Kdy se vyplatí být plátce DPH?

Kdy se vyplatí být plátce DPH?

Kdy se nemusí platit DPH

Zjednodušeně: pokud se plátcem DPH povinně stát nemusíte — tedy pokud váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců není vyšší než 2 miliony Kč — pak se typicky plátcem DPH stát nechcete. Administrativa pro plátce DPH je složitější a přináší řadu povinností.
Archiv

Kdy se stanu plátcem DPH 2023

Od 1. ledna roku 2023 se plátcem DPH povinně stává pouze podnikatel, který překročí obrat dva miliony korun během jakýchkoli 12 po sobě jdoucích měsíců. Přihlášku k registraci k DPH musíte případně podat do 15. dne v měsíci následujícím po tom, kdy vám vznikla povinnost stát se plátcem.
Archiv

Kdy se stanu měsíčním plátcem DPH

Stačilo, když v daňovém přiznání na prosinec 2021 do kolonky „Kód zdaňovacího období následujícího roku“ vyplnil kód Q. Pokud je ovšem váš obrat za kalendářní rok vyšší než 10 milionů korun, musíte nadále plnit své povinnosti jednou měsíčně (případně musíte přistoupit ke změně, byl-li jste plátcem čtvrtletním).

Kdo může být plátcem DPH

Plátcem DPH se stáváte povinně, pokud máte obrat vyšší než 2 miliony korun za uplynulých 12 po sobě jdoucích měsíců. V některých případech se ale může vyplatit přihlásit se k plátcovství DPH dobrovolně.

Kdo nemusí být plátcem DPH

neplátce – nemá povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění a zároveň nemá nárok na odpočet, musí mít obrat menší než 1 milion Kč za 12 posledních po sobě jdoucích kalendářních měsíců

Jak se vyhnout placení DPH

Neplátce tak musí mít obrat menší než 1 000 0000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Pokud splňuje tuto podmínku, pak nemá povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění. Neplátce nemá nárok na odpočet. DPH se rovněž vyhnou subjekty vykonávající činnosti, které jsou od DPH osvobozeny.

Jak zjistit jestli je někdo plátce DPH

K ověření plátce DPH je třeba znát jeho identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ) nebo název obchodní firmy. Základní databází plátců DPH je centrální registr plátců DPH, který vede ministerstvo financí. Pro vyhledávání je však nutné znát DIČ.

Co znamená když někdo není plátce DPH

Neplátce – podnikatel či firma, která má obrat nižší než 1 000 000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Nemá povinnost odvádět DPH a nemá nárok na odpočet. Plátce je osobou registrovanou k dani. Musí odvádět daně ze všech svých zdanitelných plnění a má nárok na odpočet.

Kdy je povinnost registrace k DPH

Povinná registrace k DPH

Podnikatel má povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH, pokud jeho kumulovaný obrat nastřádaný během 12-ti a méně předchozích kalendářních měsíců překročí částku 1 mil. Kč. Pokud tušíme, že se blížíme limitu, je třeba každý měsíc provést přepočet obratu se zahrnutím posledních 12 měsíců.

Co znamená že nejsem plátce DPH

Neplátce – podnikatel či firma, která má obrat nižší než 1 000 000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Nemá povinnost odvádět DPH a nemá nárok na odpočet. Plátce je osobou registrovanou k dani. Musí odvádět daně ze všech svých zdanitelných plnění a má nárok na odpočet.

Jak funguje DPH příklad

Příklad (při sazbě DPH 15 procent):

Obchodník zboží rozveze dalším odběratelům a prodá jej za 3220 korun. Z toho částka 2800 Kč představuje stanovenou cenu zboží a 420 korun DPH. Obchodník pak zaplatí DPH, která odpovídá rozdílu mezi daní na výstupu (420 Kč) a daní na vstupu (300 Kč) – tedy 120 korun.

Kdo může nakupovat bez DPH

Neplátcem DPH může být buď firma (např. fyzická osoba podnikatel podnikající na základě živnostenského listu či jiného oprávnění nebo společnost), nebo konečný spotřebitel (např. babička, která jde nakupovat do Alberta).

Jak nakupuje plátce DPH

V podnikání je pochopitelně zvykem, že nejen nakoupíte, ale také prodáte. Pokud jako plátce DPH něco prodáte, musíte k ceně odběrateli přidat DPH. Odběratel, plátce DPH, vám ho v rámci ceny s DPH zaplatí. On sám pak bude postupovat stejně jako vy – pro něj je to daň na vstupu.

Co obnáší být plátce DPH

Plátce DPH má povinnost zhotovovat zákazníkům daňové doklady, vést a podávat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a podávat kontrolní hlášení. Na tato podání jsou zákonem stanovené termíny, které musí plátce dodržet. Veškeré daňové doklady je nutno po dobu deseti let archivovat.