Kdy je vozidlo technický způsobilé k provozu?

Kdy je vozidlo technický způsobilé k provozu?

Kdy je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu

Vozidlo je technicky nezpůsobilé, pokud pro závady v technickém stavu BEZPROSTŘEDNĚ ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, poškozuje životní prostřední, provozovatel neprokáže technickou způsobilost anebo byly na vozidle provedeny neschválené změny nebo zásahy do identifikátorů vozidla (např.
Archiv

Co je technická způsobilost vozidla

Způsobilost k provozu

Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud technickou prohlídkou silničního vozidla, jeho ústrojí a částí nebyly zjištěny žádné závady nebo jen lehké závady.
Archiv

Jak zjistit technický stav vozidla

Informaci o platnosti technické kontroly najdete také na vašem voze. Stačí jít k jeho zadní části a podívat se na registrační značku. Zde najdete nalepenou známku, kde je vyznačený měsíc a rok platnosti vaší technické prohlídky.

Co může Stanice technické kontroly

Stanice technické kontroly může při pravidelné technické prohlídce:Seřizovat brzdovou soustavu, řízení a nápravu.Seřizovat světlomety, pokud se jedná o jednoduché seřízení.Seřizovat řídící funkce motoru u motorů s řízeným emisním systémem.

Jaká je pokuta za propadlou technickou

Za jízdu s propadlou STK hrozí zákaz pokračování v jízdě, protože je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, bloková pokuta v hodnotě i 10 000 korun, trestné body a v nejhorších případech i zákaz řízení na půl roku až rok.

Jak dlouho můžu jezdit s propadlou technickou

Vozidla bez platné STK déle než 6 měsíců je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích.

Co se stane kdyz mám propadlou technickou

Po zjištění o propadlé STK se na ni obratem objednejte.

Dle zákona vozidlo, které nemá platnou technickou kontrolu, na pozemní komunikace nesmí. Proto by měl být správný postup takový, že vozidlo necháte na stanici technické kontroly odtáhnout.

Kdo je zodpovědný za technický stav vozidla

Jak jsme si již řekli, tuto povinnost má tedy vlastník vozidla nebo osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

Jak poznat do kdy mám technickou

Jednoduše lze platnost zkontrolovat pohledem na zadní registrační značku (SPZ). Na červené nálepce je vyražen měsíc a rok konce platnosti STK. Přesné datum (včetně dne) lze však najít pouze na velkém technickém průkazu.

Kdy s novým autem na technickou

Každé nové auto musí STK (vyžadovanou kontrolu technického stavu vozidla) absolvovat po 4 letech od jeho uvedení do provozu a potom každé 2 roky. U měření emisí je to podobně – jejich platnost je také 2 roky, a díky tomu je můžete u většiny STK absolvovat společně.

Jak se připravit na technickou kontrolu

Kromě běžné kontroly vozidla, kterou zvládne každý – světla, blinkr, stěrače, kontrola pneumatik, byste se u starších vozidel měli také zaměřit na brzdové destičky, filtr pevných částic a doplnění všech potřebných kapalin. Před technickou kontrolou také nezapomeňte z kol sundat poklice, pokud je máte.

Co kdyz mám Proslou technickou

Pokuta může být až do 10 000 Kč a hrozí i ztráta řidičáku na 6 až 12 měsíců. Nejhorší situace je, když s autem ve špatném stavu a s prošlou technickou kontrolou, způsobíte vážnou dopravní nehodu. Pokuta pak může jít až do milionu.

Co se stane kdyz mám Proslou technickou

Za jízdu s propadlou STK hrozí zákaz pokračování v jízdě, protože je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, bloková pokuta v hodnotě i 10 000 korun, trestné body a v nejhorších případech i zákaz řízení na půl roku až rok.

Kdy jít na technickou kontrolu

Našli jsme pro vás všechny důležité informace. Každé nové auto musí STK (vyžadovanou kontrolu technického stavu vozidla) absolvovat po 4 letech od jeho uvedení do provozu a potom každé 2 roky. U měření emisí je to podobně – jejich platnost je také 2 roky, a díky tomu je můžete u většiny STK absolvovat společně.

Jak se zapsat jako provozovatel vozidla

O zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla můžete požádat na jakémkoliv registru vozidel obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na specializovaných pracovištích registru vozidel hlavního města Prahy. Na některá pracoviště registru vozidel se můžete předem objednat online.

Za co zodpovídá provozovatel vozidla

Za auto odpovídá provozovatel, i když přestupek spáchá někdo jiný, potvrdil Ústavní soud. Ústavní soudci se problémem zabývali z podnětu Krajského soudu v Ostravě, podle kterého zákon v podstatě přenáší na provozovatele auta odpovědnost za případné pochybení jiného člověka, který usedl za volant.

Kdy se objednat na technickou

Kdy na STK a emise, platnost evideční prohlídky

Nové auto je potřeba přistavit ke kontrole po čtyřech letech od uvedení do provozu a následně pravidelně každé dva roky. Současně probíhá i evidenční kontrola výrobních čísel a technického průkazu, která je zahrnutá do ceny technické prohlídky.

Jak na STK s propadlou technickou

Jak vyřešit propadlou STK Po zjištění o propadlé STK se na ni obratem objednejte. Dle zákona vozidlo, které nemá platnou technickou kontrolu, na pozemní komunikace nesmí. Proto by měl být správný postup takový, že vozidlo necháte na stanici technické kontroly odtáhnout.

Jak dlouho můžu jezdit bez technické

Vozidla bez platné STK déle než 6 měsíců je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích.

Na co si dát pozor při technická kontrola

Příliš ojeté pneumatiky. Častým důvodem k tomu, že vůz neprojde STK, jsou i příliš ojeté pneumatiky, a to nejen v hlavních drážkách, kde jsou indikátory opotřebení, ale i po stranách.Únik provozních kapalin.Filtr pevných částic.Příliš hlučný (či nehomologovaný) výfuk.Zatmavená skla.Nesvítící světla.

Co se stane když auto neprojde technickou

Co když neprojdu STKvozidlo po tuto dobu můžeš běžně používat.opakovanou prohlídků musíš provést do 30 kalendářních dnů na stejné stanici STK, která prohlídku naposledy prováděla.při opakované technické prohlídce se kontrolují jen závady zjištěné při poslední kontrole.

Jak dlouho může být propadlá technická kontrola

Ať už je technická kontrola vašeho auto propadlá dva týdny nebo šest měsíců, podle zákona nesmíte s takovým autem na silnici. Pokud tak přesto učiníte a zastaví vás policejní hlídka, hrozí vám minimálně pokuta.

Jaký je rozdíl mezi provozovatelem a vlastníkem vozidla

Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje se do registru vozidel.

Co je provozovatel vozidla

Provozovatelem vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel. Pokud tedy správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, za předmětný přestupek odpovídá provozovatel vozidla uvedený v registru vozidel.

Jak dlouho lze jezdit bez technické

Vozidla bez platné STK déle než 6 měsíců je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích.