Co odhalí EEG mozku?

Co odhalí EEG mozku?

Co lze vycist z EEG

EEG indikujeme v neurologii především při diagnostice záchvatovitých onemocnění jako je epilepsie, při poškození mozku u cévních mozkových příhod, u mozkových nádorů a poúrazových stavů.
Archiv

Co muze ovlivnit EEG

Lékaři ale před vyšetřením oznamte všechny léky, které užíváte, protože některé mohou změnit charakter EEG záznamu a vést tak k mylným závěrům. Kromě toho ošetřující personál informujte, jestli jste si večer nevzali třeba prášek na spaní. I silné hypnotikum může ovlivnit výsledek vyšetření.
Archiv

Proč se dělá EEG

EEG je důležitým vyšetřením při diagnóze epilepsie, může ukázat místo v mozku, které je za epilepsii zodpovědné, o jaký typ epilepsie se jedná a také se na EEG může kontrolovat účinnost léčby.
Archiv

Jak se pozna poskozeni mozku

Jak poznat otřes mozku Pro tento typ poranění je typická dočasná ztráta vědomí, která většinou trvá jen několik sekund, opakované zvracení a ztráta paměti. V některých případech může ztráta vědomí trvat i hodinu. Co se týče paměti, pacient si často není schopný vzpomenout na poslední vteřiny před úrazem.

Co odhali EEG vyšetření

Elektroencefalografie slouží k odhalení změn v elektrické aktivitě mozku při podezření na jeho poškození. Indikuje se obvykle při záchvatových onemocněních, ztrátě vědomí, po mozkové příhodě, při zánětech, úrazech nebo otřesech mozku. Používá se i při sledování procesů probíhajících ve spánku.

Jak dlouho trvá EEG hlavy

EEG se provádí jako ambulantní vyšetření. Pacientovi je na hlavu nasazena speciální čepice s elektrodami, na které byl předtím nanesen vodivý gel. Po umístění čepice a po jejím připojení k přístroji se pacient uloží na vyšetřovací lůžko. Celé vyšetření trvá do 45 minut.

Co nedělat před EEG

Před EEG vyšetřením doporučujeme:Umýt si vlasy a nepoužít tužidlo, gel či lak na vlasy.Večer před vyšetřením nebrat léky ovlivňující pozornost (pokud nejsou součástí pravidelné medikace)Pacient by měl být řádně vyspalý a střízlivýNení nutné vynechat pravidelně užívané léky.Není nutné měnit stravovací režim.

Jak vypadá epileptický záchvat

Na jeho začátku nemocný často vykřikne, pokouše si jazyk, upadne. Je ztuhlý, nedýchá, zmodrá. Postupně se objevuje chrčivé dýchání, slinění a rytmické symetrické záškuby všemi končetinami. Na konci záchvatu se často pomočí a zůstává určitou dobu ochablý a v bezvědomí (resp.

Kdy jít na neurologii

Důkladnější zhodnocení stavu centrálního a/nebo periferního nervového systému požaduje lékař v případě podezření na poruchu jejich funkce. Může se například jednat o náhlou ztrátu citlivosti nebo obrnu končetin. Neurologické vyšetření provádí při každé ztrátě vědomí a úrazech hlavy.

Jak se projevuje slabý otřes mozku

Projevy: Mezi základní projevy otřesu mozku spadá bolest hlavy, motání hlavy, nevolnost a zvracení. Méně často může být přítomno dočasné dvojité vidění, které se rychle upraví. U otřesu mozku je vždy přítomna i krátkodobá porucha vědomí. Na dobu úrazu, okamžiky před ním, či okamžiky po něm, si člověk nemusí pamatovat.

Kdy se objevi priznaky otřesu mozku

Začátky otřesu mozku

Možná je i nevolnost a popřípadě spavost. Typické jsou problémy s rovnováhou, zpomalené reakce na nejrůznější podněty, rozmazané vidění či citlivost na světlo a hluk. Zajímavostí je, že tyto příznaky se mohou objevit jak bezprostředně, tak i v řádu několika hodin, dokonce dnů až týdnů po zranění.

Co měří EEG

EEG měří rozdíly potenciálů mezi určitými částmi mozku, kterých podkladem jsou depolarizace skupin neuronů. V klinickém prostředí slouží k záznamu spontánní elektrické aktivity mozku za určité období. Typicky se používá k diagnostice epilepsie (viz kupř.

Co se dá zjistit na neurologii

Neurologie je lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnosou, terapií a poradenskou činností pro nemoci centrálního nervového systému (mozku a míchy), periferních nervů, svalové a kosterní soustavy, pojivové tkáně a cévních onemocnění mozku.

