Co patří do komunálu?

Co patří do komunálu?

Co vše patří do komunálního odpadu

Zbytkový odpad odkládáme do sběrných nádob na směsný komunální odpad (šedá nebo černá barva). Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp. Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob.
Archiv

Co se nesmí házet do popelnice

Jedná se především o tyto věci:

Použité hygienické pomůcky (kartáčky, zubní nit, žínky, tampóny apod.) Klasické žárovky. Trus masožravých zvířat (u býložravců možno dát na kompost) Silně mastné a znečištěné obaly (mastný pečicí papír apod.)
Archiv

Co patří do Cerneho kontejnerů

Do černého kontejneru patří běžný domácí odpad a odpad, který nelze již dále zpracovat. Je to například různé smetí, popel (nikoliv horký), papír a obaly, které jsou znečištěné a nehodí se k recyklaci. Nevhazujte sem nebezpečný odpad, chemikálie nebo léky.

Co patří do skla

Do bílého kontejneru vhazujeme sklo čiré. Tedy lahve od nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Není potřeba je vymývat, stačí pořádně vyprázdnit. Do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Co patří do hnědé popelnice

A co naopak do popelnice nepatří jsou zbytky živočišného původu, skořápky od vajíček či ořechů, obalové materiály včetně těch označených jako kompostovatelné či biodegradabilní, tuky, oleje, podestýlka zvířat, chlupy, vlasy nebo mléčné výrobky.

Kam patří popel

Doporučujeme popel skladovat v kovové nádobě (např. starý kastrol, kýbl) a do popelnic vkládat až po několika dnech. Nemáme-li takovou možnost, je lépe popel před vsypáním do popelnice zchladit, například kropenou vodou.

Kam se hází krabice od pizzy

Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Kam vyhodit diář

Do modrých kontejnerů patří:

sešity, bloky, deníčky, diáře apod. (není třeba odstraňovat kovové spony) paperbacky, brožurky, knihy (bez tvrdých obalů)

Kam vyhodit duši od kola

Nakonec je vhoďte do speciálního kontejneru na kovový odpad v nejbližším recyklačním centru, nebo je odneste do obchodu s kovovým šrotem.

Kam s Tabulovým sklem

Tabulové sklo patří do zeleného kontejneru. Větší množství je vhodnější odvézt do sběrného dvora. Talíře, hrnky a další porcelánové a keramické výrobky po té, co doslouží, patří do směsného odpadu.

Kam patří obaly od mléka

Kam tedy krabice od mléka správně vyhodit Je to velmi jednoduché. Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů. Patří sem veškeré nápojové obaly označené jako C/PAP, 81 nebo 84.

Co patří do žlutých kontejnerů

Žlutý kontejner na plasty

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Co patří do Bia

Jaký odpad z domácnosti patří do bioodpaduZbytky ovoce a zeleniny;jadřince a pecky;zbytky pečiva a obilovin;čajové sáčky a kávové sedliny;skořápky od vajec a ořechů;květiny a jejich odumřelé části.

Kam patří kosti

Jak je správně likvidovat Kosti se likvidují jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. To znamená, že se musí dát do stejné nádoby , kam se dávají i další zbytky jídel a zbytky po zpracování surovin. Zjednodušeně řečeno, kosti se musí dát do bio odpadu.

Kam vyhodit uhli

Pokud grilujete na briketách nebo dřevěném uhlí, pak zbytky po spálení obsahují těžké kovy a další toxické látky, které byly použity při výrobě. Tento druh popela vyhoďte do směsného odpadu (v zavařovačce), případně uchovejte například pro čištění v domácnosti.

Kam patří plata od léků

Prošlé léky patří do lékárny, stejně jako použité injekční stříkačky. Ty totiž patří do kategorie infekčních odpadů. Prázdné obaly od léků můžete třídit podle materiálu: platíčko od pilulek je kombinovaným obalem a proto patří do směsného komunálního odpadu, plastová tuba do plastu a skleněná do skla.

Kam vyhodit plný deodorant

Šedé kontejnery jsou určeny pro sběr prázdných nápojových plechovek, ale je možné do nich odložit i konzervy, tuby, kovové uzávěry nebo víčka. Tlakové obaly například od deodorantů, u kterých hrozí vznícení, podle Many patří na sběrný dvůr.

Co nepatří do papíru

Do modrého kontejneru naopak nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez pevné vazby, ve větším počtu patří do sběrného dvora), uhlový (kopírovací papír), mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (některých účtenkách).

Kam se hází krabice od mléka

Kam tedy krabice od mléka správně vyhodit Je to velmi jednoduché. Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů. Patří sem veškeré nápojové obaly označené jako C/PAP, 81 nebo 84.

Kam vyhodit duše

Pláště a duše

Odvezte je do recyklačního centra, kde vám řeknou, zda je lze recyklovat.

Co se starym sklem

Tabulové sklo je sice podobné čirému sklu z lahví a sklenic, ale světe div se, zbytky rozbitých oken nebo dveří nepatří do bílého kontejneru na čiré sklo. Tohle vysypané neštěstí patří do zeleného kontejneru na barevné sklo, ve větším množství je lepší jej odvézt do sběrného dvora.

Kam patří krabice

Nápojáč třídíme do oranžového kontejneru

No a všechny tyhle krabice na pitíčka, vína a mlíčka (malý i velký) se mají třídit do oranžových kontejnerů. Jak už to ale bývá, jsou i tady výjimky a někdy se nápojové kartony třídí do jedné nádoby spolu s jiným druhem odpadu.

Kam patří nápojové kartony

Nápojový karton se třídí do žlutých 1 100 l sběrných kontejnerů, nebo se dá odnést na sběrný dvůr.

Co nepatří do tříděného odpadu

Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.

Co patří do hnědého kontejnerů

Jaký odpad z domácnosti patří do bioodpaduZbytky ovoce a zeleniny;jadřince a pecky;zbytky pečiva a obilovin;čajové sáčky a kávové sedliny;skořápky od vajec a ořechů;květiny a jejich odumřelé části.