Jak dlouhá by měla být lonž?

Jak dlouhá by měla být lonž?

Jak dlouhá má být Lonž

7) Jak dlouhá by měla být lonž Lonž by měla být 10 až 12 metrů dlouhá a nejméně 3 cm široká.
Archiv

Kde najdeme informace o korektním výstroji koně na závody

17) Kde najdeme informace o korektním výstroji koně na závody pravidlech dané jezdecké disciplíny a jsou vystaveny na stránkách ČJF.
Archiv

Jak správně Lonžovat

Lonžování koně spočívá v tom, že se kůň kolem svého cvičitele pohybuje po kruhu na konci tzv. lonže (cca 8–10 m dlouhého lana s karabinou na konci). Jde o užitečný způsob výcviku koně i trenéra. Může sloužit ke zvykání si mladého koně na práci a povely, jako kondiční trénink a také k učení poslušnosti a obratnosti.

Jak casto Lonzovat

Práce na lonži v navykacím období netrvá déle než 20 až 30 minut a často ji přerušují změny směru a po každém cviku pochvala za dobře vykonanou práci. Na lonžování se používá ohlávka s obnoskem, která šetří citlivou hubu koně tak, že pomůcky působí na citlivou nosovou část hlavy.

Co je to ČJF

Česká jezdecká federace (ČJF) je členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI), Evropské jezdecké federace (EEF), Českého olympijského výboru (ČOV) a České unie sportu (ČUS). V roce 2022 registruje ČJF celkem 18728 členů v 1550 sportovních klubech. Aktivní sportovní licenci vlastní 7570 sportovců a 8071 koní.

Proč by měl začínající jezdec při práci na jízdárně Přendávat Bičík z ruky do ruky při změně směru

6) Proč by měl začínající jezdec při práci na jízdárně přendávat bičík z ruky do ruky při změně směru Začínající jezdec se musí naučit držet a používat bičík v obou rukách. Bičík by měl držet ve vnitřní ruce, aby si usnadnil vedení koně na stěně.

Kdy se uvolní kůň

Uvolňovat koně bychom měli vždy až ve chvíli, kdy je kůň již částečně zahřátý. Pokud máme koně z pastviny, obvykle to není žádný problém. Jestliže však máme koně ze stáje, tak by bylo vhodné jej chvíli povodit, případně lehce olonžovat – a to bez jakéhokoliv vyvázání – udělat pár přechodů, vykrokovat, vyklusat…

Jak na Lonzovani

Tipy pro lonžování

Do druhé uchopte lonžovací bič. Kůň, lonž a bič by měli tvořit stěny rovnoramenného trojúhelníku a vy byste měli stát v jednom z jeho vrcholů – a to po celou dobu lonžování. Lonž se nikdy nesmí povalovat na zemi, aby ji kůň nepřišlápnul. Vaše povely ke koni by měly být zejména hlasové.

Jak začít pracovat s koněm

Jakmile vezmu do rukou otěže, kůň se zakulatí a neprobíhá sáhodlouhé vysvětlování, kam s hlavou a krkem, ani žádné tahání o pozice. Pravidla ovšem platí pro obě strany – nejen kůň musí respektovat jezdce, ale stejně tak nezbytné je, aby jezdec respektoval koně.

Co je to ZZVJ

Zkoušky základního výcviku jezdce, označované zkratkou ZZVJ, představují v podstatě takový „řidičák” na koně. Po splnění těchto zkoušek se jezdec může účastnit národních i mezinárodních závodů.

Kdy se dělá ZZVJ

Pro získání těchto licencí je třeba splnit minimální věk 11 let pro jízdu na koni a 8 let pro jízdu na pony a složit předepsanou zkoušku. Licence ZZVJ nahrazuje licenci ZZVJ-P ale ne naopak. Při zkoušce je nutné absolvovat parkur o výšce 70–90 centimetrů, pak drezůrní úlohu Z1 nebo Z2.

Jak se mají správně držet otěže

Lokty rukou držících otěže se lehce dotýkají těla, pěsti svírající otěže jsou palcem otočené vzhůru. Předloktí a otěže tvoří přímku, nesmí být prověšená a jezdec cítí v rukou neustálý kontakt s koněm.

Na co dbáme při nasazování uzdečky

3) Na co dbáme při nasazování uzdečky Při nasazování uzdečky vždy dbáme na to, aby nebyla poškozená a mohla splnit účel. Pod uzdečkou nesmí být nikdy kůň špinavý, kštice by měla být vytažená zpod čelenky, udidlo by mělo být v hubě ve správné poloze a měl by být správně zapnut podhrdelník i nánosník.

