Jaká jsou pravidla pro předvádění koně na ruce?

Jaká jsou pravidla pro předvádění koně na ruce?

Jak drží jezdec otěže při pozdravů v drezurní úloze

10) Jak drží jezdec otěže při pozdravu v drezurní úloze Otěže jezdec drží v levé ruce a pravou zdraví.

Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech

Úspěšné složení zkoušky základního výcviku jezdce je výchozím předpokladem pro získání jezdecké licence. Ta je nejen podmínkou pro účast v soutěžích na oficiálních závodech pořádaných ČJF, ale také podmínkou pro eventuální následné zvyšování kvalifikace v jezdeckém sportu.

Jak správně ovládat koně

Jezdec se učí koně při každém dosednutí oběma holeněma současně pobídnout a podpořit ho v pohybu vpřed. Také poloha ruky se nemění a jezdec má stále udržovat přilnutí. Začínající jezdec se musí snažit koně v hubě co nejméně rušit. V takovém případě může pomoci nákrční řemen, kterého se jezdec několika prsty přidržuje.

Jak probíhá ZZVJ

Bezpečný pohyb na jízdárně – tato zkouška probíhá na drezurním obdélníku před drezurní zkouškou. Na obdélníku jsou 3–4 jezdci současně a musejí svého koně předvést ve všech chodech, jezdí však samostatně. Do zkoušky mohou zasahovat komisaři občasnými jednotlivými povely. Celkem tato zkouška trvá přibližně 15–20 minut.
Archiv

Jaká je přímka pro správné držení otěží

Předloktí a otěže tvoří přímku, nesmí být prověšená a jezdec cítí v rukou neustálý kontakt s koněm. Mezery mezi rukama závisí na šířce krku koně, protože linie otěž-ruka musí být přímá a rovnoběžná i při pohledu shora. Při jakémkoliv vedení otěží platí, že ruka má být nízko.

Jaké jsou základní pomůcky k Lonžování

K výstroji pro lonžování patří lonž, lonžovací bič, uždění, chrániče končetin koně, obřišník, různé pomocné otěže či lonžovací postroje. Ve výstroji lonžujícího by nikdy neměly chybět kvalitní rukavice, pokud kůň neočekávaně zatáhne, může prokluzující lonž způsobit nepříjemné popáleniny.

Kdy se dělá ZZVJ

Pro získání těchto licencí je třeba splnit minimální věk 11 let pro jízdu na koni a 8 let pro jízdu na pony a složit předepsanou zkoušku. Licence ZZVJ nahrazuje licenci ZZVJ-P ale ne naopak. Při zkoušce je nutné absolvovat parkur o výšce 70–90 centimetrů, pak drezůrní úlohu Z1 nebo Z2.

Co je to ČJF

Česká jezdecká federace (ČJF) je členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI), Evropské jezdecké federace (EEF), Českého olympijského výboru (ČOV) a České unie sportu (ČUS). V roce 2022 registruje ČJF celkem 18728 členů v 1550 sportovních klubech. Aktivní sportovní licenci vlastní 7570 sportovců a 8071 koní.

Jak se zatáčí na koni

Pamatujte, že kůň se vždy zatáčí vnější otěží, nikoli vnitřní, jak si mnoho lidí myslí. Pokud použijete pouze vnitřní otěž, kůň otočí hlavu dovnitř, plec mu vypadne ven a půjde pořád víceméně rovně. Vnější otěží vytváříte jakousi „bariéru“, přes kterou nemůže kůň jít.

Jak na shromazdeni koně

Shromáždění znamená, že váha koně je více na zádi a méně na předku. Výsledek toho je, že kůň zvedne záda a záda se zakulatí od kohoutku až po bedra. Ve stejnou chvíli klesne kořen ocasu směrem dolů. Co se stane od kohoutku směrem dopředu, není pevně dáno.

Jak se připravit na ZZVJ

Natrénujte si doma, jak se správně kůň vodí a předvádí, jak při tom držíte otěže, jaký postoj máte zaujmout před komisaři – a to nejen teoreticky, ale také prakticky. Musíte si být jisti, že se vám podaří přimět koně na ruce zaklusat a na předepsané trase ho udržet v pravidelném ruchu.

Jak správně sedět v sedle

Základní korektní sed

Pozice hlavy je přirozeně vzpřímená, jezdec se dívá před sebe mezi uši koně, brada směřuje vodorovně. Ramena jsou přirozeně spuštěna a poddajně držena mírně vzad, paže od ramenního kloubu splývají svisle podél trupu, loket nesmí směřovat od těla, předloktí by mělo být pokračováním přímé osy otěže.

