Jak zjistit distributora plynu?

Jak zjistit distributora plynu?

Kdo je distributor plynu

Distributor se stará o plynárenskou soustavu. Je tedy provozovatel sítě plynovodů. Zajišťuje přepravu plynu do domácností, je zodpovědný za spolehlivé dodávky a pravidelně musí kontrolovat plynovody a provádět vnitřní inspekci. Distributor plynu vám je pevně přidělen na základě adresy odběrného místa.
Archiv

Jak zjistím kde odebírám plyn

Využít k tomu můžete kontaktní formulář přímo na stránkách ERÚ. Pomocí kódu EAN u elektřiny (859182400…) a EIC u plynu (27ZG…), Vám u operátora trhu OTE, a.s., který eviduje registrované dodavatele elektřiny a plynu pro jednotlivá odběrná místa zákazníků, zjistíme, kdo je Vaším dodavatelem, případně kdo si o OM žádá.
Archiv

Jak zjistit kdo je můj dodavatel plynu

Nejjednodušší cestou, jak je zjistit, je podívat se do smlouvy nebo faktury, kde je daný kód pro odběrné místo vždy uveden. Se znalostí kódu EAN nebo EIC se již můžete obrátit přes kontaktní formulář na Energetický regulační úřad, kde vám údaje o současném dodavateli zjistí.
Archiv

Kdo dodává plyn

Innogy – GasNet: Největší distributor je společnost GasNet, která zásobuje většinu České republiky. Podílí se na cca 86 % distribuci po ČR.
Archiv

Jak zjistit distributora

Distributora může klient najít na vyúčtování za elektřinu, kde by měl být výslovně uvedený. Jestliže si však klient přesto není jistý, může kontaktovat svého dodavatele, který mu tuto informaci sdělí.

Jak funguje distribuce plynu

Distributor má na starosti pouze přepravu plynu, dodavatel plynu poté uzavírá smlouvy s jednotlivými klienty. Cena za distribuci plynu patří do regulované složky ceny zemního plynu. Ceny za distribuci určuje každoročně Energetický regulační úřad. Zemní plyn se přepravuje v potrubí v plynném stavu.

Kdo je provozovatel distribuční soustavy

Distributor = provozovatel distribuční soustavy

Distributor energie, neboli provozovatel distribuční soustavy zajišťují fyzickou dopravu elektřiny nebo plynu. Elektřinu ani plyn neprodává. Obchod zajišťuje dodavatel.

Co je distribuční území

Distribuční území, pod které spadá vaše domácnost, je důležité pro stanovení cen elektřiny nebo plynu. Cena elektřiny i plynu se totiž skládá z regulované a neregulované složky a právě její regulovaná část se liší podle distributora. Distributor se stará také o připojení nového odběrného místa.

Kdo nakupuje plyn pro ČR

Dodavatelé dnes pro české zákazníky nakupují plyn prostřednictvím velkoobchodní evropské energetické burzy, kam ho poskytují obchodníci typu např. společnosti Uniper, která má smlouvu s ruským Gazpromem. Dodavatelé uzavírají i bilaterální kontrakty mimo burzu.

Odkud bere innogy plyn

innogy Gas Storage

Nacházejí se v lokalitách Lobodice, Dolní Dunajovice, Štramberk, Třanovice, Tvrdonice a Háje u Příbrami. Podzemní zásobníky plynu plní svojí roli optimalizace plynárenské soustavy, stejně jako bezpečnostní pojistky pro případy nenadálých událostí v dodávce plynu.

Kdo vlastní plynovody v Česku

Výhradním provozovatelem přepravní soustavy v ČR je společnost NET4GAS, která dopravuje plyn pomocí plynovodů z Ruska a Norska dále do distribučních systémů regionálních distributorů.

Odkud nakupuje plyn innogy

Dodávky ruského plynu do Evropy stále proudí bez omezení. V podzemních zásobnících plynu v Česku na konci letošní topné sezóny zůstává stále ještě 20 % zásob.

Co to je distributor

Distributor (též „Překupník“) je fyzická či právnická osoba, podílející se na koloběhu zboží. Ve většině případů se jedná o velkoobchodníka, který nakupuje zboží přímo od výrobců, se kterými má uzavřenou smlouvu a následně ho prodává lokálním koncovým prodejcům. S těmi dohromady vytváří tzv. „distribuční síť.

Kdo vlastní přenosovou soustavu

Přenosovou soustavu v České republice provozuje státní společnost ČEPS, a. s. Síť tvoří vedení vvn 400 kV, 220 kV, vybraná vedení 110 kV a padesát transformačních stanic. Mezinárodně je síť šestnácti vedeními propojena se sítěmi dalších členů ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny).

Co dělá distributor

Distributor je vlastník elektrické nebo plynové soustavy – tedy sítí elektrických vedení, podzemních kabelů, trubek či plynovodů a dalších zařízení, které elektřinu a plyn ženou až k vám domů.

Kdo prodal zásobníky na plyn

„V mrazivých dnech zásobníky pokrývají více než polovinu dodávek plynu pro celou Českou republiku,“ uvedl dnes Veleba. Zásobníky plynu provozuje v ČR také společnost MND. V rámci složité dohody o výměně majetku se společností RWE koupila skupina E. ON majetek firmy innogy, která dříve patřila právě RWE.

Kdo je vlastníkem plynovodu

☀ Plynovodní přípojka začíná odbočením z plynovodu a končí před hlavním uzávěrem plynu (HUP). ☀ Vlastníkem plynovodní přípojky je ten kdo uhradil náklady na její zřízení, nebo její vlastnictví plyne ze smlouvy. Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy.

Kdo prodal zásobníky plynu RWE

„V mrazivých dnech zásobníky pokrývají více než polovinu dodávek plynu pro celou Českou republiku,“ uvedl dnes Veleba. Zásobníky plynu provozuje v ČR také společnost MND. V rámci složité dohody o výměně majetku se společností RWE koupila skupina E. ON majetek firmy innogy, která dříve patřila právě RWE.

Kde jsou zásobníky plynu

Vlastnictví plynových zásobníků v České republice

Jsou to zásobníky v Hájích, v Třanovicích, v Lobodicích, ve Štramberku, v Tvrdonicích a v Dolních Dunajovicích, zisk z transakce firma očekává ve výši 12 miliard korun.

Kdo vlastní plynovod v ČR

V roce 2001 rozhodla vláda České republiky o privatizaci českého plynárenství a novým vlastníkem společnosti se stala společnost RWE Gas.

Která Vláďa prodala zásobníky na plyn

V roce 1998 byla změněna obchodní firma Český plynárenský podnik, s. p., na obchodní firmu Transgas, s. p. K privatizaci poslední rozhodující části majetku státu, se kterým měl právo hospodařit státní podnik Transgas, došlo až v roce 2001. Jednalo se především o tranzitní plynovod a zásobníky plynu.

Kdo provozuje zásobníky plynu

Vlastnictví plynových zásobníků v České republice

Všechny zásobníky přitom patří soukromým subjektům a stát před několika dny odmítl prostřednictvím polostátního ČEZu účast na koupi šesti z nich, které do prodeje aktuálně dává RWE Gas Storage.

Kdo je majitel Nord Stream 2

Vlastníkem a provozovatelem plynovodu je Nord Stream AG, která sídlí ve Švýcarsku.

Kdo prodal plyn RWE

Německá energetická společnost innogy prodá svůj podíl 50,04 procenta v českém distributorovi plynu innogy Grid Holding firmě RWE. Innogy to oznámila v německém Essenu. Cenu firmy nezveřejnily.

Kde má ČR Zasobniky plynů

Vlastnictví plynových zásobníků v České republice

Jsou to zásobníky v Hájích, v Třanovicích, v Lobodicích, ve Štramberku, v Tvrdonicích a v Dolních Dunajovicích, zisk z transakce firma očekává ve výši 12 miliard korun.