetápějte zbytečně místnosti.Upravte rozestavení nábytku.Závěsy patří na okna nebo před dveře.Pošlete teplo dál do místnosti.

Kdo je nejlepší na plyn

Pomyslné první místo obsadila stálice v české energetice ČEZ, který nad ostatními firmami vyniká zejména svojí širokou nabídkou služeb a všestranností. Jedním z největších konkurentů je MND, které si získal klienty zejména pro vlastní těžbu plynu.

Jaká je běžná spotřeba plynu

Ať už plynem topíte, vaříte na něm, nebo ho používáte k ohřevu vody, do roční spotřeby se promítne také počet členů vaší domácnosti. Obecně platí že 1 člen domácnosti spotřebuje na ohřev vody asi 1 430 kWh plynu ročně. U vaření pak jedna osoba spotřebuje zhruba 200 kWh zemního plynu za rok.