Jak se počítá spotřeba nafty?

Jak se počítá spotřeba nafty?

Jak spočítat naftu na km

K výpočtu průměrné spotřeby paliva je vždy nutné znát spotřebované palivo v litrech a ujetou vzdálenost. Spotřebované palivo se podělí ujetou vzdáleností v kilometrech a to se vynásobí hodnotou 100.
Archiv

Jak Vypocitat spotřebu auta kalkulacka

spotřeba paliva = (spotřebované palivo/ujetá vzdálenost)*100

Výsledek udává, kolik litrů paliva vozidlo spotřebuje na 100 ujetých kilometrů. Potřebujete-li znát dlouhodobou průměrnou spotřebu paliva, tento postup několikrát po sobě zopakujte.
Archiv

Jak zjistit průměrnou spotřebu z tp

Průměrná spotřeba pohonné hmoty se tak zjistí z technického průkazu vozidla, a to jako aritmetický průměr všech hodnot o spotřebě uvedených v technickém průkazu, bez ohledu na to, jakou metodou anebo podle jakých předpisů byla spotřeba vozidla stanovena, i bez ohledu na způsob používání vozidla, příp.
Archiv

Jaká je průměrná spotřeba benzínu na 100 km

Žebříček najetých kilometrů

Automobil Motor Spotřeba
Peugeot / 3008 / 2015 1997ccm (N) 4,20 l/100km
VW / Passat / 2014 1998ccm (N) 5,83 l/100km
Škoda / Octavia 1.9 TDI PD 77 kW / 2009 1896ccm (N) 6,39 l/100km
Škoda / Fabia / 2006 1400ccm (P) 6,93 l/100km

Archiv

Jak si vypočítat spotřebu plynu

Orientačně se převádí kubík na kWh tak, že se počet kubíků násobí číslem 10,55. Spotřebu v kWh pak můžete vydělit počtem měsíců, případně dní, uplynulých od posledního odečtu. Tím získáte průměrnou měsíční, případně denní, spotřebu plynu.

Jak vypočítat spotřebu spotřebiče

Chcete-li ověřit, kolik energie spotřebovávají, vezměte údaj o příkonu a vynásobte jej počtem hodin, po které je spotřebič v provozu. Množství energie, které může spotřebič spotřebovat, můžete zjistit také z energetického štítku.

Jak vypočítat cesťák

základní náhrada = 100 (km) * 5,2 (sazba základní náhrady pro osobní vozidla) = 520 Kč náhrada za pohonné hmoty = 5 (spotřeba auta v litrech na 100 km) * 44,10 (cena nafty) = 220,5 Kč celková cestovní náhrada = 520 + 220,5 = 740,5 Kč

Jak se vypočte cena PHM za 1 km

V případě automobilu se nově jedná o 5,20 Kč za každý ujetý kilometr (oproti 4,75 Kč v roce 2022), pro jednostopá vozidla pak byla určena náhrada ve výši 1,40 Kč za kilometr (v roce 2022 to bylo 1,30 Kč).

Jak vypočítat cenu plynu za m3

Spotřeba plynu se uvádí v jednotkách m3 na plynoměru a v kWh (příp. MWh) na faktuře. Pro převod Vám poslouží jednoduchý vzorec 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh. Výsledné číslo vynásobíte sazbou a vyjde Vám cena plynu.

Jaká je cena plynu za m3

Přibližný koeficient je 1 m3 = 10,55 kWh. Průměrná cena plynu je v současné době 10 až 20 korun za m3 a závisí na výši a účelu spotřeby a také na distribučním území. Cena plynu se skládá ze dvou složek.

Co je to 1 kWh

kWh je zkratka, která se používá pro označení kilowatthodiny. Jedna kilowatthodina má 1000 watthodin (103 Wh), což je základní jednotka energie. Jedna watthodina odpovídá práci stroje s příkonem jeden watt po dobu jedné hodiny, neboli 3600 joulům. Kilowatthodina je základní jednotkou pro měření spotřeby energií.

Jak se vypisuje Cestak

Pro zaměstnance je nejdůležitější vyplnit časy odjezdů a příjezdů, protože podle nich bude účetní počítat stravné. K vyplněnému příkazu zaměstnanec předloží také doklady za všechny výdaje spojené s prací – například nocleh, poplatky za vjezd či parkování, účtenky z oběda, zaplacení školení a podobně.

