Jaké jsou průmysly?

Jaké jsou průmysly?

Na co se dělí průmysl

Členění průmyslu

Průmyslová odvětví se dají sloučit do dvou skupin a to podle převážného využití výrobků.Do těžkého průmyslu zařazujeme následující průmyslová dovětví-průmysl paliv a ekonomiky,hutnický,strojírenský,chemický a průmysl stavebních hmot.Do spotřebního průmyslu patří ostatní průmyslová odvětví.
Archiv

Co je to průmysl

Slovo průmysl pochází z latinského industria, což znamená "píle". Slovník spisovného jazyka českého definuje průmysl jako „odvětví národního hospodářství zabývající se těžbou surovin, jejich zpracováváním a výrobou výrobních prostředků nebo spotřebních předmětů ve velkém; části tohoto odvětví.

Co je základem průmyslu

Základem průmyslu je výroba. Výrobky se většinou vyrábějí po částech. Průmyslové závody vyrábějí výrobky, s kterými se denně setkáváme. škálu používaných technologií a dodává rozmanité produkty.

Jaký průmysl zaměstnává největší počet osob

Přidaná hodnota vytvořená v českém průmyslu byla v roce 2017 o třetinu vyšší než v roce 2010 a o 100 tisíc osob stoupl i počet zaměstnanců. Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím byl zpracovatelský průmysl, a v jeho rámci především výroba motorových vozidel. Dlouhodobě se naopak nedařilo odvětví těžba a dobývání.

Co je to těžký průmysl

Těžký průmysl je označení používané v běžné mluvě pro báňský a hutní průmysl. Jedná se vlastně o průmysl, kde se nevyrábí výrobky určené pro přímou spotřebu obyvatelstva. Velkostroj pro povrchovou těžbu nerostných surovin (uhlí).

Co je to průmyslová výroba

Průmyslová výroba zahrnuje řadu oblastí podnikání od farmak po zemědělské stroje, od leteckého a kosmického průmyslu po průmysl automobilový a vše související.

Co patří do lehkého průmyslu

Ekonomická definice lehkého průmyslu říká, že lehký průmysl je „výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží“. Příkladem lehkého průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Co je to lehký průmysl

Ekonomická definice lehkého průmyslu říká, že lehký průmysl je „výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží“. Příkladem lehkého průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Kde pracuje nejvíce lidí

Zaměstnanců mezi pracujícími spíše přibývá

Mezi typicky zaměstnanecké země, kde je podíl zaměstnanců vyšší než 90 %, patří ty nejvyspělejší: Norsko (není členskou zemí), Švédsko, Dánsko, Lucembursko a Německo.

Co je to petrochemický průmysl

Petrochemický průmysl je odvětví průmyslu, které se zabývá zpracováním ropy. Tento průmysl je nejvíce rozvinut USA, Kanadě, Rusku a v mnoha dalších zemích. Zabývá se krakováním ropy a zpracováním ropných produktů, jako jsou benzíny, oleje a ostatní látky.

Co je to hutnický průmysl

Hutnický průmysl, výrobu železa a oceli, výrobu barevných kovů a jejich následné zpracování. Kovy se zpracovávají litím, kováním, tvářením za studena, válcováním, protlačováním, slinováním, kovoobráběním, stříháním a tvářením.

Po jaké práci je největší poptávka

Obecně je v současné době největší poptávka po strojírenských profesích a profesích v potravinářství. Ve společnosti se často objevuje názor, že zejména řemeslníci chybí, protože rodiče chtějí mít z dětí vysokoškoláky. To se děje, avšak tito lidé pak musejí vzít zavděk úplně jinou profesí.

Co se vyrábí v České republice

Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a spotřební. Významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které má v ČR ovšem dlouhou tradici).

Co patří do chemického průmyslu

Odvětví chemického průmyslu se zabývá výrobou základních chemických látek, jako jsou technické plyny, barviva a další základní organické a anorganické látky, průmyslová hnojiva a dusíkaté sloučeniny, plasty, syntetický kaučuk, latex, pesticidy a jiné agrochemické výrobky, nátěrové hmoty, mýdla, saponáty, kosmetické …

Co všechno se vyrábí z ropy

Hlavní ropné produktybenzín,motorová nafta,topný olej,LPG,petrolej,parafín,mazivo,mazut, asfalt,

Kdo vydělává nejvíc peněz

Nejlépe placené profese:

Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč) Ředitelé velkých společností (139 385 Kč) Piloti (109 667 Kč) Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)

Které obory zaniknou

9 profesí, které pravděpodobně v budoucnu zaniknouPoštovní doručovatel. Proč povolání zanikáFarmář Proč povolání zanikáMěřič elektřiny, plynu, vody. Proč povolání zanikáRedaktor v novinách. Proč povolání zanikáProdejce zájezdů v cestovní kanceláři. Proč povolání zanikáDřevorubec.Letuška.Svářeč

Kde je nejvíce chemického průmyslu v ČR

Největší chemickou továrnou v ČR je areál Chempark Záluží u Litvínova. Na ploše téměř 5 km² zde v současné době pracuje asi 6 500 zaměstnanců ve 180 firmách zejména z oboru petrochemického průmyslu. Původně tu v roce 1939 Němci založili továrnu na výrobu umělého benzínu z uhlí.

Jak se vyrábí benzín

Principem je, že destilací se dostávají z ropy jednotlivé uhlovodíkové substance podle jejich bodu varu. Z ropy se tak postupně získá benzín (teploty 30 -180° C), kerosin a petrolej (nad 180° C), nafta (nad 220° C), naftalen a těžké frakce ropy.

Kde se těží nejvíce ropy

Země s největšími zásobami ropy

Pořadí Země Dokázané zásoby ropy v milionech barelů
1. Venezuela 300 878
2. Saúdská Arábie 266 455
3. Kanada 169 709
4. Írán 158 400

Jaký je plat zubaře

Průměrný plat Zubní Lékař Úřad práce ČR za měsíc v lokalitě Česká republika je přibližně 30 731Kč, což je 10 % pod celostátním průměrem. Odhad je založený na 88 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.

Kdo má nejvyšší plat v ČR

Na stupních vítězů se umístili… Podle portálu platy.cz dostávají v České republice nejvyšší odměny generální ředitelé/ky. Jejich mzdy se pohybují nejčastěji v rozmezí 78 až 307 tisíc korun za měsíc.

Jaké profese jsou nejžádanější

10 nejžádanějších profesí v době pandemie (nárůst poptávky)*Manažer v potravinářství 648 %Pracovník pro zpracování objednávek 177 %Vedoucí skladu 145 %Prodejce služeb zákazníkům 89 %Řidič vysokozdvižného vozíku 73 %Odborník v oblasti veřejného zdraví 59 %IT specialista 33 %Skladník 30 %

Jaká práce má budoucnost

Odborníci na trh práce předpokládají, že situace se během pěti až deseti let poněkud stabilizuje, ale o tyto profese bude stále zájem. Práci si tak určitě najdou programátoři, učitelé, zdravotní sestry, lékaři, zubaři, fyzioterapeuti a ta řemesla, která nelze nahradit roboty – kadeřníci, zedníci, tesaři, automechanici…

Co to je nafta

Motorová nafta (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel) je směs kapalných uhlovodíků používaná zejména jako palivo vznětových motorů. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150–370 °C. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku.