Co je to 4DX?

Co je to 4DX?

Jak vypadá kino 4DX

Filmy jsou v sále 4DX promítané ve 2D nebo 3D formátu. Během projekcí zažijete více než 24 speciálních efektů. Speciální zařízení vystřikuje filtrovanou vodu pro reálný zážitek, systém proudění vzduchu je instalovaný v sedadlech tak, aby foukal přímo na krk.
Archiv

Co je to 5D kino

V současné době se pro nejmodernější kinosály vžilo označení 5D kina, které jdou ještě dále a snaží se uspokojit i další smysly diváků. V těchto sálech například ventilátory v sedačkách poskytnou pocit větru ve tváři a generátor vodní páry simuluje déšť či pohyb ve vlhké džungli.

Co je to IMAX

IMAX (z anglického Image MAXimum – maximum obrazu) je označení formátu velkorozměrového kinematografického systému vyvinutého společností IMAX Corporation, který je založen na použití negativu šíře 65 mm a kopií zhotovených na 70mm pozitivním materiálu (místo klasického formátu 35 mm), díky čemuž se daří dosáhnout …

Kde je nejlepší sedět v kině

Nejlepší je sedět uprostřed sálu, ale ano spíše v předních řadách idealně 3-4 řáda sále o 9 řadách co většina kin cca má. V tomto místě jsou 3D efekt absolutně nejlepší.

Co je to 3D kino

3D film (3D video, stereo film, stereo video) umožňuje spatřit natočené scény nikoli ploše, ale v celé jejich hloubce. Používána je řada různých metod, jak toho dosáhnout, například polarizace nebo anaglyf.

Jak funguje 3D film

V 3D kinech se na plátno promítají dva filmy současně (každý snímaný z mírně jiného úhlu) a k jejich rozlišení se využívá vlastnosti světla, které se říká polarizace (podrobněji o polarizaci zde). Dva promítané filmy jsou pomocí filtrů před promítačkami polarizovány ve vzájemně kolmých směrech.

Jak probíhá 3D kino

Film je promítán dvěma projektory. Každý z nich vysílá obraz určený pro jedno oko. Před každým projektorem je upevněn příslušný polarizační filtr, který je stejný jako na brýlích, které dostane divák před vstupem do sálu. Obrazy se promítají na jedno plátno a bez brýlí bychom je vnímali jako rozmazané skvrny.

Co to je HFR dabing

Uvádíme v českém znění, ve verzi 3D. Uvádíme ve formátu HFR (HIGH FRAME RATE), tj. ve vysokorychlostní projekci – jde o revoluční pokrok ve zpracování filmového obrazu, které nabízí dvojnásobný počet snímků za vteřinu oproti běžnému promítaní – tj. 48 snímků za vteřinu namísto standardních 24 snímků za vteřinu.

Na jakou verzi Avatara jít

Pro kombinaci 3D s HFR jsou v Česku nejlepší sál č. 10 v pražském Cinema City Chodov přímo doporučený technickým týmem Jamese Camerona, a pak taky Premiere CInemas v pražské Hostivaři. Tam nabízejí ideální kombinaci moderních 3D promítaček, HFR a zároveň IMAX formátu, ale samozřejmě s menším plátnem než v IMAXu.

Proč nevidím 3D

Porucha zraku může vadit

"Pacienti, kteří mají jedno oko těžce tupozraké a nedokážou v běžném životě spojit dva obrazy – po jednom z každého oka – v jeden vjem, nemohou vnímat ani trojrozměrné proporce při 3D promítání," uvádí docentka Kalvodová.

V čem je lepší IMAX

Technologie IMAX 3D je uznávaná jako nejlepší trojrozměrná projekční technologie na světě. Pro vnímání 3D obrazu musí být na plátno promítány dva obrazy – jeden pro levé a jeden pro pravé oko (v kině IMAX je pro projekci použita dvojice digitálních projektorů IMAX).

Jak vypadá 3D film

3D digital

Film se promítá z jednoho projektoru z harddisku, 48 snímků za vteřinu střídavě pro pravé a levé oko. Světelný paprsek prochází zelenorůžovým polarizačním filtrem, který se točí. Brýle jsou dvoubarevné, jedna výplň je růžová, pro druhé oko zelená. Nelze je používat na jiné projekce.

