Jak vypadá lupus?

Jak vypadá lupus?

Jak se pozná lupus

Diagnostika lupusu

Lékaři často využívají kombinaci různých metod, mezi které patří podrobné fyzikální vyšetření, laboratorní testy (imunologické testy, biochemické vyšetření, krevní obraz…), oční a neurologické vyšetření a také kožní či renální biopsie.
Archiv

Jak zacina lupus

Nejčastějším prvním příznakem SLE jsou artralgie až artritidy, dále typický motýlovitý exantém na kůži obličeje či diskoidní změny kůže obličeje, nevůle, slabost a únavnost, horečka vyšší než 38 °C, někdy anorexie a úbytek hmotnosti.

Co pomáhá na lupus

Systémový lupus erythematosus se nejčastěji, stejně jako většina autoimunitních onemocnění, léčí pomocí glukokortikoidů. Glukokortikoidy jsou působky, které v těle potlačují činnost imunitního systému a pomáhají tak zmírňovat příznaky onemocnění.

Jak se přenáší lupus

Lupus může být dědičný, ale i získaný. Nemoc může spustit například mononukleóza, ale také třeba častý pobyt na slunci. Příznaky nemoci se u každého pacienta liší, záleží na tom, které orgány jsou zrovna nejvíce postiženy (to se může časem měnit).

Co je systémový lupus

Systémový lupus erythematodes (lupus erythematosus disseminatus) je závažné autoimunitní onemocnění s výraznou prevalencí u žen. Vyznačuje se multiorgánovým postižením včetně orgánů pro život nezbytných (zvláště ledviny a mozek).

Co je to Antifosfolipidový syndrom

Antifosfolipidový syndrom (APS) je autoimunitní onemocnění manifestující se přítomností žilních a arteriálních trombóz a u žen ve fertilním věku těhotenskými komplikacemi charakteru spontánních potratů zvláště po 10. týdnu gravidity nebo výskytem preeklampsie v pozdějších fázích těhotenství.

Co je to systémové onemocnění

onemocnění postihující celý organismus obecně. Za s. o. lze v tomto kontextu považovat i nemoci původně jednoho orgánu či systému, které posléze ovlivní fungování i dalších systémů a organismu (např. srdeční selhání s odezvou nejen v oblasti oběhu, ale metabolismu, hormonů, funkce ledvin, cytokinových změn apod.)

Co je to Dermatomyozitida

Dermatomyozitida (DM) je autoimunitní zánět- livé onemocnění nejasné etiologie postihující kos- terní svalstvo a kůži. Vyskytuje se v každém věku, u juvenilní dermatomyozitidy je vrchol výskytu mezi 8. –10. rokem života, u adultní formy mezi 40.

Co je to systémový lupus

Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronické autoimunní onemocnění, které může postihnout různé orgány, hlavně kůži, klouby, krevní buňky, ledviny a centrální nervový system. "Chronické onemocnění" je takové, které může přetrvávat delší dobu.

Co je APA syndrom

Antifosfolipidový syndrom je klinicko-laboratorní jednotkou charakterizovanou klinickými projevy ve formě trombóz či reprodukčních ztrát a současně přítomností antifosfolipidových protilátek.

Co je sjogrenův syndrom

Jedná se o pomalu progredující zánětlivé autoimunitní onemocnění, které postihuje především exokrinní žlázy (žlázy s vnější sekrecí), nejčastěji žlázy slinné a slzné. Postupně mohou být však postiženy i další žlázy jako např. potní, hlenové žlázy střev a průdušek, pochvy nebo také slinivka.

Co to je myopatie

Myopatie jsou nervovosvalová onemocnění postihující primárně kosterní svalstvo. Většinou jsou symetrické a postihují hlavně končetiny pletenců, ale může jít i o formu okulofaryngeálni či facioskapulární. Hlavním klinickým obrazem je proximální svalová slabost.

Co je to lupus Antikoagulans

Lupus antikoagulans (LA) jsou protilátky, které produkuje imunitní systém a jsou cíleny proti vlastním fosfolipidům a/ nebo bílkovinám vázaným na fosfolipidy. Fosfolipidy hrají v procesu krevního srážení nepostradatelnou roli. Najdeme je na povrchu krevních destiček a napomáhají aktivaci některých koagulačních faktorů.

