Na co se ptát při prohlídce bytu?

Na co se ptát při prohlídce bytu?

Co kontrolovat při prohlidce bytu

Kromě právního stavu bytu se zaměřte i na jeho technický stav, a sice rozvody elektřiny, stoupačky, stav koupelny, kuchyně i společných prvků domu, jako jsou okna, dveře i zateplení.
Archiv

Na co se zeptat při pronájmu bytu

Otázky zájemců

Především je bude zajímat cena nájmu a poplatky, případně kolik vychází plyn a elektřina. Jestli jim můžete ukázat energetický průkaz budovy. Bude je zajímat nastavení záloh. Kromě nájemného a kauce se budou ptát na náklady za energie, služby a další poplatky.
Archiv

Na co se ptát při prohlídce

Přečtěte si, na jaké základní body se během prohlídky domu či bytu zeptat, abyste na nic důležitého nezapomněli.Kolik vlastně byt či dům doopravdy měříJakou mám jistotu, že údaje na papíře odpovídají skutečnostiKomu byt či dům skutečně patříPrávní vady nemovitosti.Sousedé, hluk z ulice a jiné negativní vlivy.
Archiv

Na co si dát pozor při prohlídce domů

Na co se zeptat během osobní prohlídky nemovitostiV jakém stavu je elektroinstalace a kdy byly naposledy dělány rozvodyJak jsou udělány rozvody vodyJaké jsou přibližné náklady na vytápěníJaká je výše rezervačního poplatkuJací jsou sousedéJe zde dobré připojení k internetu
Archiv

Jak dlouho trvá prohlídka bytu

Jak dlouho trvá prohlídka Záleží na velikosti nemovitosti, osobní prohlídka může trvat 15 až 30 minut. Tento čas realitní poradce bude mít vyhrazený pouze pro Vás, využijte ho naplno, abyste získali co nejvíce dojmů a informací pro správné rozhodnutí.

Jak zapůsobit na prohlídce bytu

Představte se a vysvětlete, proč vás jeho byt zaujal.Představte se a vysvětlete, proč vás jeho byt zaujal.Popište vaše současné bydlení a proč hledáte nové.Objasněte, s kolika lidmi a na jak dlouho se nastěhujete.Doptejte se, od kdy se byt uvolní.Informujte, jaká zvířata máte, nebo zakrátko pořídíte.

Jak dlouho trvá prohlidka bytu

Jak dlouho trvá prohlídka Záleží na velikosti nemovitosti, osobní prohlídka může trvat 15 až 30 minut. Tento čas realitní poradce bude mít vyhrazený pouze pro Vás, využijte ho naplno, abyste získali co nejvíce dojmů a informací pro správné rozhodnutí.

Kdy může pronajímatel vstoupit do bytu

Pouze pokud má majitel oprávněný důvod, může vstoupit do bytu. Termín návštěvy by měl ale oznámit dopředu. Tuto skutečnost často pronajímatelé zanáší do nájemních smluv. Jestliže ale hrozí, že v bytě dojde k poškození majetku, může majitel vstoupit bez předchozího oznámení.

Co napsat na inzerát na byt

Co by měl obsahovat text inzerátu na prodej bytudispozice bytu,příslušenství bytu (sklep, balkón, terasa, komora, předzahrádka, garáž, garážové stání),patro bytu a počet pater domu (u přízemních bytů je vhodné uvést výšku oken od chodníku),údaje o výtahu,orientaci oken na světové strany,typ vytápění,

Co platí majitel bytu a co nájemník

Údržba a opravy v nájemním bytě

Můžou sem spadat i další opravy v bytě, jejichž náklady nepřekračují 1000 Kč. Pronajímatel má ze zákona povinnost udržovat po dobu nájmu byt (či dům) ve stavu způsobilém k užívání. Sem by se řadilo především zajištění základních potřeb jako dodávka vody, tepla a podobně.

Kdo může vstoupit do bytu

Kromě policie, hasičů a energetiků , mají podle zákona povolen přístup na cizí pozemek, do domu, nebo bytu také spojaři, stavební a jiní úředníci, zeměměřiči, vlastníci vodovodu, kanalizace nebo sousedního rybníka či přehrady. „Někdy dokonce i myslivci,“ říká advokát Václav Sládek.

