Kdo první objevil Afriku?

Kdo první objevil Afriku?

Kdo jako první obeplul Afriku

Vasco de Gama (1449-1524), Portugalec), lodi Sao Gabriel, Sao Raphael a Berrio. V letech 1497-1498 poprvé obeplul Afriku a našel námořní cestu do Indie.
ArchivPodobné

Kdo kolonizoval Afriku

V posledních dvaceti letech 19. století pro sebe zabíraly mocné evropské mocnosti (Británie, Portugalsko a Francie) rozsáhlé oblasti Afriky i Asie, a stejně tak činily v menším měřítku i Itálie, Německo a Belgie. Tyto mocnosti si v posledních dvaceti letech 19. století celkem bez problémů rozdělily Afriku na mapě.

Kdo jsou původní obyvatelé Afriky

Zhruba před 6–8 miliony let se na území Afriky oddělila vývojová větev moderních šimpanzů (Panina) a lidí (Hominina). Mezi první příslušníky samostatné lidské vývojové linie po oddělení od předků šimpanzů by mohly patřit rody Sahelanthropus, Orrorin a Ardipithecus, nalézané v Čadu, Keni a Etiopii.

Kdo kolonizoval Jižní Afriku

Severní, západní a rovníkovou Afriku kolonizovali především Francouzi a Španělé, východní a jižní zejména Angličané a Holanďané. Koloniální impéria se v průběhu 20. století rozpadla. Nejvíce zemí získalo samostatnost v roce 1960, proto se tento rok označuje jako rok Afriky.
Archiv

Kdo obeplul celý svět

Až výprava portugalského mořeplavce ve španělských službách Fernaa de Magalhaese přinesla definitivní a nezvratitelný důkaz o tom, že mají pravdu – jako první obeplula planetu. Sám Magalhaes (známý též jako Ferdinand Magellan či Fernando de Magallanes) zpět do Evropy nedorazil, neboť byl zabit na Filipínách.

Kdo první obeplul celý svět

Před půl tisíciletím, dne 20. září 1519, vyplul portugalský mořeplavec Fernão de Magalhães na cestu, při níž jeho loď jako první obeplula Zeměkouli. Triumfu se ale nedočkal – během plavby našel svou smrt. Rodinný původ mu určitý status sice zaručoval, k žádné velké kariéře ho ale nepředurčoval.

Kdo se podílel na objevování Afriky

Prvními Evropany, kteří dorazili do Afriky byli Řekové, kteří se o Africe dozvěděli pravděpodobně od Féničanů (Féničané byli semitský kmen, který osídlil krajinu podél pobřeží Syropalestinské oblasti.), kteří od roku 900 př. n. l. obchodovali s Berbery od dnešního Maroka po dnešní Libyi.

Které státy měly nejvíce kolonií

Nejvíce kolonií měla Velká Británie, Španělsko, Francie a Portugalsko. Problém nastal ve druhé polovině 19. století. Vznikly v Evropě dva nové státy Německo a Itálie a ty samozřejmě chtěly a potřebovaly kolonie také.

Kdy byla objevena Afrika

Kolem roku 470 př. n. l. pod vedením vojevůdce Hannona objevovali celé západní pobřeží a pravděpodobně došli až do Guinejského zálivu k hoře Kamerun. Dalšími neafričany, kteří objevovali kontinent, byli Peršané (pod vedením prince Setaspese), kteří se prý dostali též do oblasti Guinejského zálivu.

Který jazyk je nejvíce v Africe rozšířen

Nejvíce obyvatel Afriky, celých 150 milionů, hovoří arabsky. Místní verze arabštiny jsou však často tak odlišné, že Arabové žijící v různých zemích si navzájem nerozumějí. Z původních afrických jazyků má nejvíce mluvčích hauština.

Co Kolonizovala Francie

Seznam francouzských koloniálních území

Francouzská území koloniálního charakteru
Země Zisk Ztráta
Komory 1841 1975
Francouzské Somálsko 1862 1977
Madagaskar 1885 1960

Kdo nejmladší obeplul svět

Dosud nejmladším člověkem, který sám obeplul svět, byla o půl roku starší Australanka Jessica Watsonová, jež plavbu podnikla před dvěma roky. Dekkerová se na své více než 11 metrů dlouhé jachtě Guppy musela potýkat s týdny samoty a obavami z pirátů. Na lodi se také učila a psala domácí úkoly.

