Co dělat když vám zaměstnavatel nechce dát odstupné?

Co dělat když vám zaměstnavatel nechce dát odstupné?

Co dělat když zaměstnavatel nevyplatí odstupné

Jak postupovat v případě, když zaměstnavatel nevyplatí odstupné, ačkoli zaměstnanci na ně vznikl nárok Zaměstnanec má možnost podat podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů k místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (viz příloha).

Co dělat když mi zaměstnavatel nechce podepsat výpověď

Šéf musí výpověď přijmout, ať se mu to líbí, nebo ne. Když ji nechce podepsat, zajděte na poštu a pošlete výpověď do práce doporučeně s dodejkou. Budete mít v ruce nezvratitelný důkaz, že jste ji skutečně odeslali. Pozor však na to, že výpovědní doba se počítá až ode dne doručení.

Kdy máte nárok na odstupné

Kdy zaměstnanec nárok na odstupné nemá Nárok na odstupné naopak zaměstnanci nevzniká v případě, kdy je zaměstnanec tím, kdo podal výpověď. Zaměstnanci také nemusíte vyplácet odstupné v případě, že zaměstnanci skončila smlouva na dobu určitou nebo u vás byl zaměstnaný pouze na dohodu (DDP a DPČ).

Jak se zbavit zaměstnance bez odstupného

Pokud nejsou výsledky práce zaměstnance uspokojivé, nemůže ho zaměstnavatel vyhodit hned, musí ho v průběhu posledních 12 měsíců písemně vyzvat k jejich odstranění. Pokud tak zaměstnanec v přiměřené době neučiní, může mu dát výpověď bez nároku na odstupné. Tolik teorie zákoníku práce.
Archiv

Na co si dát pozor při odchodu z práce

Výpověď musí být zaměstnanci doručena v písemné formě a do vlastních rukou. Nemůže být komunikována například přes Skype ani po telefonu. Po doručení výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stanovena v délce minimálně dvou měsíců a běží od prvního dne následujícího měsíce od oznámení.

Jak odejít ze dne na den z práce

Jedinou možností pro skončení pracovního poměru ze dne na den je tedy okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance.

Co je lepší dohoda nebo výpověď

Ukončení pracovního poměru formou dohody je výhodné pro obě dvě strany. Za předpokladu, že se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem, může po dohodě skončit v práci ihned nebo za pár dní. Nemusí tak čekat až uběhne dvouměsíční výpovědní lhůta, kterou by v případě výpovědi ze zdravotních důvodů musel dodržet.

Kdy zaměstnavatel neplatí odstupné

Odstupné nebude zaměstnanci náležet ani v případě, kdy zaměstnavatel rozváže pracovní poměr zrušením ve zkušební době. Odstupné nenáleží rovněž v případě, kdy pracovní poměr končí v důsledku objektivní skutečnosti, tedy aniž by zaměstnavatel či zaměstnanec pracovní poměr rozvazoval.

Kdy mám nárok na odstupné od zaměstnavatele

Výpočet odstupného

Pokud pracovní poměr trvá déle než rok, ale méně než dva roky, vzniká nárok na nejméně dvojnásobek průměrného výdělku. Konečně pokud pracovní poměr trval přes dva roky, je možné nárokovat odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku.

V jakých případech může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď

Kdy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověďVýpověď ve zkušební doběVýpověď po uplynutí smlouvy na dobu určitou.Výpověď po vzájemné dohoděOrganizační důvody pro propuštění zaměstnancůVýpověď spojená s porušením povinností zaměstnance.Výpověď spojená s odsouzením za úmyslný trestný čin.

Co se stane když nepodepíšu výpověď

jednostranné výpovědi tedy rozhodně neznamená, že s ní souhlasíte a nebudete se bránit. Někteří zaměstnanci se však mylně domnívají, že pokud výpověď nepřevezmou a nepodepíšou její převzetí, nic se neděje a výpověď neplatí. Na tento častý omyl však můžete doplatit.

Za co mě můžou vyhodit z práce

V praxi může jít podle okolností např. o opakované pozdní příchody zaměstnance do práce, kouření na pracovišti, drobné prohřešky proti nastaveným pravidlům apod. 2. Soustavnost porušování. Platí zákon „třikrát a dost“, tedy pokud dojde alespoň ke třem méně závažným prohřeškům.

Kdo nemá nárok na odstupné

Podle základního pravidla nemá zaměstnanec nárok na odstupné, pokud sám podá výpověď nebo podá výpověď ve zkušební době. Nárok na odstupné nevzniká ani v případě, kdy zaměstnanec pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Jaké je odstupné při výpovědi

jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval méně než jeden rok; dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň jeden rok a méně než dva roky; trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň dva roky.

Jak neplatit odstupné

Pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci výpověď ve zkušební době anebo mu neprodlouží smlouvu na dobu určitou, nenáleží zaměstnanci odstupné. Zaměstnavatel nemusí udávat důvody výpovědi ani dodržovat výpovědní lhůtu.

Jak dlouho můžu marodit po výpovědi

Ochranná lhůta u nároku na nemocenské trvá 7 kalendářních dní od zániku pojištění. Pokud onemocníte anebo u vás během těchto dnů dojde k nařízení karantény, můžete čerpat nemocenskou. Jestliže však účast na pojištění trvala kratší dobu než 7 dnů, zkrátí se na počet dnů, kdy byla účast na pojištění.

Kdy nemusí zaměstnavatel platit odstupné

Podle základního pravidla nemá zaměstnanec nárok na odstupné, pokud sám podá výpověď nebo podá výpověď ve zkušební době. Nárok na odstupné nevzniká ani v případě, kdy zaměstnanec pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Co když onemocním ve výpovědní době

Pracovní neschopnost ve výpovědní lhůtě

Pokud pracovní neschopnost skončí ještě před uplynutím výpovědní doby, pak se tato doba neprodlužuje. Pokud ovšem výpovědní doba uplyne ještě v době trvání pracovní neschopnosti, pak se výpovědní doba přeruší a pokračuje až po ukončení neschopenky.

Co když onemocním těsně před skončením pracovního poměru

Nemoc méně než 14 dnů před ukončením zaměstnání

Zaměstnanec je stále v pracovním poměru, náleží mu tedy náhrada mzdy od zaměstnavatele. První tři pracovní dny nedostane nic, od čtvrtého mu zaměstnavatel začne vyplácet peníze.

Jak dlouho můžu být na nemocenské po skončení pracovního poměru

Aby občan nezůstal bez prostředků v době, kdy jeho zaměstnání (pojištění) skončilo, ze zákona se na něj vztahuje ochranná lhůta. Ochranná lhůta pro nárok na nemocenské trvá 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění.