Jak na lonžování?

Jak na lonžování?

Jak správně Lonžovat

Lonžování koně spočívá v tom, že se kůň kolem svého cvičitele pohybuje po kruhu na konci tzv. lonže (cca 8–10 m dlouhého lana s karabinou na konci). Jde o užitečný způsob výcviku koně i trenéra. Může sloužit ke zvykání si mladého koně na práci a povely, jako kondiční trénink a také k učení poslušnosti a obratnosti.
Archiv

Jak zapnout lonž

Lonž připneme na kroužek na lonžovací spojce. Stejně jako při zapínání lonže na vnější kroužek udidla s provléknutím pod bradou, i tento způsob může zapříčinit vzpříčení udidla a jeho nežádoucí tlak. Při změně směru nemusíme lonž přepínat.

Jak se kůň uvolní

Úvodem každé hodiny si musí jezdec uvědomit, že kůň stál cca 20 – 22 hodin ve stáji. Musí se tedy uvolnit ze stájové strnulosti. Krokujeme nejméně 10, nejlépe 20 minut. Krokuje se zásadně na dlouhé otěži a nijak se koni nebrání v pohybu.

Co je to Lonžování

CO JE TO LONŽOVÁNÍ

Jedná se o práci koně ze země na dlouhém laně/provaze. Uprostřed kruhu o ideálním průměru přibližně 18 až 20 metrů (tento rozměr se využívá pro voltiž) nebo menším stojí lonžér který za pomoci hlasu, biče a řeči těla komunikuje s koněm. Provazu, který spojuje koně s lonžérem se říká lonž.
Archiv

Kdy se uvolní kůň

Uvolňovat koně bychom měli vždy až ve chvíli, kdy je kůň již částečně zahřátý. Pokud máme koně z pastviny, obvykle to není žádný problém. Jestliže však máme koně ze stáje, tak by bylo vhodné jej chvíli povodit, případně lehce olonžovat – a to bez jakéhokoliv vyvázání – udělat pár přechodů, vykrokovat, vyklusat…

Jak dostat koně na kruh

Tak základem je přistavit koně k ruce, ohnout ho a hlídat aby ti nevpadl plecí dovnitř kruhu, nebo naopak nevypadl ven zádí. Vnější otěž by měla udržovat neustálé přlnutí a vnitřní otěž naznačuje směr pohybu – otěž nepřetahujeme přes krk, ale odtahujeme od sebe.

Jak dlouhá by měla být lonž

7) Jak dlouhá by měla být lonž Lonž by měla být 10 až 12 metrů dlouhá a nejméně 3 cm široká.

Jak naučit koně Lonžovat

Důležité je také zapamatovat si, kde začínám koně lonžovat a dbát na to, aby na tom místě zůstal celou dobu a kůň se postupně neposunoval třeba směrem ke stáji tím, že kruh na jedné polovině zvětšuje a na druhé zmenšuje. Takhle postupně koně naučím klusat na cca 16 metrovém kruhu.

Co se masíruje koni aby se uvolnil

Masírujeme koně směrem od kohoutku k bedrům, tedy po směru svalových vláken. V druhé fázi se otočíme mírně k ocasu koně a v opačném směru hladíme zpět. Pohyb několikrát opakujeme s tím, že tlak můžeme trochu zvyšovat.

Jak si zlepšit sed na koni

Jízda bez třmenů je osvědčený způsob, jak mít lepší sed. Trénuj lehký klus bez třmenů. Zvedání do klusu bez třmenů je skvělý pro rozvoj 'pocitu', protože se můžeš zvednout pouze tehdy, když sleduješ pohyb koně (jsi s ním v souladu) a Tvoje technika zvedání je správná.

Jak uvolnit koně na lonži

Nejdříve necháme koně chodit v kroku, potom v klusu, následně provádíme přechody krok – klus – krok. Přechody mají být pozvolné, postupně prodlužovat a zkracovat kroky a měnit rychlost. Vhodné je často měnit směr. Poté lze s pokročilejším koněm i cválat a provádět časté přechody klus – cval – klus.

Jak dlouhá by měla být Lonž

7) Jak dlouhá by měla být lonž Lonž by měla být 10 až 12 metrů dlouhá a nejméně 3 cm široká.

Jak naučit koně na lonži

Tipy pro lonžování

Po příchodu na jízdárnu postavte koně na pomyslný kruh a poodejděte do jeho středu, postupně prodlužujte délku lonže. V ruce by vám měly zbýt asi dvě „otočky“ pro případ, že by kůň zatáhl či se plašil. Jakmile budete připravení, uchopte lonž do té ruky, v kterém směru se bude kůň pohybovat.