Kdo obeplul svět prvni

Až výprava portugalského mořeplavce ve španělských službách Fernaa de Magalhaese přinesla definitivní a nezvratitelný důkaz o tom, že mají pravdu – jako první obeplula planetu. Sám Magalhaes (známý též jako Ferdinand Magellan či Fernando de Magallanes) zpět do Evropy nedorazil, neboť byl zabit na Filipínách.

Kdo objel Zemekouli

Přesto inspiroval odvážné lidi po celém světě. Před půl tisíciletím, dne 20. září 1519, vyplul portugalský mořeplavec Fernão de Magalhães na cestu, při níž jeho loď jako první obeplula Zeměkouli.

Kdo objevil Asii

Vasco da Gama (asi 1460–1524), slavný portugalský mořeplavec, který se plavil do Indie v letech 1497–98. Podařilo se mu najít námořní cestu do Asie, o kterou se Evropané pokoušeli dlouhá staletí.

Který stát se stal první anglickou kolonií

V roce 1583 doplul Humphrey Gilbert po stopách Johna Cabota na Newfoundland, kde 5. srpna založil vůbec první stálou britskou kolonii Saint John's (přičemž na Newfoundlandu již dříve existovaly sezónní rybářské kolonie).

Kdo stál v čele kolonií

Nástup Anglie, Francie a Nizozemí v 17.

století dominovali evropskému kolonialismu jako novému jevu v evropských dějinách Španělé a Portugalci, situace se změnila po polovině 16. století s postupným nástupem dvou nových velmocí Anglie a Francie. Španělsko a Portugalsko si své kolonie nicméně udržely do začátku 19.

Kdo kolonizoval Keňu

Nejprve zde Angličani vyhlásili protektorát a v roce 1920 byla Keňa prohlášena britskou kolonií.

Jaký je nejrozšířenější jazyk

Odhady CIA World Factbook

# Jazyk Počet mluvčích v milionech
1 čínština (mandarínština) 936,7
2 španělština 429,5
3 angličtina 340,6
4 arabština 266,6

Kdo kolonizoval USA

V kolonizaci Severní Ameriky se angažovali Španělé, Angličané, Francouzi, Nizozemci a v menší míře také Švédové a Rusové. Geograficky se Angličané a Francouzi soustředili především na oblasti dnešního USA a Kanady, tedy do severnějších oblastí Severní Ameriky.

Který stát se stal první anglickou kolonii

V roce 1583 doplul Humphrey Gilbert po stopách Johna Cabota na Newfoundland, kde 5. srpna založil vůbec první stálou britskou kolonii Saint John's (přičemž na Newfoundlandu již dříve existovaly sezónní rybářské kolonie).

Kdo jako první obeplul svět

Školní učebnice většinou uvádějí, že první obeplul celou zeměkouli portugalský mořeplavec Ferdinand Magellan. Ve skutečnosti celou, téměř tři roky trvající objevitelskou pouť, dokončil Juan Sebastián Elcano, který převzal velení, když Magellan 27. dubna 1521 zahynul v šarvátce s domorodci u filipínského ostrova Mactan.

Co objevil Marco Polo

Nyní přišli historikové s dalším zajímavým adeptem, který dokonce pochází ze středověké Evropy. Objevitelem Ameriky byl údajně známý benátský kupec Marco Polo.

Které státy se zapojili do objevných plaveb jako první

Nejstarší písemná zpráva o objevných plavbách pochází z poloviny 2. tisíciletí př. n. l. Je zaznamenána v egyptském chrámu Dér el-Bahrí u Théb.

Jak vznikla Anglie

Podle Zákona o unii z roku 1707 se Anglie (včetně Walesu) a Skotsko, jež byly od roku 1603 spojeny personální unií, sjednotily do politické unie ve formě jednotného Království Velké Británie.