Kdo vymyslel Avatara

letech. Zatímco dnes je režisér James Cameron multimilionářem, který pro filmový svět natáčí největší kasovní trháky, v minulosti se zabýval různými činnostmi.

Jak vidí Astigmatik

Při normálním zakřivení rohovky by se měly paprsky promítat pouze do jednoho ohniska na sítnici. Astigmatismus však způsobuje, že paprsky světla procházejí oválným tvarem oka různými směry ve svislém a vodorovném směru. Poté se spojí a promítnou do dvou ohnisek na sítnici. To způsobí rozmazané až dvojité vidění.

Jak vidět stereogram

Přibližte se tváří co nejblíže k monitoru/displeji. Pokuste se dívat skrz něj – nezaostřujte váš zrak na obrázek. Postupně oddalujte hlavu, avšak vaše oči musí být neustále upřené do větší dálky než je stereogram. Pokud nezaostřujete přímo na něj, postupně se vám zobrazí rozmazaný 3D obrázek.

Co znamená slovo Avatar

Termín avatár (nebo původně avatára) pochází z hinduismu – v sanskrtu toto slovo znamená sestup a přeneseně vtělení (inkarnace) – obvykle božské bytosti do fyzického těla za zvláštním účelem. Nejčastěji je používán pro Višnua.

Co Tezili v Avataru

Resource and Development Administration (česky Agentura pro rozvoj zdrojů) je lidská akciová společnost, figurující v příběhu Avatara, těžící na Pandoře unobtanium, které potřebuje na výstavbu svých maglevů.

Jak se zbavit astigmatismu

Astigmatismus lze řešit nejen optickými pomůckami – brýlemi a kontaktními čočkami, ale také pomocí laserových a nitroočních zákroků. Zdánlivě nejjednodušším způsobem korekce jsou brýle, ve kterých se používají torické čočky. Ty ovlivňují směr dopadu světelných paprsků, a tak korigují asymetrické zakřivení rohovky.

Jak vidí lidé se zeleným zákalem

Akutní zelený zákal se projevuje rozmazaným a zamlženým viděním, člověk má problémy dobře vidět, obzvláště při přirozeném světle. K dalším příznakům řadíme zvýšený tlak a bolest v oku, pocit na zvracení či přímo zvracení nebo trvale rozmazané vidění.

Proč nevidím stereogram

Je ovšem potřeba se do obrázku nechat takzvaně vtáhnout. Při sledování stereogramu je potřeba se zahledět do větší dálky, než se obrázek reálně nachází – musíte se podívat jakoby "za obraz". Dobře Vám může pomoci postupné oddalování obličeje přímo zblízka obrázku do větší dálky. Vaše oči se snáze přizpůsobí.

Jak fungují 3d obrazky

Snímají se ve stejný okamžik dvě fotografie, přičemž objektivy jsou od sebe vzdáleny stejně jako jsou vzdáleny lidské oči. Při prohlížení se pak každému oku předloží jedna fotografie a mozek z nich složí prostorový vjem.

Jak se stát avatarem

Vytváření avatarů

Umístěte avatarův počátek do hlavy, nebo jinam, "odkud chcete pohlížet na svět". Použijte avatarovu orientaci ve směru "kupředu". VRML kód avatara by neměl definovat žádná světla ani pohyby při srážkách. Měl by mít méně než 500 polygonů.

Co je Toruk Makto

Toruk je největší a nejsilnější Leonopteryx ve vzduchu. Přezdívá se mu Poslední stín. Neytirin dědeček byl Toruk Makto-jezdec na Posledním stínu.

Kdy vyjde Avatar 4

21. prosince 2029 (USA)Avatar 4 / Datum uvedení

Jak poznat že mám astigmatismus

Jak diagnostikovat astigmatismus

Pokud se vám při pohledu zhruba z 35 centimetrů všechny čáry jeví ostré a stejnoměrné, váš zrak je v pořádku. Pokud však některé z nich vidíte ostré a jiné rozmazané nebo světlejší než ostatní, může se jednat o astigmatismus.