Jak funguje rotační kulomet?

Jak funguje rotační kulomet?

Jak funguje kulomet

Kulomet svou koncepcí vycházel z kulometů ZB vzor 26 a BREN, ale byla na něm použita řada nových konstrukčních prvků. Funguje na principu uzamčeného závěru s odběrem tlaku plynů na píst se čtyřstupňovou regulací. Má vzduchem chlazenou, rychle vyměnitelnou hlaveň.

Jak funguje Minigun

Hnací motor pracuje na 28 V stejnosměrného nebo 11,5 V střídavého napětí. Od závěru vede směrem k zásobníku pružná hadice čtverhraného průřezu, kterou je dodávána munice ze zásobníku. Na druhé straně systému je válcová hadice pro bezpečný odhoz vystřelených nábojnic.
ArchivPodobné

Kdo vymyslel kulomet

Richard GatlingKulomet / VynálezceDr. Richard Jordan Gatling byl americký vynálezce, který se proslavil vynálezem tzv. Gatlingova kulometu s rotujícím svazkem hlavní. Wikipedie

Jaký je rozdíl mezi kulometem a samopalem

Od samopalu se liší typem nábojů, od útočné pušky větší velikostí a kapacitou, takže může být používán jako ruční zbraň omezeně a spíš slouží ke střelbě s oporou nebo je montován do vojenské techniky, například do terénních automobilů, obrněných vozidel a tanků, ale i vrtulníků a letadel.

Co to je minomet

Minomet (za první světové války bombomet) je dělostřelecká zbraň střílející horní skupinou úhlů, která je určena k ničení živé síly a vojenské techniky nepřítele, nacházející se na otevřeném terénu i v úkrytech, okopech, zákopech a na odvrácených svazích výšin. Také slouží k boření polních opevnění všech typů.

Co je útočná puška

Útočná puška je kategorie pěchotních zbraní střílejících nábojem střední balistické výkonnosti, schopná střílet bez opory přesně mířenými ranami na velkou vzdálenost a dávkami na kratší vzdálenost. Od samopalu se liší tím, že neužívá pistolové, ale zkrácené puškové náboje.

Jak funguje SA 58

Samopal vzor 58 (také nazývaný Sa vz. 58) je československá útočná puška vyráběná Českou zbrojovkou Uherský Brod, určená k ničení živé síly a lehce obrněných cílů. Pracuje na principu odebírání plynů z hlavně a může střílet jednotlivými ranami nebo dávkou. Používá puškový náboj středního výkonu 7,62 × 39 mm vz.

Jak funguje samopal

Zbraň připravená k palbě nemá náboj v nábojové komoře, ale v zásobníku, hlaveň je prázdná a závěr otevřený. Masívní součástka tvořící zároveň závěr i úderník po stisknutí spouště hnaná vpřed pružinou vsune náboj ze zásobníku do nábojové komory, uzavře hlaveň a úderem do zápalky náboje vyvolá výstřel.

Co je M16

M16, oficiálně označená jako Rifle, Caliber 5.56 mm, M16, je řada vojenských útočných pušek vyvinutých z pušky ArmaLite AR-15 pro ozbrojené síly Spojených států. Původní M16 byla automatická puška ráže 5,56 mm s zásobníkem na 20 nábojů.

Co je to puška

Puška je dlouhá ruční střelná zbraň. Samotný pojem puška není přesně definován ani v zákoně o zbraních, ani v ČSN 39 5002-1, která zavádí všeobecné termíny a definice zbraní. Dlouhou zbraní se podle zákona rozumí palná zbraň jejíž délka hlavně dosahuje minimálně 300 mm a jejíž celková délka je alespoň 600 mm.

Jakou kadenci má samopal vzor 58

7,62mm samopal vz. 58
Ráže 7,62 mm
Princip střelby odběr prachových plynů z hlavně v přední části
Kadence 800 ran/min
Úsťová rychlost 705 m/s

Jakou kadenci má samopal vzor 24

Technické charakteristiky

Samopal Sa 23 Sa 24
Úsťová rychlost střely m/s] 380 550
Kadence [ran/min] 600 650
Kapacita zásobníku 24/40 32
Délka zbraně [mm] 686 686

Jak daleko dostřelí samopal

Bojová rychlost střelby: 120 ran/min. Maximální dostřel: 2800 m. Účinný dostřel na pozemní cíle: 800 m.

