Jak funguje obchod?

Jak funguje obchod?

Jak to funguje na burze

Mechanismus fungování burzy je v zásadě velmi jednoduchý: burza je trh, na kterém se stanovují ceny cenných papírů nebo komodit podle aktuální nabídky a poptávky. Hlavním úkolem burzy je dát dohromady investory, kteří chtějí zhodnotit své peníze, a firmy, jenž potřebují kapitál.

Jak funguje obchod s akciemi

Vlastnictví akcií přináší svému majiteli, tedy akcionáři, jistá práva. Především může dostávát pravidelný podíl na zisku dané společnosti, a to v podobě dividend. Díky akciím má právo jejich majitel hlasovat na valné hromadě společnosti. Akcionář ovšem sám neručí za závazky firmy.

Jak funguje obchod s komoditami

Předmětem obchodování jsou surové materiály např. cenné nebo průmyslové kovy. Oproti akciím, kde předmětem obchodu je podíl ve společnosti (formou akcie). Komodity a akcie se obchodují na příslušných burzách, kde se setkává nabídka a poptávka po těchto aktivech a tím dochází k vytváření tržní ceny.
Archiv

Jak můžu začít obchodovat na burze

Takže jak začít s obchodováním na burze Pro úplný začátek je dobré si vyzkoušet obchodování na demo účtu, tím nic neriskujete ani neztratíte a zároveň se naučíte vše potřebné pro přímé obchodování na burze. Dalším krokem je výběr správného brokera, kterých jsou na trhu tisíce.

Kdo dohlíží na burzu

Na funkci burzy dohlíží Česká národní banka, která spolu s ministerstvem financí vytváří právní předpisy pro její fungování.

Kdo určuje cenu na burze

Nabídka a poptávka. Hlavním faktorem, který určuje cenu akcie, je nabídka a poptávka. Jak názvy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Jak začít obchodovat

10 kroků k úspěšnému začátku obchodování na burze:Zvládnutí základů tradingu.Práce s grafy a technická analýza.Výběr obchodního přístupu.Software a data.Vytipování trhů a základních obchodních systémůTestování obchodních systémů – backtest.Tvorba obchodního plánu.Simulované obchodování

Co má vliv na cenu akcie

Hlavním faktorem, který určuje cenu akcie, je nabídka a poptávka. Jak názvy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Jak se dělí komodity

Komodity dělíme na měkké a tvrdé.

Mezi měkké patří zemědělské produkty a dobytek (pšenice, káva, hovězí maso apod.), pod tvrdými komoditami si zase představíme suroviny jako zlato nebo ropa.

Jak začít obchodovat s komoditami

Jak obchodovat s komoditami Obchod s komoditami probíhá přímo mezi prodávajícími a kupujícími. Navíc existují speciální komoditní burzy, kde se obchoduje s komoditami ve velkém množství. Obchodování s komoditami na burze obvykle probíhá prostřednictvím futures kontraktů.

Kdy se otevírají burzy

Otevírací časy burz

Burza Otvírací doba v místním čase Otvírací doba v SEČ
Hong Kong (Hang Seng) 10:00 – 16:00 3:00 – 9:00
Tokyo (Nikkei) 9:00 – 11:00 a 12:30 – 15:00 1:00 – 3:00 a 4:30 – 7:00
New York (Dow Jones) 9:30 – 16:00 15:30 – 22:00
Praha (PX) 9:00 – 16:20 9:00 – 16:20

Proč roste cena za elektřinu

Pokud je poptávka po elektřině vyšší, než kolik mohou tyto levné zdroje pokrýt, využívají se dražší zdroje jako jsou uhelné nebo plynové elektrárny. Výsledná cena elektřiny na velkoobchodním trhu je pak taková, za kterou elektřinu vyrábí ten poslední (nejdražší) zdroj, který je ještě potřeba k uspokojení poptávky.