Co je Feltyho syndrom

Feltyho syndrom je variantou těžké formy revmatoidní artritidy. Syndrom se projevuje příznaky revmatoidní artritidy, ke kterým se přidává navíc splenomegalie a granulocytopenie. Velice často se také vyskytují různé bakteriální infekce.

Co je to PSSM

PSSM je onemocnění svalů popsané u několika plemen koní, zejména u Quarter horse, Paint horse a appaloosa, ale vyskytuje se také u plnokrevníků a polokrevníků. U těchto plemen jsou však klinické příznaky odlišné a zahrnují bolestivost svalů, nechuť k pohybu, atrofii svalů zadních končetin a slabost.

Jak se pozna Svalova slabost

Onemocnění svalů (Myopatie)

Jedná se o postižení na úrovni výkonného orgánu svalu a je možné sem zařadit i poruchy přenosu vzruchu z nervu na samotný sval. Nejvýraznějšími obtížemi jsou únava, slabost končetin, porucha řeči, mimiky obličeje, chůze, dvojité vidění, křeče a další.

Co je reiterův syndrom

Reiterův syndrom je chorobný stav, který se řadí k reaktivním artritidám. Často se objevuje po střevním zánětu, klasicky po kampylobakterové enteritidě. Může být také součástí venericky získané chlamydiové infekce močových cest. Často je přítomen histokompatibilní antigen HLA-B27.

Co je PSSM2

Označení PSSM2 tedy zahrnuje koně, u kterých svalová biopsie vykazuje shlukování svalového glykogenu, není to tedy diagnóza stanovená pouze na základě genetického testování.

Co je PSSM u koní

PSSM je onemocnění svalů popsané u několika plemen koní, zejména u Quarter horse, Paint horse a appaloosa, ale vyskytuje se také u plnokrevníků a polokrevníků. U těchto plemen jsou však klinické příznaky odlišné a zahrnují bolestivost svalů, nechuť k pohybu, atrofii svalů zadních končetin a slabost.

Které svaly ochabují nejčastěji

svaly fázické – ty, které zajišťují pohyb těla – lokomoci

Fázické svaly mají tendenci ochabovat (oslabovat se), a proto bychom je měli cíleně posilovat.

Jak zacina svalová dystrofie

Pacientům s DMD chybí dystrofin zcela (bílkovina na vnitřním povrchu membrány svalové buňky). Nemoc je charakteristická ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty. Zpočátku se narodí chlapec bez jakýchkoli příznaků, ty nastupují plíživě přibližně od dvou let věku – potíže s chůzí, po čase usednutí na vozík.

Co je Myopatie u koní

Atypická myopatie (AM) koní je akutní intoxikace vedoucí k narušení energetického metabolismu, která s vysokou pravděpodobností vede k úhynu zvířete. V posledních letech pozorujeme nárůst četnosti onemocnění koní s touto diagnózou.

Co se stane s tělem Když přestanete cvičit

Vaše tělo se začne měnit již po 3 dnech!

Dietz tvrdí, že svalová hmota začíná ztrácet svou schopnost spalovat tuky, což znamená, že budete také ztrácet sílu. Tyto změny neuvidíte v zrcadle, ale vaše posturální svalstvo, které má za úkol dlouhodobou svalovou práci, se rychleji unaví.

Jak poznat zkrácené šlachy

Svalové zkrácení se většinou projevuje nepříjemným tahem, ztuhlostí až bolestí svalů. Můžeme mít problém provést nějaký pohyb v plném rozsahu, limituje nás nepříjemný tah a bolest. Pocity svalového napětí jsou omezující a unavující. Provedení pohybu může být nekoordinované a pomalejší.

Jak vypada Svalova slabost

Svalová slabost

Projevuje se ochablostí jedné poloviny těla nebo dolní končetiny, ovšem výjimkou není ani oslabení svalů na rukou. Zároveň se svalová slabost může objevovat po větší zátěži, ale může být i každodenní obtíží bez souvislosti s námahou.