Co je to Hákovnice

Hákovnice je těžká ruční palná zbraň vyvinutá v první třetině 15. století. Byla využívána v Čechách během husitských válek a rozšířila se i do dalších zemí střední Evropy. Její prachová komora měla menší světlost než hlaveň.

Jaký je rozdíl mezi útočnou puškou a samopalem

Jednoduše řečeno rozdíl mezi samopalem a útočnou puškou spočívá v použité munici – u samopalu to jsou náboje pistolové, zatímco u útočné pušky náboje puškové, resp. zkrácené náboje puškové. Nebo ještě jednodušeji – u samopalu to jsou náboje krátké, u útočné pušky náboje delší.

Jaké byly husitské zbraně

Zbraně na boj zblízka

Kopí s hákem – obyčejné kopí s hákem ke stahování jezdců z koní. Šídlo – zbraň s protáhlou špicí na dřevěné násadě, sloužila k bodání do protivníků. Sudlice – sečná i bodná zbraň na dřevěné násadě; jedním druhem sudlice je sudlice ušatá, u které jsou uši tvořeny bodáky po stranách.

Co je hákovnice na železnici

V současné době se pojem HÁKOVNICE používá na železnici pro bezpečnostní prvek, který může být umístěn za návěstidlem pro elektrický provoz, přikazující jízdu se staženým sběračem , který chrání trakční vedení před poškozením elektrickým obloukem a zároveň chrání životy a zdraví zaměstnanců.

Kdo vymyslel samopal

Roku 1915 byl zkonstruován Italem Abielem Revellim první prototyp samopalu nazvaný Villar-Perosa M 1915. Určen měl být původně pro potřeby letectva. Byly to dva kulomety spojené do páru a střílející pistolové náboje. Dva schránkové zásobníky na 25 nábojů ráže 9 mm byly nasazovány shora.

Co je to spanilé jízdy

Spanilé jízdy, v dobové terminologii rejsy, byla velká vojenská tažení husitů za hranice Českého království. Tyto výpravy se stávaly součástí nové taktiky husitských uskupení zhruba od poloviny 20. let 15. století, plně pak od roku 1427, a spojovaly v sobě vojenský, ekonomický, politický i propagační zřetel.

Co je to Sudlice

Sudlice je středověká dřevcová sečná i bodná zbraň na českém území proslavená zejména husity. Evropskou pěchotou ale byla používána od 13. do 17. století.

Jaké napětí je v troleji

Do měníren přichází napětí 22kV a z nich pak odchází napájecími kabely do trolejí napětí 600V stejnosměrných. V případě tramvajové dráhy je v troleji plusový pól a v kolejích je pól mínusový. Není tomu však ve všech městech (u nás např. Ostrava a Brno má polaritu obráceně).

Jaké napětí je v trolejích

Na trakci 3000V DC, průřez hlavních trolejí 150mm2 CU, ale menší izolátory. Na trakci 25kV AC, průřez hlavních trolejí 100mm2 Cu, ale větší izolátory.

Co znamená ak 47

Avtomat Kalašnikova obrazca 47 (Автомат Калашникова образца 1947 года, do češtiny přeložitelné jako Kalašnikovův automat vzor 1947), známý pod zkratkou AK-47 nebo zjednodušeně jako kalašnikov, je jedna z nejznámějších útočných pušek světa.

Co bylo cílem spanilých jízd

„spanilé jízdy (rejsy)“ na Moravu, Slovensko, do Polska, kde vznikaly vojenské posádky; také do Uher, Rakouska a Německa (až k Baltu). Cílem byla kořist, propagace husitských myšlenek a jejich obrana (to mělo vliv na lidové hnutí) a neposledním cílem bylo též zabránit ničivým nájezdům do Čech.

Co to je vozová hradba

Vozová hradba vznikla tak, že husité nákladní vozy srazili těsně k sobě a spojili řetězy. Z takto spojených vozů vytvořili obdélník. Vzniklo jakési opevnění.