Jak obchodovat na burze sám za sebe

Pokud chce střadatel začít obchodovat sám za sebe, potřebuje vhodnou obchodní platformu. Takové on-line platformy nabízí české banky, zahraniční brokerské firmy nebo i digitální banky typu Revolut. Všechny způsoby obchodování mají své výhody a nevýhody.

Kdo může obchodovat na burze

Obchodovat na burze smějí jen její členové, kterými jsou banky a makléřské společnosti. Jednotlivá fyzická osoba tedy na burze přímo obchodovat nemůže – musí vždy využít služeb člena burzy. Cenné papíry, se kterými se na burze obchoduje, jsou rozčleněny do různých skupin.

V jaký čas nakupovat akcie

Valuace nejsou signálem pro nákup nebo prodej, ne samy o sobě. S dostatečně dlouhým investičním horizontem by mělo mít smysl nakupovat akcie prakticky kdykoli, určitě bez ohledu na to, zda je čeká ještě pád o další desítky procent, nebo již pouze nový, třeba i mnohaletý růst.

Jak poznat hodnotu akcie

Účetní hodnota akcie = (Vlastní kapitál – Prioritní akcie) / Počet vydaných kmenových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podle účetních výkazů společnosti, která ji vydala. Z ní potom můžeme vycházet při stanovení tržní hodnoty akcie.

Co není komodita

Komoditou tak nemůžou být například osobní auta, která se vyrábějí v mnoha různých zpracování a za různou cenu. Naopak například měď je homogenní produkt, který se může obchodovat za jednotnou cenu na globálních trzích.

Kde investovat do komodit

Komodity se obchodují na termínových burzách prostřednictvím futures kontraktů. Obchodování s opcemi na tyto futures je ve většině případů take možné. Jelikož obchodování přímo s kontrakty je obvykle velmi nákladné, mohou soukromí investoří do komodit investovat prostřednictvím ETP, jako jsou například ETF nebo ETC.

Na co se dělí komodity

Komodity dělíme na měkké a tvrdé.

Mezi měkké patří zemědělské produkty a dobytek (pšenice, káva, hovězí maso apod.), pod tvrdými komoditami si zase představíme suroviny jako zlato nebo ropa.

Co ovlivnuje cenu komodit

Nabídka a poptávka. S tím, jak se mění nabídka a poptávka po komoditách, mění se i jejich cena. Základním pravidlem je, že ceny komodit rostou s rostoucí poptávkou. Ceny také rostou, když dojde k poklesu celkové nabídky nebo zásob komodity.

Kdy je burza zavřená

Na Štědrý den a 1. ledna jsou téměř všechny burzy na celém světě zavřeny. Během burzovních prázdnin není možné na dané burze obchodovat.

Kdo má nejdražší elektřinu v Evropě

Průměrná cena elektřiny zdražila nejrychleji v Rumunsku (o 113 %), v České republice (o 104 %) a v Dánsku (o 70 %). Typické evropské rodině stouply zálohy o 21 %. Elektřina zlevnila pouze v Nizozemsku (o 7 %) a na Maltě (o 3 %).

Proč je v Česku dráha elektřina

Podobně jako ceny elektřiny nyní určují nejdražší zdroje, tak naopak při nízké poptávce jsou ceny stlačovány dolů levnou výrobou z fotovoltaických a větrných elektráren. Jakmile jsou už postaveny, tak jsou jejich proměnné výrobní náklady velmi nízké, ještě nižší než u jaderných zdrojů.

Kdo vlastní burzu

Burza cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha, a.s.
Vlastní kapitál 384,1 mil. Kč (2022)
Zaměstnanci 32 (2022)
Mateřská společnost Wiener Boerse AG
Majitel Wiener Boerse AG

Jaké akcie koupit v roce 2023

Nejlepší akcie 2023: Společnosti s konkurenční výhodou

Jde například o Apple a LVMH. Společnosti, které vlastní patenty, ochranné známky nebo jiné formy duševního vlastnictví, mohou často chránit své produkty nebo služby před konkurencí a udržet si konkurenční výhodu. Vezměme si například unikátní výrobky od ASML.