Jak zjistit kde má kdo hrob?

Jak zjistit kde má kdo hrob?

Jak zjistit komu patří hrob

Pro vyhledání informací o místě pohřbení bohužel neexistuje centrální databáze. Je možné zkusit kontaktovat správu hřbitova v místě, kde odhadujete, že mohl být otec pohřben – např. v místě, kde bydlel či v místě, kde se nachází rodinný hrob, příp.
Archiv

Jak zjistit nájemce hrobu

Oznamte provozovateli hřbitova toto jeho přání a požádejte je, aby obeslali současného nájemce o vyjádření. Dopis můžete sama napsat, uvést v něm spojení na sebe a požádat provozovatele, aby dopis odeslal na adresu nájemce, kterou určitě mají v evidenci k hrobovému místu a to doporučeným dopisem na Vaše náklady.

Jak najit hrob na olsanech

Při vyhledání hrobů Vám může pomoci plánek hřbitova, který je vyvěšen u vstupu, nebo na adrese: http://www.hrbitovy.cz/o_nas.html (po rozkliknutí mapky u hřb. Olšany), pro upřesnění údajů můžete použít i vyhledávač hrobů podle jmen pochovaných (najdete zde: http://212.47.2.130:8080/mpo_sphw/ ).

Jak zjistit číslo hrobu

Do takzvaného registru občanů, neboli evidence obyvatel a rodných čísel, můžete na základě písemné žádosti nahlédnout, ale pouze do kolonky svojí. Ochrana osobních údajů dovoluje nahlížet na data ostatních pouze v takzvaných právních případech.
Archiv

Jak najít hrob podle jména

A jak služba funguje Celkem jednoduše: na adrese www.hrbitovy.com najdete své předky podle jména či data úmrtí. Pak stačí položku rozkliknout a podívat se na mapu, kde babička či strýček leží, nebo si přímo zobrazit aktuální fotografii hrobu. Podobnou službu lze najít i na adrese www.cemetery.cz.

Kdo je vlastníkem hrobu

Vlastníkem hrobového místa je provozovatel pohřebiště. Ten na základě nájemní smlouvy uzavře s nájemcem právo hrobové místo užívat. Pak je ještě vlastník hrobového zařízení a o něm pravděpodobně nemá provozovatel pohřebiště povědomí. Nebyla totiž povinnost vlastníka evidovat.

Kde je pohřben Palach

Olšanské hřbitovy, PrahaJan Palach / Místo pohřbeníOlšanské hřbitovy jsou největší pražské pohřebiště s rozlohou 50,17 hektarů. Odhaduje se, že za dobu jejich existence zde bylo pohřbeno přibližně 2 000 000 zesnulých, což z nich činí největší pohřebiště v celé České republice. Wikipedie

Kdo lezi na olsanech

Olšanské hřbitovy se tak staly místem posledního odpočinku Josefa Jungmanna, Františka Ladislava Čelakovského, Karla Havlíčka Borovského, Miroslava Tyrše, Josefa Lady, Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Dále je zde pohřben například Jaroslav Ježek, Vladimír Menšík nebo Jan Palach.

Kdo je pohřben na Vinohradech

Slavné osobnosti zde pochovanéZdenka Baldová (1885–1958), herečka.Otakar Batlička (1895–1942), spisovatel a bojovník proti nacismu.Marie Bečvářová (1878–1936), herečka.Vlastimil Bedrna (1929–2018), herec.František Běhounek (1898–1973), akademik a spisovatel.Hugo Boettinger (1880–1934), malíř, karikaturista, loutkář

Kdo spravuje hřbitov

Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí řádem veřejného pohřebiště, pokud jde o právní povahu řádu pohřebiště, je třeba vycházet z toho, že jde o „provozní řád“ vydávaný obcí v samostatné působnosti vymezující podmínky provozu hřbitova jako takového.

Jak si zajistit hrob

„K vlastnímu uzavření smlouvy postačí občanský průkaz a hotovost či platební karta k uhrazení nájmu. U hrobů je smlouva uzavírána na dobu 10 let (tlecí doba), u hrobek je minimální doba pronájmu 20 let, u urnových hrobů či kolumbárních okének lze uzavřít smlouvu na 5 let,“ uvádí ředitel.

