Kdo se stal prezidentem v roce 1948?

Kdo se stal prezidentem v roce 1948?

Kdo byl prezidentem v roce 1945

Prezidenti Československa

Pořadí Jméno (narození–úmrtí) Nástup do úřadu
2. Edvard Beneš (1884–1948) 21. července 1940
2. dubna 1945
19. června 1946
4. Klement Gottwald (1896–1953) 14. června 1948

Kdo byl prezidentem v roce 1953

března 1953, krátce po návratu z pohřbu sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina. Antonín Zápotocký byl jednohlasně zvolen pátým československým prezidentem.

Kdo byl prezident 1958

Antonín Josef Novotný (10. prosince 1904 Letňany – 28. ledna 1975 Praha) byl československý politik a funkcionář Komunistické strany Československa. V letech 1953–1968 zastával funkci prvního tajemníka KSČ.

Kdo byl prezidentem v roce 1968

28. března 1968 abdikoval pod tlakem reformního hnutí stávající prezident Antonín Novotný. Armádní generál Ludvík Svoboda byl v tajné volbě zvolen sedmým československým prezidentem.

Kdo se stal prezidentem v roce 1935

Edvard Beneš byl zvolen druhým československým prezidentem následně ve Vladislavském sále složil prezidentský slib. Po svém zvolení shlédl vojenskou přehlídku na třetím nádvoří Pražského hradu, a poté odjel do Lán pozdravit svého předchůdce Tomáše Garrigue Masaryka.

Kdo byl prezidentem v roce 1964

Prezident Antonín Novotný složil prezidentský slib podle článku 64. novelizované Ústavy Československé socialistické republiky: Novotný: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost československé socialistické republice a věci socialismu.

Kdo byl prezident v roce 1964

Prezident Antonín Novotný složil prezidentský slib podle článku 64. novelizované Ústavy Československé socialistické republiky: Novotný: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost československé socialistické republice a věci socialismu.

Kdo byl prezident v roce 1990

Průběh a výsledek volby. Volba proběhla formou tajného hlasování a účastnilo se jí 285 poslanců. Václav Havel byl potřebnou třípětinovou většinou zvolen československým prezidentem.

Kdo kandidoval na prezidenta v roce 1989

Václav Havel, disident a kritik komunistického režimu, byl zvolen devátým československým prezidentem.

Kdo byl prezidentem v roce 1989

Václav Havel (5. října 1936 Praha – 18. prosince 2011 Vlčice-Hrádeček) byl český dramatik, esejista, disident a kritik komunistického režimu, později politik a státník. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989–1992) a prvním prezidentem České republiky (1993–2003).

Kdo vyhrál volby v roce 2023

Předchozímu prezidentu Miloši Zemanovi skončilo druhé funkční období 8. března 2023. Termín volby vyhlásil předseda Senátu 27. června 2022, kandidátní listiny byly potvrzeny Ministerstvem vnitra 25. listopadu 2022. Vítězem volby se ve druhém kole se ziskem 58,32 % hlasů stal Petr Pavel.

Kdo byl prezidentem za 2 světové války

Edvard Beneš (původním jménem Eduard; 28. května 1884 Kožlany – 3. září 1948 Sezimovo Ústí) byl československý politik a státník, druhý československý prezident v letech 1935–1948, resp. v letech 1935–1938 a 1945–1948.

Kdo byl prezidentem v roce 1993

Dne 2. února 1993 složil Václav Havel prezidentský slib do rukou předsedy poslanecké sněmovny Milana Uhdeho na slavnostní schůzi Poslanecké sněmovny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Prezident ČR Václav Havel: „Slibuji věrnost České republice.

Kdy jsou volby v roce 2023

Pro hlasování ve druhém kole volby byl stanoven termín na pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023, opět ve stejný čas jako v kole prvním, tedy od 14 do 22 hodin první den a od 8 do 14 hodin den druhý. V tomto kole voliči nedostali hlasovací lístky do poštovních schránek, ale obdrží je přímo ve volební místnosti.

Jak to probíhá u voleb

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na základě poměrného systému s kandidátkami politických stran či jejich koalic. Kandidátní listiny jsou vázané s možností preferenčních hlasů. V letech 1990–1998 bylo možné dát 4 preferenční hlasy, v letech 2002–2006 pak pouze 2 preferenční hlasy.

Kdo byl prezident 1939

Edvard Beneš (původním jménem Eduard; 28. května 1884 Kožlany – 3. září 1948 Sezimovo Ústí) byl československý politik a státník, druhý československý prezident v letech 1935–1948, resp. v letech 1935–1938 a 1945–1948.

Kdo byl první český prezident

Chronologický přehled

Pořadí Portrét Předseda vlády
Václav Klaus
1. Václav Klaus (1993–1997) Josef Tošovský (1997–1998) Miloš Zeman (1998–2002) Vladimír Špidla (2002–2004)
Vladimír Špidla

Jaké budou volby v roce 2024

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Jak často se volí prezident

V České republice je funkční období prezidenta 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Kdy byly poslední volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby Datum Vítěz
Volby do Poslanecké sněmovny 2013 25. října – 26. října 2013 ČSSD
Volby do Poslanecké sněmovny 2017 20. října – 21. října 2017 ANO
Volby do Poslanecké sněmovny 2021 8. října – 9. října 2021 SPOLU

Kdo byl prezidentem v roce 1943

Edvard Beneš také pomáhal zakládat Společnost národů, byl její místopředseda, člen Rady a v roce 1935 předseda. Prosazoval politiku kolektivní bezpečnosti.

Jaké budou volby v roce 2023

Volba prezidenta České republiky 2023

2. kolo
Stát Česko
Druh voleb prezidentské
Volební termín 27. a 28. ledna 2023
Předchozí volby 2018

Kdo voli poslance do Evropského parlamentu

Volby v Evropské unii se konají každých pět let na základě všeobecného hlasovacího práva. Poslanci Evropského parlamentu jsou takto přímo voleni od roku 1979. Evropské politické strany mají za tímto účelem právo pořádat kampaň v rámci celé Evropské unie. V současné době má Evropský parlament 705 poslanců.

Kdo je volen na 4 roky

Stručný přehled volebního práva v České republice

Volená instituce Právo aktivní Délka volebního období
Zastupitelstvo kraje 18 4 roky
Zastupitelstvo obce 18 4 roky
Prezident 18 5 let
Evropský parlament 18 5 let

Kdo má nejvíce hlasu na prezidenta

Volba prezidenta České republiky 2023

Petr Pavel Andrej Babiš
nestraník ANO
3 359 151 hlasů 2 400 046 hlasů
58,32 % 41,67 %
zvolený kandidát nezvolený kandidát