Jak napsat stížnost na šikanu?

Jak napsat stížnost na šikanu?

Co se považuje za šikanu

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Jak prokázat šikanu na pracovišti

vy musíte přesvědčivě prokázat, že jste obětí šikany, sexuálního nátlaku na pracovišti apod. Z toho důvodu doporučujeme zálohovat si někam e-mailovou komunikaci, psát si poznámky, sbírat různé důkazní materiály, oslovit kolegy ochotné nevhodné chování nadřízeného vůči vám dosvědčit apod.

Jak se bránit šikaně

Nikdy nedovol, aby to někomu, kdo Tě šikanuje, jen tak prošlo. Neměj strach se obrátit s prosbou o pomoc na dospělé, i když si myslíš, že Ti nebudou věřit. Chovej se sebevědomě, obětí se často stávají lidé s podřízeným chováním, pomalou chůzí, sklopeným pohledem a svěšenými rameny.

Co dělat v případě šikany

V případě, že se ani vedení školy řešení šikany dostatečně nevěnuje, máte možnost podat stížnost zřizovateli nebo České školní inspekci. V případě, že máte podezření na trestný čin (vydírání, vyhrožování, krádež apod…) obraťte se na Policii ČR. Škola je povinna se vaším oznámením zabývat.
Archiv

Jak se pozná šikana

Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

Kdy se jedná o šikanu

Kdy se jedná o šikanu. Šikanu v práci lze poznat celkem jednoduše. Zpravidla se jedná o dlouho trvající nepřátelské vztahy a nepřátelskou náladu, která přerůstá až v ponižování druhého, a to klidně více zaměstnanci najednou.

Jak se bránit šikaně nadřízeného

Šikanovaný zaměstnanec má možnost situaci řešit následnými kroky – lidskou domluvou, tím, že se obrátí s žádostí o pomoc na vedoucího pracovníka, a pokud nic z toho nepomůže, je na místě sáhnout po právní pomoci. Rovným zacházením a diskriminací, potažmo šikanou, se zabývá zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb).

Jaký je trest za šikanu

Lidská práva a právní následky

Šikana může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů (omezování osobní svobody, krádeže, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, vydírání, loupeže, rasově motivované skutky, znásilnění, pohlavní zneužívání).

Jaké jsou typy šikany

Mezi formy šikany patří ignorování oběti, její izolace, pomlouvání a zesměšňování (snižování pozice v kolektivu), ale i vyhrožování, udílení násilných a manipulativních příkazů a vydírání. Dále sem řadíme krádeže věcí, jejich poškozování a nedovolenou manipulace s nimi.

Jak začíná šikana

Šikana obvykle začíná tím, že se okrajový člen skupiny necítí dobře, protože je neoblíbený a není uznáván. Ostatní ho můžou pomlouvat, dělat si na jeho účet “drobné” legrácky, nebo se s ním nebaví.