Jak se stát Židem?

Jak se stát Židem?

Co je typické pro Židy

Typické je zachovávání rituální čistoty v oblasti jídla, tzv. kašrutu. Podle tohoto zvyku se pokrmy dělí na rituálně čisté (povolené) a nečisté (zakázané) a dále pak na masité, mléčné a neutrální. K zakázaným surovinám patří například vepřové maso, plody moře nebo králík.

Co nesmí židé

Patří do něj i pravidla pro košer jídlo – zákaz vepřového masa, nařízení nemíchat mléčné a masové výrobky, nesmí se konzumovat hmyz, a proto je nutné pečlivě očistit například salát. Povolení jsou naopak přežvykující sudokopytníci, drůbež a ryby. Zelenina je bez omezení. Vařit by však měl žid.

Kdo může nosit Jarmulku

כיפות – kipot) nebo jarmulka (jidiš יאַרמלקע – jarmlke) je pokrývka hlavy, kterou věřící židé nosí ve shodě s tradicí svého náboženství (judaismus).

Kdo jsou židi

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu. Kromě označení Židé jsou nazýváni též Izrael (hebrejsky Jisra'el) nebo Synové Izraele, Izraelité (hebrejsky Bnej Jisra'el).

Jak se jmenuje Bůh judaismu

Boží jméno je v písemné formě, jak ji zachycuje Bible, vyjádřeno souhláskami JHVH. Bůh se oslovuje výrazy jako Hospodin, heb. hašem, adonaj, elohejnu, atd. Tento původně židovský monoteismus se stal přímým základem pozdějšího židovství – judaismu – a čerpalo z něj též křesťanství.

Co to je bar micva

„Syn příkazu – dcera příkazu“. Znamená každého dospělého muže/ženu, který(á) je povinen (povinna) plnit všechna přikázání a povinnosti. Od raného středověku se koná slavnostní náboženský obřad, při němž je chlapec o prvním šabatu po svých 13.

Co Nejedi Židi

Základní pravidla kašrutu

Ze savců se například smí jíst hovězí, jehněčí či kůzlečí. Košer ale v žádném případě není maso vepřové, koňské a králičí. Z ptáků jsou zakázáni především dravci, povoleny jsou naopak všechny běžně chované domestikované druhy, tedy kuře, kachna, husa, krocan či krůta.

Co jedí Židi

Židovská kuchyně

Základní informace
Suroviny hovězí maso, skopové maso, kuřecí maso, ryby, luštěniny, rýže, nudle, kořenová zelenina
Dochucovadla sezam, skořice, máta, koriandr, růžový olej, med
Pokrmy
Jídla Falafel, Hummus, Pita, Kuskus, Kebab, Šašlik, Švarma

Co jsou to bar micva

Bar micva (hebrejsky בר מצוה‎, doslova „syn přikázání“), je židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

Kdo vedl Židy

Mojžíš je považován za zakladatele judaismu, židovského náboženství. Jak říká Bible, Mojžíš vedl Izraelity do Země zaslíbené, konkrétně Kenaánu. Podle Bible se také Bůh zjevil Mojžíšovi během putování pouští na hoře Sinaj. Předal mu na kamenných deskách vyryté své učení, nazvané Tórou.

V jakého Boha věří judaismus

Judaismus má jediného Boha stvořitele – Jehova/ Jahve. Stejně jako křesťanství má deset přikázání, které jsou jakousi smlouvou mezi Bohem a nimi za to, že židé jsou vyvolený národ. Boha považují za nejmocnějšího, dokonalého, neposkvrněného.

Co je to sionista

Sionismus (hebrejsky: ציונות‎, Cijonut) je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do země izraelské (Erec Jisra'el) a vybudování a udržení židovského státu, národního státu Židů.

Co není košer

Košer ale v žádném případě není maso vepřové, koňské a králičí. Z ptáků jsou zakázáni především dravci, povoleny jsou naopak všechny běžně chované domestikované druhy, tedy kuře, kachna, husa, krocan či krůta.

Kdy je šábes

Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat. Na celý šábes se proto musí nakoupit všechno potřebné předem.

Proč nejíst vepřové maso

smrtelně nebezpečný svalovec (Trichinella). V této souvislosti rovněž připomínáme, že je zakázána konzumace také masožravých savců (kteří mají drápy a špičáky) a dravých ptáků. V době, kdy umíme řadu parazitárních infekcí léčit, opět vystupuje další důvod, jako např. dietetická nevhodnost vepřového masa.

Co nesmí jíst hinduisté

U hinduistů se nejčastěji setkáváme s vegetariánstvím, nekonzumují maso, ryby, někteří i vejce. Vyskytují se však i výjimky. Kasta bojovníků Ksatriya ryby konzumuje, ryby jsou v tomto případě důležitým zdrojem bílkovin, jejich nedostatek by totiž mohl mít negativní vliv na jejich bojeschopnost.

Co je košer alkohol

Košer destiláty jsou vyráběny v souladu s židovskou vírou – jde o takovou výrobu, při které nejsou použity žádné suroviny, výrobní zařízení nebo postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry.

Jak se slaví sabat

Šabat je nejdůležitějším svátkem judaismu. Začíná v pátek před západem slunce obřadem kabalat šabat (přijetí šabatu), po němž se koná večerní modlitba a slavnostní večeře. Od této doby jsou zakázány určité druhy práce a věřící se má věnovat odpočinku a studiu.

Co je ortodoxní Žid

Ortodoxní židé jako celek jsou tradiční stoupenci rabínského judaismu, kteří se považují za jediný věrný zdroj neměnné víry Izraele. Ortodoxní judaismus klade silný důraz na autentičnost zjevení Tanachu a plnou autoritu rabínského zákona a jeho interpretace v Talmudu a dalších dílech rabínské literatury.

Proč Davidova hvězda

Berlín – Davidova hvězda představovala symbol židů, judaismu a státu Izrael, na jehož vlajce se vyskytuje. Symbolizuje souhvězdí, pod kterým se čeká na Mesiáše, a také šest pracovních dní, kde střed znamená šabat. Symbol jako takový znamená rovnováhu.

Co to je Antisionismus

Antisionismus a antisemitismus

Podle zastánců antisionismu se jedná o legitimní politický názor, vyjadřující odpor vůči určité politické ideologii (v daném případě sionismu) a tento názor nemůže být v demokratické společnosti kriminalizován.

Jak casto je šábes

Připravují se na něj celý den. Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat.

Co se nesmí dělat o šabatu

Věřící židé o šabatu nesmějí používat peníze, chodit nakupovat, vařit, telefonovat či jezdit autem. Všechny tyto zákazy striktně dodržují hlavně ortodoxní židé. Tyto zákazy jsou historického původu a dodnes se v závislosti na době mění.

Co Nejedi arabove

Muslimové nekonzumují vepřové maso, krev a uhynulá zvířata. Je-li muslim ke konzumaci těchto potravin donucen, za hřích se to nepovažuje. Platí také zákaz konzumace oslů, masožravých ptáků a zvěře. Z ryb mohou konzumovat pouze ty, které mají šupiny a ploutve.

Co islám zakazuje

Víra zakazuje působení bolesti živým tvorům, braní si, co mi není dáno, lhaní, užívání alkoholu a sexuální nemorálnost.