Co je to kontejnerizace?

Co je to kontejnerizace?

Jaké jsou druhy kontejnerů

Nádoby na tříděný odpad jsou systematicky kategorizovány podle barev. Základními barvami jsou modrá na papír, zelená na sklo, žlutá na plasty a oranžová na nápojové kartony. V mnohých případech ale lidé hází do kontejnerů odpady, které tam vůbec nepatří.

Co je kontejner v IT

Kontejner je izolovaný, přenositelný operační systém s kontrolovanými zdroji. Jedná se tedy o oddělený prostor, kde běžící aplikace nemůže zasahovat do zbytku běžícího systému a běžící systém nemůže ovlivňovat aplikaci. Je to další stupeň evoluce virtualizace.
Archiv

Co je to kontejner Docker

Kontejner Docker je standardizované zapouzdřené prostředí, které spouští aplikace. Kontejner je řízen pomocí Docker API nebo CLI. Image Docker je šablona (pouze pro čtení) k vytváření kontejnerů. Image se používají k ukládání a odesílání aplikací.

Co je to Kubernetes

Kubernetes je svobodný systém pro orchestraci virtualizace na úrovni operačního systému. Původně jej vyvinula společnost Google a jako podřízené nástroje podporuje například Docker a rkt. Můžeme hovořit i o virtuální kontejnerizaci na úrovni OS. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Co patří do kontejneru na plast

Co patří do kontejnerů

PET lahve i s víčky, sáčky, folie, plastové kelímky, polystyren, plastové obaly a výrobky, hliníkové plechovky od piva a nápojů, kovové obaly (obaly od potravin např. konzervy).

Jak dělíme odpad

Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, především strojírenské.

Co je Container

containers {množné číslo}

kontejnery {m mn. č.}

Proč používat Docker

Docker je nejběžněji používaná technologie pro kontejnerizaci aplikací. Jedná se o platformu, která má usnadnit vývoj, zavádění a spouštění aplikací pomocí kontejnerů. Kontejnery aplikaci zapouzdří do vlastního operačního systému a zajistí všechny závislé součásti, jako jsou knihovny a balíčky.

Jak funguje Docker

Docker je software, který umožňuje spouštět balíčky (Image) ve formě kontejnerů (Container) s využitím virtualizace na úrovni operačního systému. Díky tomu je kontejner izolován od vlivů operačního systému a dalších procesů. Z operačního systému využívá jádro a knihovny potřebné pro spuštění kontejneru.

Co je Docker a Kubernetes

Docker Swarm je orchestrátor společnosti Docker, který je oproti Kubernetes jednodušší a je vhodný pro menší kontejnerové clustery. Kubernetes je naopak výrazně komplexnější. To sice vyžaduje více práce administrátorů, ale odměnou je snadno spravovatelná, odolná aplikační infrastruktura.

Co nepatří do odpadu

Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.).

Co nepatří do plastů

Co NEPATŘÍ do kontejneru PLASTYJednorázové pleny.Bakelity.Laminované pryskyřice.Molitany.Obaly od maziv a olejůLahve od stolních olejůZnečištěné plasty (např. zbytky potravin, chemikáliemi, oleji)Novodurové trubky.

Co je to odpad definice

Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

Co jsou to odpadky

238/1991 Sb., druhý zákon č. 125/1997 Sb.) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Na co je Docker

Docker je virtualizační nástroj, který umožňuje "zabalit" aplikaci do kontejneru a tu pak spouštět bez ohledu na prostředí. Nebo ještě jednodušeji: Docker může "zabalit" aplikaci a její závislosti do virtuálního kontejneru, který lze spustit na jakémkoli počítači se systémem Linux, Windows nebo macOS.

Jak vytvořit Docker image

Vytvoření vlastního Docker image

Pro vytvoření vlastního image musíme přidat soubor Dockerfile do projektu. Jedná se o prostý textový soubor, proto použijeme textový editor k přidání vlastních stavebních kroků do image.

Co patří do kontejneru

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Co nevylévat do odpadu

Mnoho tuků, včetně másla, kokosového oleje či vepřového sádla, je v teplém stavu tekutých a po ochlazení ztuhnou. V tuhém stavu se zachytávají v útrobách trubek a komplikují fungování odtoků. Postupně se na ně lepí další nečistoty.

Co je to plast

Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem „umělé hmoty“, označují řadu syntetických nebo polosyntetických organických sloučenin, polymerních materiálů.

Co patří do kontejneru na oblečení

Co patří a co nepatří do kontejnerů na textil

Do kontejnerů na textil je možné dávat čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil, povlečení, deky). Do kontejnerů nepatří mokrý textil, matrace, molitan, koberce či jiné druhy komunálního odpadu.

Jak se dělí odpad

Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, především strojírenské.

Jak vzniká odpad

Nebezpečné odpady vznikají zejména při výrobě anorganických a organických chemikálií, zpracování ropy a dehtů, při výrobě barev a nátěrů, galvanickém pokovování kovů a jejich konečné úpravě. Nejvíce se zužitkuje kovový odpad a odpadní chemikálie. Odpady se vyskytují především na skládkách a v průmyslových areálech.

Kdy vzniká odpad

VZNIK A DRUHY ODPADŮ

U většiny známých výrob i spotřebních postupů vznikají vedlejší produkty. Pokud výrobce nebo společnost neumí tyto vedlejší produkty dále zpracovat, tedy zařadit do koloběhu společenské prospěšnosti, nazývá je odpadem.

Co nepatří do plastu

Co NEPATŘÍ do kontejneru PLASTYJednorázové pleny.Bakelity.Laminované pryskyřice.Molitany.Obaly od maziv a olejůLahve od stolních olejůZnečištěné plasty (např. zbytky potravin, chemikáliemi, oleji)Novodurové trubky.

Co nepatří do WC

Zde je seznam položek, které byste neměli spláchnout vaše WC:Mokré ubrousky, hygienické potřeby a plenky.Jídlo a kuchyňský odpad.Tuky a oleje.Léky, chemikálie a ropné produkty.Nerozpustné materiály (textil, plasty, cigarety, dřevo atd.)Zvířecí výkaly.