Co dělat když není zápočtový list?

Co dělat když není zápočtový list?

Co dělat když nemám zápočtový list

Nevydání zápočťáku je tedy protiprávní jednání. Pokud vám list nebyl vydán, písemně na to upozorněte zaměstnavatele a zažádejte o jeho vydání. Pokud přesto formulář neobdržíte, obraťte se na inspektorát práce. Zaměstnavatel může dostat pokutu až ve výši 2 000 000 Kč.
Archiv

Co je uvedeno v zápočtovém listu

Náležitosti zápočtového listu

údaje o zaměstnání, zda se jednalo pracovní poměr, DPČ nebo DPP a o době jejich trvání druh konaných prací dosaženou kvalifikaci. odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby.

Co se stane když ztratím zápočtový list

Občané mohou sami písemně požádat ČSSZ (Odbor správy údajové základny) o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění.

Kdy musí zaměstnavatel vydat zápočtový list

Každý zaměstnavatel má vůči svým zaměstnancům povinnost zápočtový list vydat při skončení pracovního poměru. To v praxi znamená, že byste v den, kdy končí Váš pracovní poměr, měli ze zaměstnání odcházet také se zápočtovým listem. Tato povinnost je zakotvena v zákoně a zaměstnavatel ji nesmí obcházet.

Proč chce nový zaměstnavatel zápočtový list

Vyžadování zápočtového listu po zaměstnancích

Zaměstnavatel může přijmout zaměstnance i bez zápočtového listu. Zákoník práce to nijak nezakazuje. Ovšem v zápočtovém listu jsou uvedeny pro zaměstnavatele důležité údaje. Zejména se týkají exekučních srážek.

Jak sehnat zápočtový list

Základním dokladem prokazujícím doby důchodového pojištění (zaměstnání) je evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP). ¹ Zjistíte-li, že se v evidenci ČSSZ nenachází, je nejjednodušší kontaktovat OSSZ v místě Vašeho trvalého bydliště.

Co mi musí dát zaměstnavatel při odchodu

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat vám potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Po ukončení zaměstnání byste také měli dostat evidenční list důchodového pojištění.

Co potrebuje nový zaměstnavatel

Pro přípravu smlouvy si připravte občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a číslo bankovního účtu, na které vám nový zaměstnavatel bude moci posílat výplatu. Pokud jste již před tím někde pracoval/a, nezapomeňte si také zápočtový list z minulého zaměstnání, který je vlastně potvrzením o vašem minulém zaměstnání.

Jak doložit zaměstnání

Tu lze jednoduše doložit • pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru nebo • potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem). Lze ji však doložit i • výplatními páskami, • mzdovým listem, • evidencí docházky či jiným dokladem prokazujícím období Vašeho zaměstnání (např. legitimací ROH).

Jak dostat zápočtový list

Zápočtový list je důležitý dokument, který je zaměstnavatel povinen vydat každému odcházejícímu zaměstnanci, a to buď osobně přímo na pracovišti, nebo za pomocí poštovní služby. Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivý dokument, je třeba jej doručit pouze do vlastních rukou adresáta.