Jak říkat Adelce?

Jak říkat Adelce?

Z jaké země je jméno Adéla

Ženské křestní jméno Adéla je původu starogermánského. Jedná se o počeštěnou a zkrácenou formu německého jména Adelheid. Významový výklad tohoto jména je vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby a ušlechtilou postavou. Adéla se dá překládat jako „vznešená“, „ušlechtilá“ či „spanilá“.
ArchivPodobné

Co je to Adélka

Jedná se o zkrácenou variantu jména Adelheid, jež znamená vznešená, ušlechtilá nebo spanilá. Za posledních 10 let se jeho obliba více než zdvojnásobila. Domácí podoby: Adélka, Áda, Aduš, Adina, Adla, Adka, Adelinka. Velmi energická bytost, která je plná emocí a citů.
ArchivPodobné

Jak oslovit Lindu

Domácky se jméno může užívat jako Linduška, Linduš, Lindi, Lindík, Lindička, Lína aj.

Jak oslovit Adélu

má krásné zdrobněliny a jména pro oslovení „Adélka“, „Ady“ – Adélka je takové jemné princeznovské (jako třeba z pohádky Z čerty nejsou žerty)

Jak se říká Elišce

Domáckými podobami jména jsou Eli, Elis, Elza, Líza aj.

Jak říkat Dana

Dana je přitom i domáckou variantou jmen Daniela nebo Bohdana. Dana se pak domácky může označovat jako Danka, Danča, Danuš, Dáša, Danuška, Daňulka, Danička apod.

Kdy mají svátek Adely

Adéla slaví svátek dne 02.09. Oblíbené, přátelské i vznešené jméno Adéla je jménem pro krásnou bytost.

Co znamená jméno Adéla

Ženské křestní jméno Adéla je původu starogermánského. Jedná se o počeštěnou a zkrácenou formu německého jména Adelheid. Významový výklad tohoto jména je vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby a ušlechtilou postavou. Adéla se dá překládat jako "vznešená", "ušlechtilá" či "spanilá".

Kdy má svátek Adél

Adéla slaví svátek dne 02.09. Oblíbené, přátelské i vznešené jméno Adéla je jménem pro krásnou bytost.

Jak se dá říkat Tereze

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.

Jak říkat Elizabeth

Variantou jména je i Elsa, významově příbuzné je mu české jméno Alžběta nebo anglické Elisabeth. Domáckými podobami jména jsou Eli, Elis, Elza, Líza aj.

Co znamená jméno Dana

Ženské křestní jméno Dana má hebrejský původ. Vychází z hebrejského slova „dán“ s významem „soudit“ nebo „rozsoudit“. Významově tedy Dana znamená „soudkyně“, potažmo i „spravedlivá“.

Jak se říká Daniela

Domáckými variantami jména jsou Dana, Dáňa, Danka, Danečka, Danička, Danilka, Danielka apod.

Jak říkat Natalii

Domáckými podobami jména jsou Natálka, Naty, Natka, Nasťa, Tálka, Tálie aj.

Jak se dá říkat Kateřině

Domácí podoby: Kačka, Kači, Kačenka, Káťa, Katka, Katuška, Katy. Poměrně skromná, chytrá a učenlivá květinka, přidá-li ještě trochu píle, rozhodně to v životě někam dotáhne.

Jak říkat Betty

Alžběta je ryze ženské křestní jméno. České domácí podoby jména jsou Běta, Bětka, Betina, Líza, Eliška, Elsa apod.

Jak říkat jméno Dana

Dana se pak domácky může označovat jako Danka, Danča, Danuš, Dáša, Danuška, Daňulka, Danička apod. Mezi významné české nositelky jména patří například Dana Zátopková, atletka a olympijská vítězka v hodu oštěpem nebo Ing.

Kdy má svátek danuse

Danuše
Svátek 11. prosince
Původ hebrejský
Četnost v Česku 15 255
Pořadí podle četnosti 131.

Jak rikat Danieli

Domácky se Daniel může nazývat právě jako Dan, také jako Daník, Danek, Dáda, Danouš, Daňula, Danda, Daneček, Danýsek nebo Danielek.

Co je to Daniela

Ženské křestní jméno Daniela má hebrejský původ. Stejně jako mužská varianta Daniel pochází z hebrejského "Dáníél", které se dá přeložit jako "Bůh je můj soudce" nebo "souzena Bohem". Ženská podoba k Daniel. Význam jména je "Bůh je můj soudce".

Jak se dá říkat Karolíně

Domáckými podobami jména jsou Kája, Karlička, Karlinka, Karolínka, Karolka, Karlunka, Karluška, také Lina či Linka. Jméno Karolína užívá slovenština.

Jak říkat Veronika

Domácky se jméno užívá jako Verunka, Veruna, Veru, Vera, Verča, Veronička, Veruš, Verka, Verona, také Nika, Rona, Ronka aj.

Co je to Martina

Martina vzniklo z římského slova "Martinus", které je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako "náležící Martovi", "náležící bohu války", přeneseně pak i jako "bojovnice" nebo "bojovná". Ženská podoba k Martin. Latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského Boha války.

Jak se říká Tereze

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.

Jak oslovit Danu

Danuše; (zdrobněle, domácky) Danka, Danuška, Dáša, Danča, Danička ap.; (zdrobněle, domácky, expresivně) Danina, Dáňa, Daňule ap.