Jak dlouho se nesmí otevřít hrob

Tlecí doba, tedy interval, kdy hrob nesmí být otevřen, je zhruba 10 let. To však závisí na pravidlech daného hřbitova, který tuto dobu určuje na základě vlastního geologického průzkumu. V případě, že je potřeba otevřít hrob dříve, požádá pohřební služba o povolení příslušnou hygienickou stanici, která stanoví pravidla.

Kde byla vystavená rakev Jana Palacha

Na stráži u mrtvého. Když Jan Palach 19. ledna 1969 zemřel, rakev s jeho ostatky byla až do dne pohřbu vystavena na nádvoří pražského Karolina. Lidé z celé republiky se u ní střídali jako čestná stráž.

Kdo sňal Palachovi posmrtnou masku

Před 51 lety zemřel v nemocnici student Filozofické fakulty Jan Palach, který se tři dny před smrtí zapálil na Václavském náměstí na protest proti okupaci Československa. Palachovu posmrtnou masku sňal sochař Olbram Zoubek, který z obav, že ji komunistická moc zničí, vytvořil několik kopií.

Kde je pohřben mensik

Olšanské hřbitovy, PrahaVladimír Menšík / Místo pohřbeníOlšanské hřbitovy jsou největší pražské pohřebiště s rozlohou 50,17 hektarů. Odhaduje se, že za dobu jejich existence zde bylo pohřbeno přibližně 2 000 000 zesnulých, což z nich činí největší pohřebiště v celé České republice. Wikipedie

Kde je pohřben v Havel

Vinohradský hřbitov, PrahaVáclav Havel / Místo pohřbeníVinohradský hřbitov je veřejné pohřebiště na Vinohradech v městské části Praha 10.
Podle počtu pohřbených je Vinohradský hřbitov třetím největším v Praze. Je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.
Na východě a jihu na hřbitov navazuje areál strašnického krematoria. Wikipedie

Kdo platí za hrob

Vše hradí objednavatel pohřbu (nemusí být ani dědic). Ten se o všechno stará a vše vyřizuje, je jedno kdo to je. Náklady spojené s pohřbem jdou pouze na něj.

Kdo spouští rakev do hrobu

Jsou však rozdílné místní zvyky, kdy rakev vynášejí příbuzní, nebo kamarádi zemřelého nebo členové různých spolků (hasiči, sportovci apod.). Rovněž to platí o spouštění do hrobu. Vždy by ale tuto činnost měl řídit pracovník pohřební služby.

Kdo může otevřít hrob

1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s nájemcem hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz čl. 9).

Kdy byl pohřeb Jana Palacha

25. října 1990, Olšanské hřbitovy, PrahaJan Palach / Pohřeb

Kde žil mensik

Začátkem 80. let bydlel ve Veletržní 19 Vladimír Menšík, v Janovského ulici Ladislav Mrkvička.

Kde se narodil mensik

9. října 1929, IvančiceVladimír Menšík / Datum narození

Kdo byl na pohřbu Havla

Mezi přítomnými oficiálními smutečními hosty byli vysocí čeští ústavní činitelé v čele s prezidentem republiky Václavem Klausem. Dále pak šestnáct hlav států, mezi nimi slovenský prezident Ivan Gašparovič, francouzský prezident Nicolas Sarkozy a německý spolkový prezident Christian Wulff.

Jak casto se plati hrob

v případě úmrtí) podle Dvořáčkové lidé často zapomínají. Za hrobové místo se obvykle hradí nájemné na deset let a vypočítává se z výměry. Blíží-li se doba uplynutí nájmu a má-li správce správný kontakt, s platbou se vám vždy připomene.

Co se děje s tělem v rakvi

Poté, co rakev s tělem překročí práh krematoria, je odvezena do chladicího či mrazicího boxu – záleží na stupni rozkladu těla. V chladicí místnosti je 12° C, v menší mrazicí místnosti podstatně méně, až -20° C. Zde těla v rakvích, ve stabilní nízké teplotě, tráví naprostou většinu pobytu v krematoriu.