Jak poslat dokumenty poštou?

Jak poslat dokumenty poštou?

Jak poslat doporučené psaní

K poslání dporučeného dopisu potřebujete podací lístek, který naleznete na každé poště. Vyplníte do něj odesílatele (to jste Vy) a adresáta (ten, komu doporučený dopis posíláte) – jak vyplnit podací lístek. Pokud máte zákanickou kartu České pošty, tak podací lístek nevyplňujete – jak si zřídit zákaznickou kartu zde.

Jak poslat doklady

Vzhledem k bezpečnostním garancím České pošty musí být pro odeslání použita speciální bezpečností obálka na cenné psaní. Je vyrobena z kvalitní LDPE fólie se speciálním přelepem, který chrání obsah proti teplu a vlhkosti. Díky skrytému textu na obálce je každý nedovolený pokus o její otevření okamžitě rozpoznatelný.
Archiv

Jak správně vyplnit doporučený dopis

Jaké náležitosti má doporučený dopisJméno příjemce / název firmy či instituce.Kontaktní osoba / doplňkové informace.Ulice a číslo popisnéPoštovní směrovací číslo a město.

Jak vyplnit Dodejku Česká pošta

Jaké údaje budete na dodejce uvádět Jméno, příjmení adresáta a také jeho adresa. Do políčka nad tím vyplňte informace o vás jakožto odesílateli – opět jméno, příjmení a adresu. Zbývající políčka vyplní pracovník pošty při předání zásilky.
Archiv

Jak poslat doporučený dopis na poštu

Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt. V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele. Pokud náhodný podavatel požaduje poslat Doporučené psaní prioritně, uvede to při podání na poště, případně označí psaní poznámkou D+1.

Jak si nechat poslat dopis na poštu

Napíše-li se do adresy „poste restante“, znamená to, že zásilka nebude doručena na adresátovu adresu. Zůstane na cílové poště, kde si ji potom adresát, po předložení dokladu totožnosti, sám vyzvedne.

Jak poslat psaní

K jeho poslání není třeba vyplňovat žádný podací lístek, zkrátka na obálku napíšete odesílatele a adresáta a pro dopis do 50 g nalepíte známku A za 19 Kč. Pro težší dopisy stačí nalepit známky v odpovídající hodnotě nebo vše vyřešit u okýnka.

Jak nejlevněji poslat dopis

Jednoznačně se dá říci, že pokud chcete odeslat něco, co se vejde do obálky, nenajdete nikde levnější způsob než u České pošty. Samozřejmě tehdy, pokud vyloučíme možnost, že se jedná o písemnost, u které máte šanci použít e-mail. Obzvláště pokud se jedná o dopis, který se pohybuje pouze na území naší republiky.

Jak poslat dopis na adresu

Adresa nesmí být napsána červeně nebo luminiscenčním barvivem. Adresa může mít minimálně 3 řádky, maximálně 6 řádků. Musí však obsahovat jednoznačné určení adresáta a přesné místní údaje, aby nedošlo k záměně. Písmo musí být čitelné; může být psací, ale v tom případě jméno adresáta napište hůlkovým písmem.

Jak funguje dopis s dodejkou

Všechny dopisy se zeleným pruhem se posílají doporučeně s dodejkou. Toto úřední psaní může být posíláno do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Převzetí zásilky tedy musíte podepsat a odesílatel následně obdrží potvrzení o doručení.

Jak se posílá dopis s dodejkou

Nemusíte dopis vkládat do obálky na poště, prostě jenom vyplníte jeden papír navíc – dodejku. Kromě toho taky vyplníte podací lístek. Adresát zásilky musí při převzetí dodejku podepsat, čímž stvrdí, že dopis převzal. Pošta Vám následně dodejku doručí jako běžný dopis.

Jak dlouho se posílá dopis

Dopisy v ekonomickém režimu ČP doručí nově zpravidla nejpozději do tří pracovních dnů po dni podání namísto současných dvou. Díky této změně bude zachována potřebná efektivita listovní doručovací sítě, která pokrývá celé území ČR. U vybraných listovních zásilek je zaveden tzv. dvourychlostní systém doručování.

