Odkud kam vede dálnice D6?

Odkud kam vede dálnice D6?

Odkud kam vede dálnice D7

Dálnice D7, někdy též zvaná slánská či chomutovská dálnice, je dálnice, která vede z Prahy přes Louny do Chomutova, kde končí a napojuje se do silniční sítě. Dálnice D7 je ještě ne zcela dokončená dálnice vedoucí z Prahy přes Louny do Chomutova. Je dlouhá 82 km a je v celé své délce čtyřpruhová.

Odkud a kam vede dálnice D4

Dálnice D4 je dálnice vedoucí z Prahy jihozápadním směrem. Trasa sleduje přibližně trasu historické Zlaté stezky a silnice č. 4, která spojuje Prahu a západní polovinu Jihočeského kraje. V provozu je v současnosti 41 km mezi Prahou a křižovatku Skalka poblíž Příbrami a 8 km mezi Miroticemi a křižovatkou Nová Hospoda.

Kdy má být hotová dálnice D6

V druhé plovině tohoto roku předpokládáme zahájit stavbu D6 Petrohrad – Lubenec o délce 12,1 km. Dalších téměř 15 km pak plánujeme zahájit v roce 2024. Prohlédněte si celou prezentaci, ve které se dozvíte bližší informace k jednotlivým stavbách.

Kdy bude dokončena D35

V provozu. Ke konci roku 2022 jsou v provozu tři souvislé úseky D35: Sedlice (křižovatka s D11) – Opatovice nad Labem (křižovatka s I/37) – Ostrov (křižovatka s I/17), celkem 31,5 km.

Kde se neplatí dálnice

D1, úsek Kývalka – Holubice (km 182-210)D5, úsek Beroun-východ – Beroun-západ (km 14-22)D2, úsek Brno – Chrlice (km 0-3)Silnice I/50, úsek Brno-Černovice – Bedřichovice (D1 exit 203)D0, Slivenec – Ruzyně (km 16-28)D10, úsek Satalice – Stará Boleslav (km 0-14)Silnice I/37, úsek Hradec Králové – Pardubice.

Kde se staví dálnice

D55 JV obchvat Otrokovic – zprovoznění listopad 2021. D7 obchvat Panenského Týnce – zprovoznění prosinec 2021. D11 Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř – zprovoznění prosinec 2021. D35 Opatovice nad Labem – Časy – zprovoznění prosinec 2021.

Odkud kam vede dálnice D5

Dálnice D5 (tzv. Plzeňská dálnice), označovaná také jako Via Carolina, spojuje Prahu s hranicí s Německem. Trasa dálnice je Praha – Plzeň – Rozvadov – státní hranice Česko/Německo. Je dlouhá 151,069 km.

Kdo staví D4

Výstavbu dálnice zajistí stavební firma Eurovia, zahájení stavby proběhlo 7. června 2021, dokončena má být v říjnu 2024.

Kde není potřeba dálniční známka

Nezpoplatněné úseky jsou na dálnicích a při vjezdu na ně označeny dodatkovou tabulkou Bez časového poplatku (E 11a), která obsahuje přeškrtnutý symbol dálničního kupónu. Tato dodatková tabulka je umístěna vždy společně s dopravní značkou Dálnice (IZ 1a).

Kam vede dálnice D35

Dálnice D35 je dálnice plánovaná na trase Úlibice – Hradec Králové, kde se setkává s dálnicí D11, a dále přes Vysoké Mýto, Litomyšl, kolem Svitav, přes Mohelnici a okolo Olomouce až k Lipníku nad Bečvou, kde se napojuje na dálnici D1.

Kdy bude obchvat Svitav

Kvůli stavebním pracím na mostě dojde od pondělí 1. května do čtvrtka 1. června 2023 k úplné uzavírce provizorní komunikace I/43 od křižovatky „Zavadilka“ směrem do Svitav. Objízdná trasa bude vedena obousměrně pro veškerý provoz po silnici III/3665 a po silnici III/36625 přes obec Hradec nad Svitavou.

Kde jsou kamery na dálniční známky

Známe přesná místa kontrolních kamer, které snímají vaši SPZ kvůli dálniční známce. Nejvíce jich je na D1. Na dálnicích D4, D6 a D7 je naopak na jediném místě. Policisté a celníci by dnes měli říci, jak chytají neplatiče nových elektronických dálničních známek.

