Jak dlouho může být propadlá technická kontrola?

Jak dlouho může být propadlá technická kontrola?

Jak dlouho můžu jezdit s propadlou technickou

Vozidla bez platné STK déle než 6 měsíců je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích.
Archiv

Jak dojet na STK s propadlou STK

Jak vyřešit propadlou STK Po zjištění o propadlé STK se na ni obratem objednejte. Dle zákona vozidlo, které nemá platnou technickou kontrolu, na pozemní komunikace nesmí. Proto by měl být správný postup takový, že vozidlo necháte na stanici technické kontroly odtáhnout.
Archiv

Co kdyz mám Proslou technickou

Pokuta může být až do 10 000 Kč a hrozí i ztráta řidičáku na 6 až 12 měsíců. Nejhorší situace je, když s autem ve špatném stavu a s prošlou technickou kontrolou, způsobíte vážnou dopravní nehodu. Pokuta pak může jít až do milionu.
Archiv

Jak převést auto bez technické

Přepis vozidla lze učinit i bez platné STK. Jedinou věcí na kterou nesmíte zapomenout je, že vozidlo musí mít evidenční kontrolu. V praxi to znamená, že vozidlo musíte naložit na odtah a dovézt na kontrolní stanici, kde vám vydají evidenční osvědčení (bez platné STK nesmíte na pozemní komunikace).

Jak dopravit auto na STK

Jak dopravit vozidlo na STK

Správně byste měli vaše auto nechat na stanici technické kontroly dopravit odtahovým vozem. Většina řidičů si s tím však hlavu neláme a cestu na stanici technické kontroly odřídí i s propadlou „technickou“.

Kdy je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu

Vozidlo je technicky nezpůsobilé, pokud pro závady v technickém stavu BEZPROSTŘEDNĚ ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, poškozuje životní prostřední, provozovatel neprokáže technickou způsobilost anebo byly na vozidle provedeny neschválené změny nebo zásahy do identifikátorů vozidla (např.

Jak dlouho může stát auto na parkovišti

Jak dlouho může stát auto na parkovišti

je v průměru 12 měsíců. U benzínu může v důsledku vysokých teplot dojít k degradaci, proto je důležité, abychom auto alespoň párkrát za to období projeli. Navíc, kdo platí za převod auta Kdo přepis auta platí

Kdo platí za přepis auta

Samotný přepis vozidla je zpoplatněn částkou 800 Kč, kterou platí prodávající, pokud není smluvně určeno jinak. K tomu si připočítejte poplatek za evidenční kontrolu na STK ve výši 400 Kč a případně ekologickou daň. Výše ekologické daně se odvíjí od emisní třídy vozidla.

Co se stane když nemám zelenou kartu

Zákon neupřesňuje, jestli je nutné mít při jízdě v autě oba dokumenty. Vždy je ale potřeba zelenou kartu mít, abyste mohli policistům prokázat, že vaše auto má sjednané povinné ručení. Pokud byste kartu u sebe neměli, tak vám policista za přestupek může dát pokutu až 3 000 korun.

Co vadi na STK

302/2001 sb. Na stanici STK se pak kontrolují například brzdy, řízení, nápravy, kola, rám, karoserie, osvětlení, světelná signalizace, zatížení životního prostředí (výfukové plyny), předepsaná výbava a samozřejmě identifikátory vozidla s údaji uvedenými v dokladech.

Co se stane když auto neprojde technickou

Co když neprojdu STKvozidlo po tuto dobu můžeš běžně používat.opakovanou prohlídků musíš provést do 30 kalendářních dnů na stejné stanici STK, která prohlídku naposledy prováděla.při opakované technické prohlídce se kontrolují jen závady zjištěné při poslední kontrole.

Jaká je pokuta za jízdu bez technické

Jízda vozidlem bez platné technické prohlídky je dopravní přestupek, za nějž vám může policie udělit na místě pokutu do 2 000 Kč. Pokud je vůz zároveň i ve špatném technickém stavu, mohou vám policisté udělit pokutu až 10 000 Kč a zákaz řízení na 12 měsíců.