Jak casto Lonzovat

Práce na lonži v navykacím období netrvá déle než 20 až 30 minut a často ji přerušují změny směru a po každém cviku pochvala za dobře vykonanou práci. Na lonžování se používá ohlávka s obnoskem, která šetří citlivou hubu koně tak, že pomůcky působí na citlivou nosovou část hlavy.

Jak vyslat koně na kruh

V tom případě mu můžeme pomoci hůlkou, kterou klepeme ze strany asi v oblasti plece a otáčíme tím koně od nás na kruh. Při působení hůlkou používáme rytmický tlak (pohyb), který opět ustává okamžitě, jakmile nám koník vyhoví a vykročí na kruh.

Jak uvolnit koní záda

Začneme od hrudníku, k vyklenutí kohoutku a přední části páteře a zatímco budeme hřbetní svaly v tomto vyklenutí protahovat, tak si kůň zároveň posiluje svaly břišní a do jisté míry pracuje i s hlubokými svaly, které se nacházejí podél páteře a pomáhají udržovat hřbetní vyklenutí a nesení jezdce.

Co delat s konem na jizdarne

Na konci hodiny jsou koně seřazeni stejně jako na začátku, s rozestupy na středu jízdárny. Jezdci na pokyn vyhodí nohy ze třmenů, povolí otěže a seskočí na levou stranu koně. Dále sundají otěže z krku a stejně jako na začátku hodiny zajistí třmeny na sedlo.

Jaké svaly se zapojují při jízdě na koni

Kromě břišních svalů posiluje jízda na koni také lýtka, stehna, hýžďové svaly a trup. Tedy svaly, které vytváří hezkou, vypracovanou postavu. Kdo jezdí na koni pravidelně, ví o tom své. Časem přirozeně narůstá svalová hmota a jezdci nezískávají pouze pevné bříško, ale také pěkně tvarované hýždě i nohy.

Jak se držet na koni

Správný sed jezdce by měl vypadat takto:

ramena jsou volně spuštěná s pohyblivými klouby, vyklenutý hrudník. paže volně spuštěné (ne křečovité držení), předloktí je prodlouženou osou otěže. sedací kosti – jsou oboustranně rozloženy po obou stranách hřbetu a v nejhlubším místě posedu.

Co se masíruje koňovi aby se uvolnil

Postavíme se mírně čelem k hlavě koně, obě ruce položíme na hřbet koně, lehce pokrčíme a roztáhneme prsty od sebe. Masírujeme koně směrem od kohoutku k bedrům, tedy po směru svalových vláken. V druhé fázi se otočíme mírně k ocasu koně a v opačném směru hladíme zpět.

Jak casto by měl kůň jezdit

Záleží na tom, co chcete s koníkem dělat. Pokud je jenom pro radost a tráví hodně času ve výběhu, kde se s kamarády občas trochu proženou, stačí 2x týdně. Když chcete koně dostat do kondice a rozvíjet ho, tak minimálně 5x týdně. Nemusíte stále jenom jezdit, je spousta aktivit, které koně rozvíjí psychicky i fyzicky.

Jak casto by měl kůň pracovat

Pokud už má člověk vlastního koně, měl by u něj být podle mě minimálně 5 – 6x týdně, nejlépe každý den. Když na to člověk nemá čas, tak proč pořizovat vlastního To už vyjde i finančně lépe si 2x týdně zaplatit výcvikovou hodinu.

Jak si zlepšit vztah s koněm

Věnujte mu svou lásku a energii. Kůň to moc dobře pozná, zda si jdete odbýt jen nějakou povinnost, nebo to opravdu děláte rádi. Klidně na něj mluvte a věnujte mu svůj čas pokud možno v co největší možné míře. Nezapomeňte ho čas od času odměnit pamlskem.

Jak se na koni udrzet bez sedla

Centrum jezdcovy rovnováhy je umístěno v jeho břiše (stejně tak to učí například jóga). Břicho by mělo být uvolněné a jezdec by se měl snažit směřovat břichem ke kohoutku koně (tedy s každým nádechem a výdechem do břicha se snažíme břicho spustit blíže ke kohoutku). V kroku, klusu i cvalu balancujeme pouze břichem.

Jak správně sedět v sedle

Základní korektní sed

Pozice hlavy je přirozeně vzpřímená, jezdec se dívá před sebe mezi uši koně, brada směřuje vodorovně. Ramena jsou přirozeně spuštěna a poddajně držena mírně vzad, paže od ramenního kloubu splývají svisle podél trupu, loket nesmí směřovat od těla, předloktí by mělo být pokračováním přímé osy otěže.