Jak se vypočte náhrada na km u osobních aut používaných k podnikání

pro auta nevypůjčená, nepronajmutá a nevložená do majetku firmy. Pro rok 2021 se zvyšuje základní náhrada za použití osobního vozidla z částky 4,20 Kč na částku 4,40 Kč za 1 km. K této částce se za každý km připočte navíc náhrada za spotřebované pohonné hmoty dle vyhlášených průměrných cen a spotřeby vozu, viz dále.

Jak se počítá služební cesta

70 % stravného při pracovní cestě, která trvá 5 až 12 hodin, 35 % stravného při pracovní cestě, která trvá 12 až 18 hodin, 25 % stravného při pracovní cestě, která trvá déle než 18 hodin.

Jak si spočítat spotřebu plynu

Zjistit, jakou máte spotřebu plynu, bohužel není nejsnazší úkol. Nejlépe vám to půjde od ruky s posledním vyúčtováním za plyn. V něm jsou uvedené veškeré informace ke spotřebě za zúčtovací období, a to včetně stavu plynoměru při posledním odečtu.

Jak se vyznat v cenách plynu

Neregulovaná část ceny plynu

Vybírat si můžete z desítek různých nabídek, kde se ceny významně liší. Součástí neregulované části je samozřejmě cena za komoditu, která se většinou účtuje za 1 MWh plynu. Kolik za megawatthodinu zaplatíte, se často odvíjí i od vaší spotřeby. Čím vyšší spotřeba, tím nižší cena.

Jak si spočítat cenu za plyn

Spotřeba plynu se uvádí v jednotkách m3 na plynoměru a v kWh (příp. MWh) na faktuře. Pro převod Vám poslouží jednoduchý vzorec 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh. Výsledné číslo vynásobíte sazbou a vyjde Vám cena plynu.

Jak se pocita cena elektřiny

Použijte jednoduchý vzorec pro výpočet spotřeby elektřiny

Takto si jednoduše spočítáte, kolik vás stojí provoz všech spotřebičů. Stačí se řídit výpočtem: příkon spotřebiče (W) × 0,001 × doba provozu v hodinách × cena za 1 kWh v korunách.

Jak dlouho trvá kilowatthodina

Takzvaná kilowatthodina (kWh) vyjadřuje množství energie spotřebované během jedné hodiny. Jinými slovy, 1 kWh spotřebuje spotřebič o příkonu 1 000 W za jednu hodinu. Jestliže má spotřebič příkon 100 W, tak 1 kWh spotřebuje za 10 hodin.

Kdy se vyplatí služební auto

Zaměstnanci se vyplatí využívat služební vůz pro své soukromé cesty co nejčastěji, jelikož mu je bez ohledu na počet ujetých kilometrů účtován nepeněžní příjem ve výši 1% z pořizovací ceny automobilu do základu daně navíc bez ohledu na stáří automobilu (vůz za 800.000 Kč znamená navýšení daňového základu pro výpočet …

Odkud se počítá pracovní cesta

Místem nástupu a ukončení pracovní cesty tak zpravidla bude místo, kde bude zaměstnanec před pracovní cestou pobývat. Pokud je určeným místem nástupu na pracovní cestu např. bydliště zaměstnance, začíná pracovní cesta odchodem z bytu a nárok na jízdní výdaje i na stravné začíná právě tímto okamžikem.

Co se považuje za pracovní cestu

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.

Jak se čte plynoměr

Odečet plynoměru:

Zaznamenejte hodnotu odečtu uvedenou na mechanickém číselníku plynoměru. Zapisujete vždy pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou nejsou pro potřeby nahlášení odečtu podstatné.

Jak se počítá vyúčtování plynu

Orientačně se převádí kubík na kWh tak, že se počet kubíků násobí číslem 10,55. Spotřebu v kWh pak můžete vydělit počtem měsíců, případně dní, uplynulých od posledního odečtu. Tím získáte průměrnou měsíční, případně denní, spotřebu plynu.

Jak vypočítat cenu za 1 kWh

S kilowatthodinou se nejpravděpodobněji setkáte ve vyúčtování za dodávku elektrické energie. Může se však stát, že u některých poskytovatelů elektrické energie najdete ceny uvedené za 1 MWh (megawatthodina). V takovém případě vydělte uvedenou cenu tisícem, a získáte cenu za 1 kWh.