Co jsou gladiátorské zápasy?

Co jsou gladiátorské zápasy?

Jak probíhaly gladiátorské zápasy

Od roku 42 před naším letopočtem se staly zápasy gladiátorů součástí veřejných her, které trvaly i několik dní a měly svůj přesný harmonogram. Dopoledne byly na programu zápasy divokých zvířat – například medvěd s býkem. Pak představení s cvičenými zvířaty a na závěr souboj člověka se zvířetem.
Archiv

Co byly gladiátorské hry

Pořádat gladiátorské hry bylo zpočátku výsadou císaře, později je mohli pořádat i soukromé osoby. Cílem her bylo udržovat bojovou náladu u obyvatelstva a připravenost k válečným výpravám, avšak taktéž zábavou rozptýlit lid a odvést jeho mysl od skutečných problémů říše.

Co to je Gladiátor

Gladiátor (latinsky gladiator, „ten, kdo používá meč“, šermíř) byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika. Výraz gladiátor je odvozen od názvu krátkého meče (gladius), s nímž gladiátoři za časů starověkého Říma často bojovali.

Kde zápasili gladiátoři

Dnes převažuje názor, že gladiátorské zápasy se zrodily v řeckém prostředí Kampánie (kde také později vyrostly první římské gladiátorské školy). Římané tak gladiátorské souboje převzali pravděpodobně od kampánských Řeků.
Archiv

Kdo se stal gladiátorem

Gladiátoři měli shodné postavení s otroky. Jednalo se tedy o otroky, kteří byli ovšem fyzicky zdatnější než ostatní, a proto byli svým pánem vybráni pro pobavení publika. Gladiátorem se stávali otroci, váleční zajatci anebo odsouzené osoby.

Kdo se mohl stát gladiátorem

Nejdříve byli gladiátoři muži otrockého stavu, váleční otroci nebo trestanci. Většinou těžcí zločinci a pachatelé, kteří se provinili činy proti státu. Soud jim mohl přikázat, aby absolvovali gladiátorskou školu nebo šli rovnou bojovat do arény.

Jak žili gladiátoři

„Gladiátoři netvořili týmy. Každý z nich bojoval jen za sebe, cvičil a zjišťoval, s kým bude bojovat,“ zdůraznil jejich osamělost v životě i v boji vídeňský archeolog Wolfgang Neubauer. V budovách měli zápasníci kromě obytných místností a cvičeben k dispozici také lázně, ošetřovny a vodovody.

Co je to Spartakus

Spartakus (†71 př. n. l.) byl podle římských a řeckých historiků otrok a gladiátor, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Do současnosti se zachovalo jen velmi málo zmínek o Spartakovi, jeho životě a roli, jakou v povstání sehrál.

Kdo zabil Spartaka

Crassus se zapsal do dějin zejména úspěšným tažením proti vzbouřenému Spartakovi. Povstání otroků mezi lety 73 a 71 př. n.l. dalo Římanům zabrat, protože ho zpočátku podcenili a přerostlo jim takříkajíc přes hlavu. Byl to právě Crassus, kdo uštědřil Spartakovu vojsku zásadní porážku a nechal ukřižovat na 6000 zajatců.

Jak zemřel Spartacus

Herec podlehl nádorovému onemocnění lymfatického systému. Jeho nejznámější rolí byl hrdina seriálu a voják gladiátor, jenž vede boj proti Římanům, v třináctidílné sérii kabelového kanálu Starz Entertainment Spartakus: Krev a písek (2010), který byl snímán v exteriérech na Novém Zélandu.

Kde a kdy začalo největší povstání otroků

n. l. docházelo k povstání otroků. – Největší povstání bylo vedeno otrokem Spartakem v letech 72-71 př. n. l. – Spartakus byl jako vojenský zběh prodán za trest do gladiátorské školy ve městě Capua (kápua).