Co je epilepsie a co jí spouští

Epilepsie se projevuje různými typy záchvatů, například nevnímáním, brněním, třesem, křečemi či bezvědomím. Může být vrozená, může se ale objevit kdykoli během života. Onemocnění mozku může vyvolat úraz, stres, vyčerpání či operace. Léčí se antiepileptiky, dodržováním správné životosprávy, případně operativně.

Co může vyvolat epilepsií

V každém věkovém období se uplatňují jiné příčiny. V dětství jde nejčastěji o vrozené genetické dispozice. U dospělých je častěji podkladem nádor, stavy po cévních mozkových příhodách, alkoholismus. Příčinou může být zánět mozku virový či bakteriální.

Co všechno léčí neurolog

Neurologie je lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnosou, terapií a poradenskou činností pro nemoci centrálního nervového systému (mozku a míchy), periferních nervů, svalové a kosterní soustavy, pojivové tkáně a cévních onemocnění mozku.

Co odhali neurologicke vysetreni

Základní vyšetření určí směr

Hlavových nervů: především jde o test čichu, hybnosti svalů tváře a čití v dané oblasti. Dále se může hodnotit chuť a pohyblivost jazyka, zrak či sluch. Pohybového systému: oslabení nebo úplná ztráta hybnosti nebo naopak rigidita, křeče a záškuby svalů mohou být pro diagnózu podstatné.

Proč se nesmí spát po otřesu mozku

Proč se nesmí po otřesu mozku spát Když zraněný usne, neznamená to nutně, že je jeho stav špatný. Ve spánku se ale špatně kontrolují změny vědomí. Jestliže se rozhodnete nevyhledat lékařskou pomoc a zraněného sami hlídáte, měli byste ho zhruba jednou za tři hodiny vzbudit, ležet by měl na boku ve stabilizované poloze.

Jak dlouho nespat po otřesu mozku

Proč se nesmí po otřesu mozku spát Když zraněný usne, neznamená to nutně, že je jeho stav špatný. Ve spánku se ale špatně kontrolují změny vědomí. Jestliže se rozhodnete nevyhledat lékařskou pomoc a zraněného sami hlídáte, měli byste ho zhruba jednou za tři hodiny vzbudit, ležet by měl na boku ve stabilizované poloze.

Jak dlouho trvá EEG vyšetření

EEG se provádí jako ambulantní vyšetření. Pacientovi je na hlavu nasazena speciální čepice s elektrodami, na které byl předtím nanesen vodivý gel. Po umístění čepice a po jejím připojení k přístroji se pacient uloží na vyšetřovací lůžko. Celé vyšetření trvá do 45 minut.

Co je EEG hlavy

Elektroencefalografie je metoda, která slouží ke sledování mozkových funkcí. Elektroencefalograf je přístroj, který se skládá ze snímacích elektrod (umístěných ve speciálních EEG čepicích), zesilovače a procesoru. Přístroj snímá elektrické potenciály vznikající činností mozku pomocí elektrod z povrchu hlavy .

Jak poznam že mám epilepsií

Mezi nejznámější příznaky epilepsie patří ztráta vědomí a celkové svalové křeče. Epileptické záchvaty však mají mnoho podob. Mohou se projevit jako záškuby v těle a brnění končetin. U pacienta ovšem můžeme pozorovat také výpadky paměti a stavy, které připomínají krátké zasnění.

Jak začíná epileptický záchvat

Epileptické záchvaty mají řadu podob i různou intenzitu.

U fokálního záchvatu má vliv umístění ložiska v mozku, odkud se elektrické impulsy šíří. Při záchvatu u fokální epilepsie se velmi často objevují tzv. automatizmy, např. bezúčelná manipulace s předměty, žvýkání, polykání, olizování si rtů, grimasy.

Kdy jít k neurologovi

Důkladnější zhodnocení stavu centrálního a/nebo periferního nervového systému požaduje lékař v případě podezření na poruchu jejich funkce. Může se například jednat o náhlou ztrátu citlivosti nebo obrnu končetin. Neurologické vyšetření provádí při každé ztrátě vědomí a úrazech hlavy.

Kdy k neurologovi

Část populace trápí bolesti hlavy ve formě migrén pravidelně a neúprosně. Silné nebo náhle vzniklé bolesti hlavy mohou signalizovat i krvácení do mozku nebo nádor. Proto je v těchto případech namístě vyšetření neurologem.