Jak poznat že je dálnice placena

Jak se značí placené a neplacené úseky dálnic Začátek a konec placeného úseku, kde je třeba mít zaplacený dálniční kupón poznáte podle zelené značky s piktogramem dálnice, konec tohoto úseku pak totožnou značkou s červeným pruhem (je přeškrtnutá).

Kdo stavi dálnice v ČR

Stavba dálnic v Česku je velmi lukrativní byznys. Jeden kilometr se nyní staví za 300 milionů, což z českých dálnic dělá jedny z nejdražších v Evropě. Nejvíce z těchto státních zakázek těží velké nadnárodní společnosti, jako Eurovia, Strabag či Skanska.

Kdo vlastní dálnice

Vlastnictví pozemních komunikací

Vlastníkem dálnic a silnic I. tříd je stát, vlastníkem silnic II. a III tříd je příslušný kraji. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.

Kam až vede D1

Dálnice D1 je nejstarší a nejdelší dálnice na území Česka, která má po dokončení spojovat Prahu, Brno, Ostravu a česko-polskou hranici, kde na ni navazuje polská dálnice A1.

Kdy se zacne stavet D3

V současné době je rozestavěno 20 km dálnice D3, úseky Úsilné – Hodějovice, Hodějovice – Třebonín a Třebonín – Kaplice nádraží. Dálnice D3 v Jihočeském kraji by měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2026. S dokončením dálnice ve Středočeském kraji se počítá k roku 2029.

Jak bude vypadat D4

Prodloužení D4 by mělo plnit účel obchvatu Dubence. Nahradí také některé rizikové křižovatky s větším výskytem nehod. Nezanedbatelným důvodem je také zvýšení kapacity silnice, která vede z Prahy přes Příbram a Strakonice až do Německa. Podle prognóz by navíc v roce 2040 měl být v tomto úseku téměř dvojnásobný provoz.

Kdy se otevře dálnice časy ostrov

Následovalo zprovoznění úseku Časy – Ostrov, po němž se D35 protáhla od 22. prosince 2022 o dalších 14,7 km.

Co se staví u Svitav

Nově realizovaný úsek D35 poblíž Svitav staví firmy MI Roads a Doprastav, přičemž cena stavby podle uzavřené smlouvy činí přes 2,5 miliardy korun bez daně. Právě D35, a především chybějící úsek mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, patří mezi nejvyšší priority v současných plánech na dostavbu české dálniční sítě.

Jak se kontroluje dálniční známka na dálnici

To, že nemáte platnou známku, může policista zjistit buď při běžné kontrole, nebo na dálku. PČR má v autech a na mýtných branách speciální kamery, které snímají SPZ a snadno si mohou auto bez platné známky „vytipovat“.

Jak se kontroluje zaplacení dálniční známky

Pokud si už přesně nevzpomínáte, kdy jste si svou elektronickou dálniční známku pořídili, můžete si její platnost ověřit velmi jednoduše na webu www.edalnice.cz. V části „Ověření platnosti“ uvedete pouze SPZ vozidla a stát registrace, poté vám systém ukáže, dokdy je dálniční známka platná.

Kde jsou placene dálnice

Zpoplatněné úseky

Označení Úsek Délka (km)
D1 Chodov–Kývalka (exity 2–182) 180
D1 Holubice–Kroměříž-západ (exity 210–258) 48
D1 Kroměříž-východ–Říkovice (exity 260–272) 12
D1 Předmostí–Ostrava, Rudná (exity 282–354) 72

Jak do Vídně bez dálniční známky

Pro průjezd z ČR do Vídně po nezpoplatněné silnici B7 je vhodný hraniční přechod Mikulov, lze dojet i na vídeňské letiště Schwechat po B225 bez dálniční známky. Roční známka platí od začátku prosince minulého roku do konce ledna následujícího roku (- tj. 14 měsíců).

Odkud kam vede dálnice D3

Dálnice D3 (někdy zvaná Budějovická dálnice) je budovaná dálnice z Prahy přes Tábor a České Budějovice na česko-rakouskou hranici Dolního Dvořiště – Wullowitz, kde se má spojit s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10. Je součástí evropské silnice E55.