Co musí obsahovat inflační doložka?

Co musí obsahovat inflační doložka?

Jak vypadá inflační doložka

V případě nájmu bytu může mít například toto znění: Strany smlouvy se dohodly, že nájemné se bude každoročně vždy od 1. června automaticky zvyšovat o míru inflace, která je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, tak jak jej vyhlašuje Český statistický úřad.
Archiv

Jak správně napsat inflační doložku

– podstatu inflační doložky lze formulovat např. takto: „Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo každoročně zvyšovat nájemné v souladu s § 2248 nového občanského zákoníku a v souladu s mírou inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem. “
Archiv

Kdy lze uplatnit inflační doložku

Tzv. inflační doložka má tedy široké pole uplatnění. Určitě lze využít u nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy apod. Prostě všude tam, kde právní poměr trvá delší dobu a kde by inflace způsobovala bezdůvodné ochuzení jedné ze stran.

Jak se zvyšuje nájemné o inflaci

Inflační doložka ve smlouvě

Pronajímatel má možnost zakotvit do smlouvy takzvanou inflační doložku. Ustanovení o tom, že je oprávněn jednou ročně zvýšit nájemné o vyčíslenou inflaci. Nájemné se bude navyšovat automaticky v závislosti na vyhlášené sazbě inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Jaká bude inflace v roce 2023

Česká národní banka dnes zveřejnila novou makroekonomickou prognózu. HDP by v roce 2023 měl dle prognózy vzrůst o 0,5 %. Únorová prognóza ještě počítala s 0,3% poklesem. Predikce celkové inflace za rok 2023 byla oproti minulé prognóze zvýšena z 10,8 % na 11,2 %.

Jak se vypočítá inflace

Míru inflace spočítáte jako poměr cenového indexu za vybrané období, respektive na jeho konci a začátku. Jako cenové indexy se nejčastěji využívají index spotřebitelských cen či deflátor HDP (poměr nominálního a reálného HDP). V ČR inflaci měří Český statistický úřad.

Jak funguje inflační doložka

Inflační doložka chrání pronajímatele před poklesem příjmů z nájemného způsobeným vysokou inflací. Prakticky umožňuje podle předem dohodnutých pravidel každoročně zvedat nájemné (pokud to ve smlouvě není explicitně zmíněno jinak). Pronajímatel má právo nájemci zvýšit nájemné v závislosti na vývoji inflace.

Kdy byla nejvyšší inflace v ČR

Nejvyšší průměrná roční míra inflace v celé historii samostatné České republiky byla v roce 1993, kdy dosáhla výše 20,8 %. V roce 2018 byla průměrná roční míra inflace 2,1 %. Cenové indexy patří mezi nejstarší sledované informace.

Jaká bude inflace v roce 2024

V průběhu celého roku 2024 by se již meziroční růst spotřebitelských cen mohl pohybovat v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky. Průměrná míra inflace by tak letos mohla dosáhnout 10,9 % a v roce 2024 klesnout na 2,4 %.

Co obsahuje inflace

Obecný růst cen

Některé ceny rostou, jiné klesají. K inflaci dochází, pokud rostou ceny zboží a služeb celkově, tedy nejen ceny jednotlivých položek. To znamená, že za 1 euro si dnes koupíte méně, než byste si koupili včera. Jinými slovy, inflace v průběhu času snižuje hodnotu měny.

Kdo měří inflaci

V ČR inflaci měří ČSÚ, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o měření inflace v ČR. Součástí cílování inflace je také její predikce, kterou ČNB publikuje ve Zprávách o měnové politice. ČNB také zjišťuje inflační očekávání domácností, nefinančních korporací a firem a finančních trhů.

Jak fakturovat inflaci

Inflace je počítána na základě stanoveného vzorce po jednotlivých čtvrtletích s tím, že vyúčtování zvýšení či snížení ceny se provede na základě samostatné faktury jednou ročně. Změny cen jsou předmětem úpravy podle doložky ode dne podání nabídky dodavatele.

Co má vliv na inflaci

Základními příčinami na straně poptávky je růst množství peněz při stejné velikosti trhu a růst trhu tzn. poptávajících, při neměnném množství peněz. Na množství peněz mají v novodobých dějinách vliv pouze centrální banky. Množství oběživa je zvyšováno emisí nových peněz, snižováno stahováním peněz z oběhu.

Jaká bude inflace v lednu 2023

Míra inflace v lednu 2023 byla v eurozóně 8,6 %, což je lehký pokles oproti inflaci 9,2 % z prosince 2022. V porovnání s prosincem meziroční inflace klesla v osmnácti členských státech a vzrostla v devíti. Zatímco tedy v ostatních státech Evropské unie inflace postupně klesá, v Česku jde naopak stále nahoru.

Jaká bude inflace za rok 2023

Dle prognózy bude celková inflace za rok 2023 11,2 %, přičemž ještě v únoru bylo predikována inflace 10,8 %. „Inflace se na jaře a v létě letošního roku bude dále rychle snižovat, počátkem roku 2024 se vrátí do blízkosti 2% cíle,“ uvádí ČNB.

Co roztáčí inflaci

Nízká až mírná inflace může být vedle růstu peněžní zásoby vysvětlována i kolísáním reálné poptávky po zboží nebo výkyvy v nabídce a dodávkách zboží.

Jak se měří inflace

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 450) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp.

Co se počítá do inflace

Míra inflace v ČR

Míru inflace spočítáte jako poměr cenového indexu za vybrané období, respektive na jeho konci a začátku. Jako cenové indexy se nejčastěji využívají index spotřebitelských cen či deflátor HDP (poměr nominálního a reálného HDP). V ČR inflaci měří Český statistický úřad.

Co tvoří inflaci

Obecný růst cen

K inflaci dochází, pokud rostou ceny zboží a služeb celkově, tedy nejen ceny jednotlivých položek. To znamená, že za 1 euro si dnes koupíte méně, než byste si koupili včera. Jinými slovy, inflace v průběhu času snižuje hodnotu měny.

Kdo určuje inflaci

V ČR inflaci měří ČSÚ, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o měření inflace v ČR. Součástí cílování inflace je také její predikce, kterou ČNB publikuje ve Zprávách o měnové politice. ČNB také zjišťuje inflační očekávání domácností, nefinančních korporací a firem a finančních trhů.