Jak správně držet otěže

Lokty rukou držících otěže se lehce dotýkají těla, pěsti svírající otěže jsou palcem otočené vzhůru. Předloktí a otěže tvoří přímku, nesmí být prověšená a jezdec cítí v rukou neustálý kontakt s koněm. Mezery mezi rukama závisí na šířce krku koně, protože linie otěž-ruka musí být přímá a rovnoběžná i při pohledu shora.

Jak naučit koně chodit na Lonzi

Tipy pro lonžování

Po příchodu na jízdárnu postavte koně na pomyslný kruh a poodejděte do jeho středu, postupně prodlužujte délku lonže. V ruce by vám měly zbýt asi dvě „otočky“ pro případ, že by kůň zatáhl či se plašil. Jakmile budete připravení, uchopte lonž do té ruky, v kterém směru se bude kůň pohybovat.

Jak správně Lonžovat

Lonžování koně spočívá v tom, že se kůň kolem svého cvičitele pohybuje po kruhu na konci tzv. lonže (cca 8–10 m dlouhého lana s karabinou na konci). Jde o užitečný způsob výcviku koně i trenéra. Může sloužit ke zvykání si mladého koně na práci a povely, jako kondiční trénink a také k učení poslušnosti a obratnosti.

Co má udělat jezdec když čerstvě okovaný kůň začne kulhat

11) Co má udělat jezdec, když čerstvě okovaný kůň začne kulhat Zkontrolovat stav okování. Kopyto může být zakované. Pokud ano, zavoláme veterináře.

Co je to jezdecká licence

Každý, kdo má zájem startovat na jezdeckých závodech v ČR, musí být držitelem jezdecké licence. Předpokladem obdržení této licence je absolvování základních zkoušek výkonnosti jezdců (ZZVJ). Po jejich složení může jezdec obdržet jezdeckou licenci.

Co je to licence na koně

Každý, kdo má zájem startovat na jezdeckých závodech v ČR, musí být držitelem jezdecké licence. Předpokladem obdržení této licence je absolvování základních zkoušek výkonnosti jezdců (ZZVJ). Po jejich složení může jezdec obdržet jezdeckou licenci.

Jak začít s jízdou na koni

Dobré je před zapsáním absolvovat zkušební trénink a ověřit si, že je instruktor řádně proškolený a má platné oprávnění poskytovat lekce. To si ověříte samy na stránkách federace v Jezdeckém informačním systému. V průběhu prvních jízd zjistíte, zda vám vyhovuje přístup instruktora a jím vybraný kůň.

Jak dobře cválat

Cval na levou ruku probíhá analogicky, akorát kůň nacválání začíná pravou zadní nohou (PZ, LZ+PP, LP). Na jízdárně (pokud není vyžadován kontracval = cval na vnější nohu) se cválá na vnitřní nohu. Jeden „krok“ ve cvalu se nazývá cvalový skok, protože se vážně nejedná o krok, nýbrž o skok.

Kdy se uvolní kůň

Uvolňovat koně bychom měli vždy až ve chvíli, kdy je kůň již částečně zahřátý. Pokud máme koně z pastviny, obvykle to není žádný problém. Jestliže však máme koně ze stáje, tak by bylo vhodné jej chvíli povodit, případně lehce olonžovat – a to bez jakéhokoliv vyvázání – udělat pár přechodů, vykrokovat, vyklusat…

Co je poloviční zádrž

Poloviční zádrž slouží k přechodům (změnám chodu koně), zkrácení kroku v rámci chodu, upozornění koně na nový cvik, zlepšení nebo udržení shromáždění koně. Provádí se současným zatížením koně sedem, napnutím kříže a pobídnutím holeněmi, zadržující nebo vydržující pomůcky otěží, za nimiž vždy následuje včasné povolení.

Co je to ZZVJ

Každý, kdo má zájem startovat na jezdeckých závodech v ČR, musí být držitelem jezdecké licence. Předpokladem obdržení této licence je absolvování základních zkoušek výkonnosti jezdců (ZZVJ).

Jak mít nohy na koni

Třmen byste měli mít pod nejširší částí chodidla. Pokud by se třmen nacházel blíže ke kotníku, nemohli byste prošlápnout patu a v případě pádu by vám mohla ve třmenu zůstat noha. Kdybyste třmen měli pouze pod prsty, při prošlápnutí paty by vám třmen neustále padal z nohy.

Jak poznat správně padnoucí sedlo

Pokud se nad kohoutek vejde méně než tři prsty, sedlo je pravděpodobně moc široké a bude se naklánět dopředu. Více než tři prsty znamená, že sedlo je pravděpodobně moc úzké a bude zřejmě sedět na hřbetě, místo aby ho kopírovalo.