Kde všude nahlásit změnu příjmení?

Kde všude nahlásit změnu příjmení?

Kdy nahlasit zmenu příjmení bance

K vyřízení žádosti si nezapomeňte doklad totožnosti (starý občanský průkaz a potvrzení o změně údajů) a starý řidičák. Vzhledem k tomu, že se jedná o vydání nového dokladu z důvodu změny povinných údajů, nebude vás to stát ani korunu. Změnu jste povinni nahlásit do pěti pracovních dnů od uzavření manželství.
Archiv

Kde nahlasit nové příjmení

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu jména nebo příjmení do 15 pracovních dnů ode dne kdy tato změna nastala. Změnu jména nebo příjmení cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu pro oznámení změn.
Archiv

Co dělat po změně jména

Občan má povinnost zažádat si o nový OP do 15 dnů od změny. Platnost OP skončí uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství (změna příjmení) nebo změny rodinného stavu (pokud je v OP uveden). Občanka nezůstává stále platná, ale dojde k jejímu zrušení. K žádosti o nový OP je nutno předložit dosavadní OP.
Archiv

Co vše zařídit při změně příjmení

Mezi základní doklady, které byste měli po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičák a cestovní pas. Pro novou občanku nebo pas přitom nemusíte na úřad v místě trvalého bydliště – žádost lze podat na jakémkoli městském úřadě s rozšířenou působností (v Praze na úřadě libovolné městské části).
Archiv

Jak oznámit změnu příjmení v práci

Jste-li zaměstnanci, změnu za vás ohlásí váš zaměstnavatel. Pokud podnikáte, změnu se úřad dozví z evidence obyvatel, ale pro jistotu je vhodné ji nahlásit, nejlépe prostřednictvím živnostenského úřadu, kam si půjdete pro nový živnostenský list (výpis z živnostenského rejstříku).

Jak dlouho trvá změna jména

Jak dlouho trvá změna Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Jak odůvodnit změnu příjmení

„Změna to není nijak složitá,“ konstatuje mluvčí na úvod. – doložit relevantní doklady (rodný list, oddací list, doklad o rozvodu, úmrtní list partnera apod.) „Povoluje se to zejména v případech, jestliže jde o příjmení hanlivé nebo směšné nebo pokud je pro to vážný důvod,“ vysvětluje Kučerová.

Jak dlouho trvá změna příjmení

Jak dlouho trvá změna Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř.

Proč si změnit příjmení

„Je to třeba po rozvodu manželství nebo když chce někdo užívat úplně jiné jméno a příjmení,“ vysvětluje jihlavská matrikářka Adéla Knitlová. Rozvody jsou asi nejčastější příčinou změny příjmení. Stihne-li to žadatel do 30 dnů, jde všechno hladce a bez poplatků.

Kde nahlásit změnu příjmení po rozvodu

Jak a kam se obrátit

Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu. O oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno.

Jak si mohu změnit příjmení

Pokud se vám vaše jméno či příjmení nelíbí a chcete změnu, musíte podat písemnou žádost. Tu adresujete matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu jste přihlášeni k trvalému pobytu.

Jak zmenit příjmení bez ová

Pokud matriční úřad v ČR žádosti vyhoví, je výsledkem řízení nový rodný/oddací list s uvedením, že žena používá od data vyhovění žádosti příjmení v mužském tvaru. Na základě tohoto oddacího listu pak může žadatelka podat na našem úřadu žádost o nový cestovní na příjmení bez koncovky -ová.

Jak dlouho trvá změna příjmení po rozvodu

Matriční úřad, u kterého je uzavření manželství zapsáno, provede na základě oznámení dodatečný záznam do příslušné matriční knihy manželství a vydá nový oddací list nejpozději do 30 dnů od ústního oznámení nebo obdržení podkladů.