Jak dnes poslat dopis

Na dopis nalepte známku B nebo známky v celkové hodnotě 27 Kč u obyčejných zásilek standard do 50 g (dle Ceníku služeb (pdf, 2MB)) a vhoďte do schránky. Při podání na poště stačí u přepážky uvést, že chcete dopis odeslat EKONOMICKY. Doručíme zpravidla nejpozději třetí pracovní den po dni podání.

Jaká je známka na dopis

Ceník poštovních známek pro obyčejné psaní

Položka Cena
Obyčejné psaní do 50 g v rámci ČR (ekonomické) 19 Kč
Obyčejné psaní do 50 g v rámci EU 39 Kč
Obyčejné psaní do 50 g do zemí mimo EU 45 Kč
Obálka na obyčejné psaní 2 Kč

Jak poslat normalni dopis

K jeho poslání není třeba vyplňovat žádný podací lístek, zkrátka na obálku napíšete odesílatele a adresáta a pro dopis do 50 g nalepíte známku A za 19 Kč. Pro težší dopisy stačí nalepit známky v odpovídající hodnotě nebo vše vyřešit u okýnka.

Jak poslat dopis dodejkou

Nemusíte dopis vkládat do obálky na poště, prostě jenom vyplníte jeden papír navíc – dodejku. Kromě toho taky vyplníte podací lístek. Adresát zásilky musí při převzetí dodejku podepsat, čímž stvrdí, že dopis převzal. Pošta Vám následně dodejku doručí jako běžný dopis.

Jak poslat dopis bez poštovní známky

Korespondenci, kterou napíšete na počítači, už nemusíte tisknout, obejdete se i bez obálky, známky, nemusíte nic nosit na poštu nebo do schránky.

Jak odeslat poštu

V případě České pošty musíte vyplnit papírový podací lístek (podat balík lze i online), ručně nadepsat adresáta a odesílatele na krabici (viz první fotka tohoto článku) a všechno odnést na nejbližší pobočku České pošty.

Jak poslat dopis se známkou

Do pravého spodního rohu vepište údaje o příjemci psaní. Tedy jeho jméno a příjmení, ulici včetně čísla popisného a PSČ s městem. Pravý horní roh je určen pro nalepení patřičné poštovní známky. Některé obálky mají místo pro známku naznačeno, jiné nikoli, avšak poštovní známka se vždy lepí do pravého horního rohu.

Co je doporučené psaní s dodejkou

Všechny dopisy se zeleným pruhem se posílají doporučeně s dodejkou. Toto úřední psaní může být posíláno do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Převzetí zásilky tedy musíte podepsat a odesílatel následně obdrží potvrzení o doručení.

Jak si nechat poslat balík na poštu

Podmínkou pro odeslání Balíku Na poštu je vyplnění kontaktních údajů na adresáta – mobilní telefon nebo e-mail. Elektronickou dodejkou potvrdíme odesílateli, že příjemce zásilku převzal. Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá až do výše Udané ceny, která činí v základní ceně 50 000 Kč.

Jaký je rozdíl mezi poštovní známkou Aab

Pro rychlejší doručování se bude používat písmenková známka A, pro pomalejší režim nově zavedená známka B. Kdo chce posílat rychle a ušetřit, může si nakoupit áčkové známky do zásoby.

Jaký je rozdíl mezi doručenkou a dodejkou

Doručenkový lístek je označen "DORUČENKA" na rozdíl od všech dřívějších obálek, kde je označen slovem "DODEJKA". Podle toho se mezi naším zbožím pozná obálka pro správní řízení na první pohled. (Název DORUČENKA se používá také na obálkách pro soudy, které však vyrábíme pouze na zakázku.)

Co je potřeba k poslání balíku

V případě České pošty musíte vyplnit papírový podací lístek (podat balík lze i online), ručně nadepsat adresáta a odesílatele na krabici (viz první fotka tohoto článku) a všechno odnést na nejbližší pobočku České pošty.

Jaký je rozdíl mezi Balíkovnou a balíkem na poštu

Vlastnosti Balíku Do balíkovny

Na všech přepážkách a depech Balíkovny může zákazník uhradit dobírku platební kartou. Ceny jsou oproti Balíku na poštu o něco zajímavější. Pro využívání Balíkoven je nutné mít tuto službu uvedenou i ve smlouvě s Českou poštou (může chybět zejména u starších smluv).