Jak dlouho trvá prohlídka Terezína?

Jak dlouho trvá prohlídka Terezína?

Co se dělo v Terezíně

Mezi lety 1941 a 1945 tam internovali 155 tisíc Židů z celé Evropy. Na 117 tisíc z nich se nedožilo osvobození. Věznicí gestapa v Malé pevnosti prošlo 32 tisíc mužů a žen. V Terezíně jich zahynulo 2600, další tisíce v jiných koncentračních táborech, do nichž je nacisté převezli.

Kdo byl v Terezíně

V Terezíně byli v průběhu čtyř let internováni lidé sedmi národností: Češi, Němci, Rakušané, Nizozemci, Dánové a na konci války Maďaři a Slováci. Celkem tudy prošlo asi 140 000 lidí označených podle Norimberských zákonů za Židy, z nich téměř 35 000 zemřelo přímo v ghettu pod vlivem velmi špatných životních podmínek.

Co vzniklo v Terezíně za 2 světové války

V Malé pevnosti vznikla už v červnu roku 1940 věznice gestapa, kterou za války prošlo 32 tisíc lidí – většinou českých odbojářů. Celkem 2600 z nich zahynulo přímo v Terezíně (řada dalších v jiných koncentrácích); 300 lidí bylo popraveno, zbytek zavraždili, umučili či k smrti vyhladověli sadističtí dozorci.

Kdo osvobodil Terezín

Tankové jednotky Rudé armády osvobodily ghetto 9. května 1945 jako jedno z posledních. V areálu pobývalo tou dobou asi 37 000 lidí.

Kdy prijel prvni transport do Terezína

Terezín – Komando výstavby (Aufbaukommando) – to byl název prvního transportu, který odjel z Prahy do Terezína právě 24. listopadu 1941. Transport tvořila pracovní skupina 342 mladých židovských mužů, kteří měli připravit terezínské ghetto pro deportace dalších vězňů, kteří začali do Terezína proudit 30.

Kdo zemřel v Terezíně

Jeho atentát na následníka trůnu rozpoutal 1. světovou válku. PRAHA – Těžký žalář v terezínské pevnosti se stal místem, kde strávil poslední roky života Gavrilo Princip, mladík, který v červnu 1914 spáchal v Sarajevu atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este.

Kam byli převáženi vězni z Terezína

Dne 3. května SS uvolnila kasárna E I (tzv. Sudetské kasárna), kam byli postupně převáženi tyfem nakažení vězni z Malé pevnosti.

Kdo nechal postavit pevnost Terezín

ledna 1780 oznámil polní zbrojmistr Karel Pellegrini Zemskému ženijnímu ředitelství v Praze, že se císař Josef II. rozhodl na obranu proti pruskému nebezpečí postavit pevnost v prostoru vesnic Německé Kopisty a Travčice na řece Ohři, která pak byla na počest královny a císařovny Marie Terezie pojmenována Terezínem.

Proč vznikl Terezín

ledna 1780 oznámil polní zbrojmistr Karel Pellegrini Zemskému ženijnímu ředitelství v Praze, že se císař Josef II. rozhodl na obranu proti pruskému nebezpečí postavit pevnost v prostoru vesnic Německé Kopisty a Travčice na řece Ohři, která pak byla na počest královny a císařovny Marie Terezie pojmenována Terezínem.

Kdo a kdy zalozil Terezín

ledna 1780 oznámil polní zbrojmistr Karel Pellegrini Zemskému ženijnímu ředitelství v Praze, že se císař Josef II. rozhodl na obranu proti pruskému nebezpečí postavit pevnost v prostoru vesnic Německé Kopisty a Travčice na řece Ohři, která pak byla na počest královny a císařovny Marie Terezie pojmenována Terezínem.

Co víte o pevnosti Terezín

Terezín založil v roce 1780 císař Josef II. a osobně se dostavil 10. října téhož roku položit základní kámen vznikající pevnosti, která měla chránit přístup k Praze od severu, protože právě tudy v minulosti na naše území opakovaně pronikala nepřátelská pruská vojska především v období tzv. slezských válek.