Co je výsledkem výroby?

Co je výsledkem výroby?

Jaké jsou typy výroby

Hlavní výroba – její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku (např. montáž finálního výrobku). Vedlejší výroba – zabezpečuje výrobu součástí, prvků a polotovarů pro finální výrobek. Doplňková výroba – využití a zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití volné kapacity pro jinou výrobu.

Co zahrnuje výrobní proces

Výrobní proces v podniku

– zahrnuje převzetí výrobku z výroby, jejich skladování, balení, expedici, fakturaci, servisní služby atd.

Co je to výrobní činnost

Výrobní činnost je v podniku proces přeměny výrobní faktorů na výrobky. Výrobní proces se sám o sobě sestává z celé řady dalších procesů pracovních, automatických nebo převodních. Pro podnik je důležité rozhodnutí, jaké výrobky vyrábět, v jakém množství je vyrábět a pro koho jej vyrábět.

Co jsou výrobní vstupy

Všechny věci, které někdo potřebuje ke svému fungování, nazýváme vstupy. U výrobců je tedy vstupem vše, co daná firma potřebuje k výrobě svého produktu (např.

Co potřebujeme na výrobu

Základním předpokladem jsou výrobní zdroje (činitele). Jsou to vstupy do výroby. Vstupy se přeměňují výrobním procesem a mění se ve výstupy (statky, služby). Za statky jsou označovány fyzické komodity (produkty vyráběné pro spotřebu či směnu) a služby jsou úkony, které uspokojují existující poptávku.

Co je to výrobní podnik

Podnik = organizovaná hospodářská jednotka, která vyrábí statky. VP řadíme do tzv. Sekundárního sektoru (řadíme sem veškerý průmysl).

Co je výrobní postup

Výrobní postup určuje jednoznačně způsob výroby, zajistí opakovatelnost a stejnou kvalitu. Zabrání vzniku hrubých zmetků (a nebo alespoň určí viníka). Z dobrého postupu se dají předem spočítat nebo odhadnout časy výroby a tedy určit náklady, vytížení strojů pro ekonomické propočty a plánování výroby.

Co patří mezi výrobní faktory

Výrobní faktory členíme na tři základní – půda, práce, kapitál a další dva dodatečné-přírodní zdroje a technologie.

Co jsou výrobní služby

Výrobní služby (producer services, služby pro podniky) – jde o služby určené především firmám či úřadům, než přímo individuálním spotřebitelům. Výrobní služby jsou vázány na ostatní aktivity, výrobní či nevýrobní (banky, reklamní a marketingové agentury, právnické kanceláře, apod).

Co se dá doma vyrobit a prodat

V domácích podmínkách můžete nejen šít oblečení, kutit ze dřeva, plést a háčkovat, ale také tavit sklo, vypalovat keramiku, pájet kovy, vyrábět mýdla a dělat další úžasné věci. Snad každý, kdo kouzlu handmade propadl, už slyšel od svého okolí větu „Ty by ses tím mohl živit!

Co je to kusová výroba

Zakázková výroba (též kusová výroba) je jedním z typů výroby, typický produkcí menšího množství druhů výrobků, avšak mnoha různých variant. Pro zakázkovou výrobu je typické, že pohyb budoucích výrobků mezi pracovišti není pevně vymezen. Průběh výroby se opakuje nepravidelně nebo vůbec.

Co musí obsahovat výrobní postup

Ve výrobním postupu se uvádí:popis prací a výrobních metod ve správném sledu (pořadí),počet vyráběných (zhotovovaných) kusů,výrobní prostředky (stroje, nástroje a měřidla, přípravky atd.),technologické podmínky,režimy práce strojů,rozměry polotovaru před obráběním a změny v průběhu obrábění,

Jak Členíme výrobní postupy

Výrobní postupy lze rozdělit podle technologie použité při výrobě výrobků:obrábění ruční a strojní,tváření,odlévání,svařování,tepelné zpracování,povrchová úprava,montáže.

Co je nejdůležitější výrobní faktor

Půda je primárním výrobním faktorem

Její zvláštností je různá kvalita, bonita – úrodnost, výhodná a nevýhodná poloha, dostupnost, propojenost, atd. Kvalita půdy ovlivňuje podmínky pro činnost ekonomických subjektů. Výhoda z vlastnění půdy je pozemková renta – důchod plynoucí z půdy.

Co je to trh

Trh – prostor, kde se střetává poptávka a nabídka a kde dochází ke koupi a prodeji zboží. určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. vlastní vůle vyrábějí a spotřebovávají mraky zboží.

Co vše patří do služeb

Definice služeb není jednoznačná, zahrnuje například obchod, dopravu a komunikace, ale i zdravotnictví, vzdělávání, služby informační, správní a vládní, finanční, pojišťovací, právní a další služby. Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu.

Co se prodává nejvíce

Nejčastější sortiment e-shopůOblečení a doplňky 19 %Dům a zahrada 13 %Potraviny 8 %Dětské zboží 6 %Elektronika 5 %Ostatní 47 %

Kde nabídnout své výrobky

Pro inspiraci můžete navštívit i další handmade prodejní portály, jako jsou: simira.cz, ceskatvorba.cz, srdcetvor.cz, potvor.cz, sikovnilide.cz, mojbazarik.sk, a další. Udělejte si představu, jaké zboží se na handmade tržištích prodává, jak ho prodejci prezentují.

Co znamená sériová výroba

Sériová výroba je někdy také nazývána masovou nebo hromadnou výrobou. Jedná se o výrobu velkého množství stejných produktů s použitím zaměnitelných standardizovaných součástek a dílů. Vyžaduje velmi přesné řízení a plánování výroby. Nastartování sériové výroby znamená poměrně vysoké počáteční náklady.

Co znamená Zakazkova vyroba

U zakázkové výroby se vyrábí menší množství produktů, ale často v mnoha různých variantách. Bývají to jednotlivé a nezřídka unikátní kusy vyrobené na míru. Je typické, že přesný průběh výroby se opakuje nepravidelně, nebo vůbec. Někdy je také nazývána výrobou kusovou.

Co je to technologický postup

výrobní nebo montážní postup. Obsahuje-li výrobní postup pouze sled technologických činností, nazývá se technologický postup, a obsahuje-li pouze činnost pracovníka, nazývá se pracovní postup. V praxi se nejčastěji vyskytuje souhrn těchto činností s názvem výrobní postup.

Jaké jsou tři základní výrobní faktory

Výrobní faktory členíme na tři základní – půda, práce, kapitál a další dva dodatečné-přírodní zdroje a technologie.

Jaké využíváme výrobní faktory

Výrobní faktory mají své vlastníky, kteří je prodávají těm, kteří pomocí nich vytváří statky. Použití výrobního faktoru přináší výnos v podobě příslušného důchodu, a to mzdy (práce), renty (půda), zisku či úroku (kapitál).

Co je to poptávka

Poptávka (značí se D, z anglického demand) je fenomén, který vyjadřuje závislost mezi množstvím zboží, které je kupující ochoten koupit, a cenou, jakou je ochoten za zboží zaplatit v určitý čas na určitém místě.

Co je to monopol

monopol – (z fr. monopole, to z řec. monos = jediný, poleo = prodávám) – tržní struktura, v níž je určité zboží (nebo služba) nabízeno jediným výrobcem. Monopolista má výsadní postavení, je bez konkurence a libovolně stanoví množství nabízeného zboží (služeb) a cenu.