Co znamená Bílá nemoc?

Co znamená Bílá nemoc?

Co symbolizuje Bílá nemoc

Bílá nemoc je divadelní hra – drama Karla Čapka z roku 1937. Dílo varuje před nastupujícím fašismem. Jde o jedno z děl varujících před nástupem nacismu v Německu a stalo se posléze i jedním z důvodů plánované autorovy perzekuce gestapem.

Co je Bílá nemoc a jak se projevuje

Blíže neurčená země začala trpět epidemií tzv. Bílé nemoci, která se projevuje malomocenstvím, bílými skvrnami na kůži. Lidé se infikují dotykem. Nejprve zaútočí jen na staré a chudé.
Archiv

Jak začíná Bílá nemoc

Drama Bílá nemoc začíná ve chvíli, kdy chudinský doktor Galén nalezne lék na Čengovu nemoc, takzvanou "Bílou nemoc", která zapříčiňuje smrt postupným rozpadem lidského těla. A Galén je "jako lékař povinen bojovat o každý lidský život. To je prostě lékařská povinnost, odstranit válku!"
Archiv

Jak skončila Bílá nemoc

Bílá nemoc se nevyhne ani baronu Krügovi, ten žádá Maršála, aby válku skončil. Maršál ale nesouhlasí a dál pokračuje v bojích. Baron Krüg nakonec spáchá sebevraždu. Nakonec onemocní i sám diktátor Maršál, a aby dostal lék, zastaví válku.

Koho napadá Bílá nemoc

Prvotním příznakem je bílá, tvrdá skvrna někde na těle nemocného. Choroba napadá pouze lidi ve věku okolo padesáti let.

Kdy se odehrává Bílá nemoc

Protiválečné divadelní drama napsané v předvečer druhé světové války. Čapkovo naléhavé varování před nebezpečím nastupujícího nacismu, které se stalo záminkou k jeho plánované perzekuci hitlerovským režimem.

Kde se odehrává Bílá nemoc

Příběh se odehrává v Československu, kde se šíří bílá nemoc. Člověku se na těle objeví malá bílá skvrna, která je necitlivá a rozšiřuje se po celém těle. Hlavním hrdinou je doktor Galén.