Co znamená zkratka Coop?

Co znamená zkratka Coop?

Kdo je majitelem COOP

Pavel Březina je absolventem ekonomie na Univerzitě J. E. Purkyně a Masarykově univerzitě. Ve spotřebních družstvech pracuje od roku 2004, kdy působil v marketingu a provozu prodejen ve spotřebním družstvu v Rakovníku. Od roku 2005 řídil správu řetězce prodejen Coop Tuty v nákupní centrále Coop Centrum.

Jak funguje COOP

Automatické obchody Coop fungují v rámci běžné otevírací doby s lidskou obsluhou. V automatickém režimu si v nich zákaznicí mohou nakoupit mimo tuto dobu. Tedy třeba večer nebo o víkendu. Pro nákup v automatickém režimu zákazník potřebuje mobilní telefon se speciální aplikací a musí vlastnit bankovní identitu.

Jak se vyslovuje COOP

Od roku 2007 družstva COOP, Konzum a Jednota vystupují pod jednotným názvem COOP, který používají družstva po celé Evropě. Ve světě je to obvyklé jméno pro družstevní prodejny podle anglického slova „cooperative“ pro družstvo nebo spolupracující společenstvo.

Z jaké země pochází COOP

COOP je mezinárodně používanou obchodní značkou družstev spotřebitelů (consumer cooperatives), která začala vznikat v polovině 19. století v okolí anglického Manchesteru a velmi rychle se rozšířila do mnoha zemí světa včetně území současné České republiky.

Jak se cte Mendel

Totéž platí i pro jméno Mendel: v pořádku jsou jak tvary Mendela, tak Mendla, tudíž i posesivum vztahující se ke jménu tohoto rakouského přírodovědce moravského původu, který používal němčinu i češtinu, může mít dvojí podobu: Mendelův (Mendelova, Mendelovo) i Mendlův (Mendlova, Mendlovo).

Kdo vlastní terno

Skupina COOP provozuje několik řetězců prodejen pod různými názvy: Konzum (nejmenší), Tuty (menší), Tip (střední), Terno (větší), Diskont (diskontní prodejny) a Jednota (různé).

Co je to jednota

Jednota může být v češtině i ve slovenštině: Jednota (místo) – starší označení pro samotu, osamocené obydlí Jednota (vlastnost) – spojení více různých entit do jednoho harmonického celku – sjednocení, celistvost, ucelenost, jednotnost, soulad, řád. součást názvu církve, sdružení, spolku či politické strany.