Co s popelem z krbových kamen?

Co s popelem z krbových kamen?

Jak využít popel z kamen

Záhony nebo pole je možné posypat popelem přímo, a to klidně i v zimním období. Pokud si jej schováte, je dobré jím pohnojit porytý záhon před úpravou. Popel lze ale přidat také do kompostu. Pokud topíte pouze dřevem, dřevěnými peletami nebo briketami, neobsahuje žádná chemická pojiva ani těžké kovy, je přírodní.

Co delat s popelem z krbu

Popel je skvělé hnojivo, musí se však jednat výhradně o dřevěný popel. Popel obsahuje až 70% uhličitanu vápenatého, je tedy alkalický. Proto s ním lze snižovat kyselost půdy v záhonech. Vychladlý dřevěný popel je možné přidávat i do kompostu.

Kam s popelem ze dřeva

Pokud ano, máte ideální příležitost využít dřevěný popel jako kvalitní hnojivo! Všeobecně patří popel do směsného odpadu, pokud však topíte dřevem, dřevěnými briketami či peletami, můžete vzniklý popel využít jako výtečné hnojivo. Můžete ho přidávat jak do kompostu, tak přímo na záhon.

Co lze hnojit popelem

Nižší dávku používejte tam, kde půda nepotřebuje vápnit, naopak vyšší dávku nasypte tam, kde potřebujete zavápnit kyselou půdu. Nejvíce popel ocení plodová zeleniny, cibuloviny či jahody, maliny, rybíz a angrešt. Uvítá ho i mnoho druhů okrasných rostlin.

Co delat s popelem z kotle

Skvělé hnojivo

V popelu je zastoupen zejména fosfor, draslík a vápník. Fosforu, který rostliny velmi dobře vstřebávají, je v popelu kolem 3 %. Draslíku obsahuje kolem 8 %, vápníku zhruba 35 % a zastoupení má v dřevěném popelu také hořčík, a to až 7 %.

Kam dát popel z kotle

Do směsného komunálního odpadu samozřejmě patří. Vždyť i slova „popelnice“ a popeláři“ vznikla tak, že dříve se z domácností svážel především popel. Ale vždy popel náležitě vychladlý. V této souvislosti připomínáme hlavní bezpečnostní zásadu – nedostatečně vychladlý popel nepatří do žádné nádoby na odpad!

Kam patří popel

Do popelnice na směsný odpad toho příliš nepatří. Jedná se především o tyto věci: Popel z uhlí (popel z dřevěného uhlí můžete dát do kompostéru)

Co se starou popelnici

Likvidace vyřazených popelnic

Některé skončí ve spalovně a jiné na skládce. Popelnice jsou často tak špinavé a plné zbytků, že to odpadové firmy, obce a sběrné dvory vyřeší právě tímto způsobem, tak že je uloží na skládku či je zlikvidují ve spalovně.

Co nepatří do komunálního odpadu

Směsný komunální odpad

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp. Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.

Co se nesmí házet do popelnice

Jedná se především o tyto věci:

Použité hygienické pomůcky (kartáčky, zubní nit, žínky, tampóny apod.) Klasické žárovky. Trus masožravých zvířat (u býložravců možno dát na kompost) Silně mastné a znečištěné obaly (mastný pečicí papír apod.)

Co mohu dát do popelnice

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Co nepatří do popelnice

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp. Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.