Jak reagovat na nabídku bytu

7 tipů, se kterými dostanete do užšího výběru zájemců o bytPředstavte se a vysvětlete, proč vás jeho byt zaujal.Popište vaše současné bydlení a proč hledáte nové.Objasněte, s kolika lidmi a na jak dlouho se nastěhujete.Doptejte se, od kdy se byt uvolní.Informujte, jaká zvířata máte, nebo zakrátko pořídíte.

Jak zaujmout pronajímatele

Jak okouzlit pronajímateleVnímavý, dostupný, učenlivý…Choďte včas. Ukažte hned při prvním setkání, že jste spolehliví.Starejte se o byt jako o vlastní. Anebo se alespoň snažte vzbudit tento dojem.Ukažte samostatnost.Dlouhodobý pronájem.

Co je drobná oprava v bytě

Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům.

Co je drobná oprava

Drobné opravy podle výše nákladů

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč.

Jak casto muze pronajimatel chodit na kontrolu bytu

Navštěvují svoji nemovitost téměř každý týden a jejich kontroly nemají konce. Věříme, že vy takoví pronajímatelé nejste. Pokud jste si nájemce dobře prověřili a máte perfektní nájemní smlouvu, nejsou časté návštěvy potřeba. Zákon na ně pamatuje: pokud takovými návštěvami působíte obtíže, může žádat slevu z nájmu.

Kdy vás může majitel vyhodit z bytu

Pokud porušujete smlouvu podstatným způsobem – například závažně poškozujete byt – může vám dát okamžitou výpověď. Jako nájemník máte nárok na tříměsíční výpovědní dobu, i v případě okamžité výpovědi máte jeden měsíc na vystěhování.

Jak Odpovědět na inzerát

Do těla e-mailové zprávy napište stručný průvodní dopis. Ten by měl obsahovat kromě oslovení a kompletních kontaktních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefon) i informace o tom, o jakou pracovní pozici se chcete ucházet a proč. Vhodné je adresáta upozornit, že přílohou posíláte svůj profesní životopis.

Co napsat při zajmu o byt

Představte se a vysvětlete, proč vás jeho byt zaujal.Představte se a vysvětlete, proč vás jeho byt zaujal.Popište vaše současné bydlení a proč hledáte nové.Objasněte, s kolika lidmi a na jak dlouho se nastěhujete.Doptejte se, od kdy se byt uvolní.Informujte, jaká zvířata máte, nebo zakrátko pořídíte.

Co platí nájemník v bytě

Vládní nařízení – kdo hradí běžnou údržbu Občanský zákoník ukládá pronajímateli, aby udržoval pronajatý byt ve stavu způsobilém k užívání. Ovšem zároveň stanoví, že je to nájemce, kdo v bytě provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy.

Co hradí nájemce bytu

Jedná se tedy například o dodávku vody a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek (vodné a stočné), odvoz komunálního odpadu, dodávky tepla, osvětlení a úklid společných prostor, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů a provoz výtahu.

Jak dlouho trvá žaloba na vyklizení

Soudní vyklizení nemovitosti

Po podání žaloby bude následovat soud. Řízení může trvat několik měsíců, protože české soudy fungují spíše pomaleji. Pokud se nájemce odvolá, může vás čekat i několikaleté martyrium.

Za jakých podmínek lze vypovědět nájem bytu

Jedná se o tyto důvody:Nájemce neplatí nájemné a náklady na služby alespoň po dobu 3 měsíců.Nájemce poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem.Nájemce způsobuje škody na majetku anebo obtíže pronajímateli anebo ostatním osobám, které v domě bydlí.

Jak odmítnout nabídku práce

děkuji Vám za nabídku pracovní pozice (název pracovní pozice) ve společnosti (název společnosti). Velmi si vážím času a úsilí, které jste této věci věnoval/a. Velmi rád jsem se s Vámi setkal a získal podrobnější informace o Vaší společnosti, ale musím Vám bohužel oznámit, že tuto nabídku nebudu moci přijmout.

Jak potvrdit pracovní nabídku

Poděkujte novému zaměstnavateli za nabídku pracovní pozice. Sdělte mu, že nabídku s radostí přijímáte. Informujte jej o datu nástupu (pokud toto datum dosud není potvrzeno, napište, že jej budete o datu nástupu informovat v co nejkratším čase).