Jak naučit koně na lonži

Tipy pro lonžování

Po příchodu na jízdárnu postavte koně na pomyslný kruh a poodejděte do jeho středu, postupně prodlužujte délku lonže. V ruce by vám měly zbýt asi dvě „otočky“ pro případ, že by kůň zatáhl či se plašil. Jakmile budete připravení, uchopte lonž do té ruky, v kterém směru se bude kůň pohybovat.

Co se masíruje koni aby se uvolnil

Masírujeme koně směrem od kohoutku k bedrům, tedy po směru svalových vláken. V druhé fázi se otočíme mírně k ocasu koně a v opačném směru hladíme zpět. Pohyb několikrát opakujeme s tím, že tlak můžeme trochu zvyšovat.

Jak dostat koně na kruh

Tak základem je přistavit koně k ruce, ohnout ho a hlídat aby ti nevpadl plecí dovnitř kruhu, nebo naopak nevypadl ven zádí. Vnější otěž by měla udržovat neustálé přlnutí a vnitřní otěž naznačuje směr pohybu – otěž nepřetahujeme přes krk, ale odtahujeme od sebe.

Jak casto by měl kůň jezdit

Záleží na tom, co chcete s koníkem dělat. Pokud je jenom pro radost a tráví hodně času ve výběhu, kde se s kamarády občas trochu proženou, stačí 2x týdně. Když chcete koně dostat do kondice a rozvíjet ho, tak minimálně 5x týdně. Nemusíte stále jenom jezdit, je spousta aktivit, které koně rozvíjí psychicky i fyzicky.

Jak casto by měl kůň pracovat

Pokud už má člověk vlastního koně, měl by u něj být podle mě minimálně 5 – 6x týdně, nejlépe každý den. Když na to člověk nemá čas, tak proč pořizovat vlastního To už vyjde i finančně lépe si 2x týdně zaplatit výcvikovou hodinu.

Co je to licence na koně

Pony licence je určena pro malé děti, které jezdí na ponících, a je časově omezená – platí do 16 let dítěte. Od 12 let mohou mladí jezdci skládat zkoušky na velkého koně, čímž se jim otevírají dveře na oficiální závody. Pro dospělé se licence dále nijak nerozděluje.

Jak zastavit na koni

Zastavení docílíme celou zádrží což znamená: koně pobízíme sedem i holení vpřed, zpevníme bedra a kříž a teprve následně začne ruka vydržovat koně v pohybu vpřed. Vydržovat znamená, že nejde pružně s pohybem krku a hlavy koně, ale zůstane pasivní. V případě potřeby mírně zadrží pohyb vpřed až do úplného zastavení koně.

Jaká je přímka pro správné držení otěží

Předloktí a otěže tvoří přímku, nesmí být prověšená a jezdec cítí v rukou neustálý kontakt s koněm. Mezery mezi rukama závisí na šířce krku koně, protože linie otěž-ruka musí být přímá a rovnoběžná i při pohledu shora. Při jakémkoliv vedení otěží platí, že ruka má být nízko.

Jak se zapíná hannoverský Nánosník

Hannoverský nánosník je charakterizován dvěma kroužky v oblasti přechodu nánosníku v podbradní řemínek, zapíná se před udidlem asi 3 prsty nad nozdrami a nesmí utažením omezit dýchání koně. Mexický nánosník se skládá ze dvou řemínků, které se kříží na hřbetě nosní kosti koně.

Jak často Lonžovat koně

Zatím lonžuji max 2x, 3x týdně (někdy 1x, někdy třeba vůbec), kdy kobyla pracuje na lonži tak 20min + krokování, jinak chodí převážně do terénu, pracuji s ní i jinak ze země, i přiježďuji na jízdárně.

Co delat s konem na jizdarne

Na konci hodiny jsou koně seřazeni stejně jako na začátku, s rozestupy na středu jízdárny. Jezdci na pokyn vyhodí nohy ze třmenů, povolí otěže a seskočí na levou stranu koně. Dále sundají otěže z krku a stejně jako na začátku hodiny zajistí třmeny na sedlo.

Jak si zlepšit sed na koni

Jízda bez třmenů je osvědčený způsob, jak mít lepší sed. Trénuj lehký klus bez třmenů. Zvedání do klusu bez třmenů je skvělý pro rozvoj 'pocitu', protože se můžeš zvednout pouze tehdy, když sleduješ pohyb koně (jsi s ním v souladu) a Tvoje technika zvedání je správná.