Jak posunout čáru poznámky pod čarou?

Jak posunout čáru poznámky pod čarou?

Jak změnit číslo poznámky pod čarou

Změna číslování a rozvržení poznámky pod čarouZvolte možnost Text > Volby poznámek pod čarou dokumentu.V záložce Číslování a formátování vyberte volby, které určují schéma číslování a vzhled formátování čísla odkazu a textu poznámky pod čarou.
ArchivPodobné

Jak vložit poznámku pod čarou se stejným číslem

Podívejte se do stejné poznámky pod čarou víckrát

Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete odkaz vložit. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Cross-reference (Křížový odkaz). V seznamu Typ odkazu klikněte na poznámky pod čarou. V seznamu Vložit odkaz na klikněte na číslo poznámky pod čarou.

Jak se dělají poznámky pod čarou

Přidávání poznámek pod čarou a vysvětlivekKlikněte na místo, kam chcete poznámku pod čarou přidat.Klikněte na vložit > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a do dolní části stránky přidá značku poznámky pod čarou.Zadejte text poznámky pod čarou.
Archiv

Jak aktualizovat poznámky pod čarou

V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).V dokumentu poklikejte na značku odkazu na poznámku. Word stránku automaticky posune na poznámku pod čarou nebo na vysvětlivku.Proveďte požadované změny.

Jak se značí poznámka

POZNÁMKY POD ČAROU

použití číslice, označující pořadí citování zdroje v textu, která musí být shodná s pořadovým číslem v soupisu literatury), musíme značení poznámek (jak v textu, tak v odkazu pod čárou) odlišit (např. použitím symbolu „*“ před číslo poznámky pod čárou i v textu).

Jak označit všechny poznámky pod čarou

Vyberte všechny poznámky pod čarou v dokumentu pomocí Ctrl + A. Můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + A vybrat všechny poznámky pod čarou najednou v dokumentu Word.

Jak vypadají poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou jsou většinou číslovány podle stránek a umístěny v dolní části odpovídající stránky. Jsou vytištěny menší velikostí písma než základní text, obvykle o dva body. Od ostatního textu jsou odděleny krátkou čarou s mezerou mezi řádky.

Jak citovat webovou stránku pod čarou

Zkrácená citace v poznámce pod čarou je obvykle celá při prvním citování informačního zdroje. Další je již možné zkrátit na příjmení autora, název titulu a rozsah stran. Pokud na stejný informační zdroj odkazujeme poznámkami pod čarou ihned za sebou, je možné použít zkráceně Tamtéž.

Jak napsat poznámku

Psaní poznámek je velmi kognitivně náročné, protože musíte zároveň dělat pět různých činností: poslouchat, identifikovat klíčové body, porovnat informace s tím, co jste už napsali, parafrázovat to ve své hlavě a nakonec to zapsat.

Co patří do poznámek pod čarou

– první odkaz (poznámka pod čarou) by měl obsahovat všechny údaje, které zajistí propojení citace s textem – pokud daný informační zdroj v práci citujeme poprvé, píšeme celou citaci (zpravidla doplněna o konkrétní stranu, ze které právě čerpáme); pokud zdroj využíváme znovu, daný odkaz na zdroj můžeme zkrátit s …

Jak vložit odkaz pod čarou

Klikněte na místo, kde chcete odkazovat na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Na kartě Reference vyberte Vložit poznámku pod čarou nebo Vložit vysvětlivku. Do poznámky pod čarou nebo vysvětlivky zadejte, co chcete. Poklikáním na číslo nebo symbol na začátku poznámky se vraťte na místo v dokumentu.

Co je poznámka pod čarou

Pomocí poznámek pod čarou a vysvětlivek můžete v dokumentech vysvětlit, okomentovat nebo uvést odkaz na něco, co jste zmínili v dokumentu. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Jak si zapisovat poznámky

Už při psaní poznámek si zvýrazňujte nejdůležitější body.

Ušetříte si tak práci při opakování a učení. Vykrystalizují vám hlavní pojmy celé přednášky. Pokud si je v daném pořadí zapamatujete, celá probíraná kapitola pak bude jasnější a teorii si snadno a rychle uložíte do paměti. Používejte zvýrazňovače a podtrhávejte.

Co je to poznámka pod čarou

Pomocí poznámek pod čarou a vysvětlivek můžete v dokumentech vysvětlit, okomentovat nebo uvést odkaz na něco, co jste zmínili v dokumentu. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se vyskytují na konci dokumentu nebo oddílu.

Jak odkázat na webovou stránku v textu

Název hlavní webové stránky / webového sídla: podnázev hlavní webové stránky [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit.

Jak citovat když neznám autora

Pokud není autor uvedený, uvádíme odpovědnou organizaci. Pokud není uveden rok vydání či poslední aktualizace, uvádíme do závorky (nedatováno). V ostatních případech se jako rok vydání uvádí deklarovaný rok vložení, případně rok poslední aktualizace.

Jak dát poznámky na plochu

Vytvoření nové poznámky

Nebo z klávesnice stiskněte Ctrl+N a začněte novou poznámku. Tipy: Pokud chcete rychle vytvořit novou poznámku, můžete Rychlé poznámky připnout na hlavní panel Windows. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Rychlé poznámky na hlavním panelu a potom klikněte na Připnout na hlavní panel.

Jak se píše poznámka autora

[A]bc, do hranatých závorek vkládáme také poznámku autora, a to tímto způsobem: [pozn. aut.] (nebo příslušnou zkratku v jazyce článku, ale nikoli iniciály přispěvatele)

Jak organizovat poznámky

Tipy pro lepší organizaci poznámekVytvořte logickou strukturu zápisníkůDefinujte sadu opakovaně použitelných štítkůStanovte konvence pro pojmenování

Jak si zorganizovat poznámky

Omezte počet míst, kam si úkoly, schůzky a poznámky píšete.

Máte-li pro každou aktivitu speciální nástroj, je sice jednoduché položky zapsat, ale těžší se k nim poté dostat. Špatná orientace a nepřehlednost způsobí to, že systému, zcela oprávněně, nebudete věřit a nezafunguje.

Jak citovat pod čarou webovou stránku

Podstatné je samozřejmě jméno autora/organizace (je-li známo), následuje konkrétní název článku/strany/pojmu. Dále je nutné uvést webové sídlo (web, kde se citovaný pramen nachází), v případě článku i konkrétní datum nebo alespoň rok publikování.

Jak parafrázovat webové stránky

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak na přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak se cituje Čsú

Při prvním odkazu se uvádí: (Český statistický úřad [ČSÚ], 2005), popř. je kompletní název organizace třeba zapsat do textu: “… jak uvádí i Český statistický úřad (ČSÚ, 2005).” (Douglas, 1992, Douglas & Brulle, 2015) Abecedně podobně jako v seznamu literatury.

Jak dát poznámky na plochu Iphone

Pokud chcete tato nastavení změnit, jděte do Nastavení > Poznámky, klepněte na Přístup ze zamknuté obrazovky a vyberte požadovanou možnost. Klepněte na zamčenou obrazovku Apple Pencilem a napište poznámku. Automaticky se vám uloží do Poznámek.