Kdo je zodpovědný za technický stav vozidla

Jak jsme si již řekli, tuto povinnost má tedy vlastník vozidla nebo osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

Co se stane s autem když dlouho stojí

Některým lidem se může stát, že se při usednutí za volant po dlouhé době budou cítit méně komfortně, možná nejistě. V tom případě je dobré nevydávat se na složitější delší cestu, ale první kilometry odjet na kratší vzdálenost s menší frekvencí provozu, aby si řízení osahali. Řízení se však až tak nezapomíná.

Jak dlouho můžu stát na p r

Stání je pak časově omezeno na tři hodiny. Fialová zóna je pak bezplatná pro rezidenty, respektive řidiče s platným parkovacím oprávněním, zároveň tu ale mohou zaparkovat také návštěvníci, a to až po dobu 24 hodin. Parkovné přitom mohou zaplatit jak prostřednictvím webové aplikace, tak pomocí parkovacího automatu.

Jak dlouho mám na přepis auta

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel. Zápis změny vlastníka vozidla může provést jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy).

Co je potřeba při přepisu auta

Co je potřeba k přepisu nového auta

K přepisu nového auta je nutné doložit níže uvedené dokumenty: Čistopis velkého technického průkazu a plnou moc prodávajícího. Přihlášku k registraci vozidla pro registr silničních vozidel. Originál dokladu o nabytí vozidla.

Co hrozí za jízdu bez zelené karty

Jaký hrozí postih V případě, že zelenou kartu při kontrole nepředložíte (z důvodu, že jste ji zapomněli, nebo není platná), jde o přestupek a policie vám může uložit pokutu do výše 3 000 Kč. Pokud vůz není pojištěn vůbec, hrozí vám i vyšší sankce v podobě několika desítek tisíc korun.

Co to je hraniční pojištění

Hraniční pojištění se vztahuje na způsobení škody provozem cizozemského vozidla, k němuž došlo na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie nebo některého jiného státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Jak se připravit na technickou kontrolu

Kromě běžné kontroly vozidla, kterou zvládne každý – světla, blinkr, stěrače, kontrola pneumatik, byste se u starších vozidel měli také zaměřit na brzdové destičky, filtr pevných částic a doplnění všech potřebných kapalin. Před technickou kontrolou také nezapomeňte z kol sundat poklice, pokud je máte.

Jak projít přes emise

Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučuje výrobce aditiva jezdit aspoň 30 min v otáčkách nad 3000 ot/min. Takže před STK a měřením emisí je nejlepší přidat do plné nádrže (nebo aspoň do 50 l) extrémní čistič palivového systému JLM a projet se po dálnici, aby bylo motor možné držet ve vyšších otáčkách.

Na koho můžu napsat auto

Za nezletilého jednají v jeho právních úkonech, ke kterým nemá způsobilost, jeho zákonní zástupci, kterými jsou zpravidla rodiče (§36 zákona o rodině). Pokud se tedy rodič rozhodne koupit auto a chce ho nechat napsat na své dítě, nic mu v tom nebrání.

Jaký je rozdíl mezi provozovatelem a vlastníkem vozidla

Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje se do registru vozidel.

Jak nastartovat dlouho stojící auto

Vymontují se svíčky, stříkačkou se do každého válce stříkne trochu benzínu s olejem. Pak se přes řemenici golou protočí motor, pak teprve se může použít starter. Po vyvoukání směsi benzínu s olejem se vrátí svíčky, motor se může nastartovat. Kapaliny až potom.

Jak často projíždět auto

Nejlepší by bylo se každý týden vozem projet na vzdálenost do dvaceti kilometrů. Během takové jízdy bychom měli intenzivně brzdit, často řadit, především ale zahřát motor na optimální provozní teplotu. Pokud ovšem tuto možnost nemáte, pak se o většinu dílů můžete postarat také na parkovacím místě.